Jurisprudencia Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del año 2008

Orden: Administrativo Tribunal: TSJ Galicia Año: 2008

Sentencia-Auto Contencioso-Administrativo Nº 791/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 498/2007 de 03 de Diciembre de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 03/12/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernández Dotú, Pedro José Núm. Sentencia: 791/2008 Núm. Recurso: 498/2007

Resumen: ...se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el... ...Sentencia-Auto Contencioso-Administrativo Nº 791/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 498/2007 de 03 de Diciembre de 2008 Sentencia-Auto Contencioso-Administrativo Nº 791/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 498/2007, 03-12-2008...

Sentencia Administrativo Nº 747/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 538/2004 de 05 de Noviembre de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 05/11/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Dotu, Pedro Jose Núm. Sentencia: 747/2008 Núm. Recurso: 538/2004

Resumen: ...como base la jurisprudencia sentada en la STC 63/2005, de 14 de marzo , reafirmada en otras posteriores, como las SSTC 29/2008, de 20 de febrero, 60/2008, de 26 de mayo, 79/2008, de 14 de julio, 147/2009, de 15 de junio, 195/2009, de 28 de septiembre , considera que no es suficiente la mera denuncia o querella, ni la mera existencia de una investigación para considerar interrumpida la prescripción... ...Sentencia Administrativo Nº 747/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 538/2004 de 05 de Noviembre de 2008 Sentencia Administrativo Nº 747/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 538/2004, 05-11-2008...

Sentencia Administrativo Nº 877/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16689/2008 de 18 de Diciembre de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 18/12/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Leiceaga, Fernando Núm. Sentencia: 877/2008 Núm. Recurso: 16689/2008

Resumen: ...autorizado administrativamente da relación laboral e o seu contido económico deviene completamente alleo á duración no tempo da vida laboral do empregado afectado e ao fraccionamento deste nun período limitado. E ningunha incidencia ofrece a este respecto que se trate de traballador con moitos anos de antigüidade na Empresa, ou que no conxunto das retribucións se integren complementos derivados da maior... ...Sentencia Administrativo Nº 877/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16689/2008 de 18 de Diciembre de 2008 Sentencia Administrativo Nº 877/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 16689/2008, 18-12-2008...

Sentencia Administrativo Nº 190/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 15361/2008 de 02 de Abril de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 02/04/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Leiceaga, Fernando Núm. Sentencia: 190/2008 Núm. Recurso: 15361/2008

Resumen: ...PRIMEIRO.- D. Arturo interpón recurso contencioso-administrativo contra a resolución de 02.10.2006 do TEAR que rexeita a reclamación económico administrativa contra o acordo da AEAT que rexeita a solicitude de rectificación da declaración do facenda dos anos 2001 a 2004. Consideraba que as cantidades percibidas do Banco SANTANDER CENTRAL HISPANO con ocasión do convenio de prexubilación debían... ...Sentencia Administrativo Nº 190/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 15361/2008 de 02 de Abril de 2008 Sentencia Administrativo Nº 190/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 15361/2008, 02-04-2008...

Sentencia Administrativo Nº 189/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 15362/2008 de 02 de Abril de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 02/04/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Leiceaga, Fernando Núm. Sentencia: 189/2008 Núm. Recurso: 15362/2008

Resumen: ...PRIMEIRO.- D. Ernesto interpón recurso contencioso-administrativo contra a resolución de 15.11.2006 do TEAR que rexeita a reclamación económico administrativa contra o acordo da AEAT qUe rexeita a solicitude de rectificación da declaración do facenda dos anos 2001 a 2003. Consideraba que as cantidades percibidas do Banco SANTANDER CENTRAL HISPANO con ocasión do convenio de prexubilación debían... ...Sentencia Administrativo Nº 189/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 15362/2008 de 02 de Abril de 2008 Sentencia Administrativo Nº 189/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 15362/2008, 02-04-2008...

