Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2012 por ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO

Orden: Civil Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Tribunal: AP - Tarragona Año: 2012

Sentencia Civil Nº 104/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 43/2012 de 27 de Marzo de 2012

Orden: Civil Fecha: 27/03/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 104/2012 Núm. Recurso: 43/2012

Resumen: ...legal, la Sala Civil del Tribunal Suprem ha dit, en nombroses sentències, com ara les de set de juny de dos mil sis , deu de desembre de dos mil set , setze de gener i vint-i-u de maig de dos mil vuit, o les més recents de dos de març i set de juny de dos mil onze, que l'accident ha de provenir d'una causa exògena, i no endògena. A tall d'exemple, l'Alt tribunal ha dit que l'infart ha de ser... ...justifiquin, a l'empara del que disposa l' article 394 de la LEC , una revisió del pronunciament sobre costes de la sentència de primera instància. Cinquè. SOBRE LES COSTES DE LA SEGONA INSTÀNCIA. De conformitat amb el que disposen els articles 394.1 i 398.1 de la Llei d'Enjudiciament civil, són a càrrec de l'apel·lant. ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 104/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 43/2012 de 27 de Marzo de 2012 Sentencia Civil Nº 104/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 43/2012, 27-03-2012

Sentencia Civil Nº 59/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 340/2011 de 31 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 31/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 59/2012 Núm. Recurso: 340/2011

Resumen: ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 59/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 340/2011 de 31 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 59/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 340/2011, 31-01-2012

Sentencia Civil Nº 16/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 375/2011 de 10 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 10/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 16/2012 Núm. Recurso: 375/2011

Resumen: ...termini de sanejament dels vicis previst a l' article 1 490 del Codi civil espanyol, l'acció restaria, en qualsevol cas, caducada. Es tracta, però, d'uns vicis el cost de reparació dels quals supera el pressupost inicial de l'obra. És a dir, un absolut i propi incompliment, que no resta subjecte, com a tal, al peremptori termini de caducitat, o, millor dit, de garantia, de l'article suara esmentat... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 16/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 375/2011 de 10 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 16/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 375/2011, 10-01-2012...

Sentencia Civil Nº 208/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 124/2012 de 05 de Junio de 2012

Orden: Civil Fecha: 05/06/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 208/2012 Núm. Recurso: 124/2012

Resumen: ...del que disposa l' article 217.1 de la LEC , ha estat correcta. La sentència de primera instància ha de ser confirmada pels seus propis i encertats fonaments de dret. Tercer. COSTES DE LA SEGONA INSTÀNCIA. De conformitat amb el que disposen els articles 394.1 y 398.1 de la Llei d'Enjudiciament civil, són a càrrec dels apel·lants. ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 208/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 124/2012 de 05 de Junio de 2012 Sentencia Civil Nº 208/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 124/2012, 05-06-2012

Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 289/2012 de 24 de Julio de 2012

Orden: Civil Fecha: 24/07/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 298/2012 Núm. Recurso: 289/2012

Resumen: ...mitjançant la cessió de béns -veieu, en aquest sentit, la previsió de l' article 1 175 del Codi civil espanyol- Quant al fet que el preu de la venda no hagi assolit la suma que la demandant ha fixat sobre la base d'una referència que pren com a base un automòbil amb una data de matriculació diferent i que fa abstracció del seu concret estat, no pot ser, tampoc, rellevant. D'entrada, com a vicissitud... ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 298/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 289/2012 de 24 de Julio de 2012 Sentencia Civil Nº 298/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 289/2012, 24-07-2012

Sentencia Civil Nº 49/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 593/2011 de 14 de Febrero de 2012

Orden: Civil Fecha: 14/02/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 49/2012 Núm. Recurso: 593/2011

Resumen: ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 49/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 593/2011 de 14 de Febrero de 2012 Sentencia Civil Nº 49/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 593/2011, 14-02-2012

Sentencia Civil Nº 22/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 491/2011 de 24 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 24/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 22/2012 Núm. Recurso: 491/2011

Resumen: ...conformitat amb la redacció de l' article 10 bis 2 de la Llei General que resultava de la reforma legal, hom havia de reputar radicalment nul·les les clàusules abusives incorporades al contracte. De manera que el jutge havia d'interpretar el contracte en qüestió com si no hi hagués les clàusules abusives i integrar-ne el contingut amb subjecció al règim de l' article 1 258 del Codi civil espanyol i a les... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 22/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 491/2011 de 24 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 22/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 491/2011, 24-01-2012...

Sentencia Civil Nº 34/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 555/2010 de 31 de Enero de 2012

Orden: Civil Fecha: 31/01/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 34/2012 Núm. Recurso: 555/2010

Resumen: ...processal, demana una resposta prèvia. La tesi de l'apel·lant és que si l'acció principal del demandant pretenia recuperar la possessió d'unes parcel·les que ocupaven unes persones mancades de títol -com, segons el que ha entès la pròpia part apel·lant, afirma la sentència impugnada- havia d'optar pels procediments previstos a la Llei d'Enjudiciament civil per obtenir una tutela sumària de la possessió, o... ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 34/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 555/2010 de 31 de Enero de 2012 Sentencia Civil Nº 34/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 555/2010, 31-01-2012

Sentencia Civil Nº 88/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 533/2011 de 06 de Marzo de 2012

Orden: Civil Fecha: 06/03/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 88/2012 Núm. Recurso: 533/2011

Resumen: ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 88/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 533/2011 de 06 de Marzo de 2012 Sentencia Civil Nº 88/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 533/2011, 06-03-2012

Sentencia Civil Nº 123/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 572/2011 de 10 de Abril de 2012

Orden: Civil Fecha: 10/04/2012 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 123/2012 Núm. Recurso: 572/2011

Resumen: ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 123/2012, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 572/2011 de 10 de Abril de 2012 Sentencia Civil Nº 123/2012, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 572/2011, 10-04-2012
157 Resultados