Sentencia Administrativo Nº 859/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16650/2008 de 17 de Diciembre de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 17/12/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Leiceaga, Fernando Núm. Sentencia: 859/2008 Núm. Recurso: 16650/2008

Resumen: ...durante varios anos, senón do mero feito de que a xubilación e o cesamento na actividade se anticipen varios anos respecto da idade que dá dereito á plenitude das prestacións públicas. A compensación periódica así establecida con carácter inicialmente "vitalicio" perde toda relación coa indemnización derivada do cesamento autorizado administrativamente da relación laboral e o seu contido económico... ...Sentencia Administrativo Nº 859/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16650/2008 de 17 de Diciembre de 2008 Sentencia Administrativo Nº 859/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 16650/2008, 17-12-2008...

Sentencia Administrativo Nº 837/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16579/2008 de 10 de Diciembre de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 10/12/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Leiceaga, Fernando Núm. Sentencia: 837/2008 Núm. Recurso: 16579/2008

Resumen: ...autorizado administrativamente da relación laboral e o seu contido económico deviene completamente alleo á duración no tempo da vida laboral do empregado afectado e ao fraccionamento deste nun período limitado. E ningunha incidencia ofrece a este respecto que se trate de traballador con moitos anos de antigüidade na Empresa, ou que no conxunto das retribucións se integren complementos derivados da maior... ...Sentencia Administrativo Nº 837/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16579/2008 de 10 de Diciembre de 2008 Sentencia Administrativo Nº 837/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 16579/2008, 10-12-2008...

Sentencia Administrativo Nº 154/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 15325/2008 de 18 de Marzo de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 18/03/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Leiceaga, Fernando Núm. Sentencia: 154/2008 Núm. Recurso: 15325/2008

Resumen: ...PRIMEIRO.- Dª Beatriz interpón recurso contencioso-administrativo contra a resolución de 02.11.2005 do TEAR que rexeita a reclamación económico administrativa contra o acordo da AEAT que rexeita a solicitude de rectificación da declaración do facenda do ano 2003. Consideraba que as cantidades percibidas do Banco Simeóncon ocasión do convenio de prexubilación debían recibi-lo tratamento das... ...Sentencia Administrativo Nº 154/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 15325/2008 de 18 de Marzo de 2008 Sentencia Administrativo Nº 154/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 15325/2008, 18-03-2008...

Sentencia Administrativo Nº 814/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16560/2008 de 03 de Diciembre de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 03/12/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Fernandez Leiceaga, Fernando Núm. Sentencia: 814/2008 Núm. Recurso: 16560/2008

Resumen: ...derivará non das prestación de traballo durante varios anos, senón do mero feito de que a xubilación e o cesamento na actividade se anticipen varios anos respecto da idade que dá dereito á plenitude das prestacións públicas. A compensación periódica así establecida con carácter inicialmente "vitalicio" perde toda relación coa indemnización derivada do cesamento autorizado administrativamente da relación... ...Sentencia Administrativo Nº 814/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 4, Rec 16560/2008 de 03 de Diciembre de 2008 Sentencia Administrativo Nº 814/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 16560/2008, 03-12-2008...

Sentencia Administrativo Nº 2474/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 8104/2005 de 12 de Noviembre de 2008

Orden: Administrativo Fecha: 12/11/2008 Tribunal: TSJ Galicia Ponente: Aranguren Perez, Ignacio De Loyola Núm. Sentencia: 2474/2008 Núm. Recurso: 8104/2005

Resumen: ...administrativo que dio lugar a la actuación administrativo impugnada, plantea en esencia los siguientes motivos de impugnación como parte actora: 1) Numerosas sentencias y autos aclaratorios referidos al año 1991 acreditan la pérdida de vigencia de la ponencia de valores catastrales, considerando que la falta de conocimiento por el catastro de estas resoluciones judiciales no pueden perjudicar a los... ...Sentencia Administrativo Nº 2474/2008, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 8104/2005 de 12 de Noviembre de 2008 Sentencia Administrativo Nº 2474/2008, TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 8104/2005, 12-11-2008...
+5000 Resultados