Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2014 por ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO

Orden: Civil Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Tribunal: AP - Tarragona Año: 2014

Sentencia Civil Nº 362/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 128/2014 de 04 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 04/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 362/2014 Núm. Recurso: 128/2014

Resumen: ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 362/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 128/2014 de 04 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 362/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 128/2014, 04-11-2014

Sentencia Civil Nº 339/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 81/2014 de 21 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 339/2014 Núm. Recurso: 81/2014

Resumen: ...lleis, la moral i l'ordre públic. L' article 111-7 del Codi civil hi afegeix que en les relacions jurídiques entre subjectes privats s'han d'observar sempre les exigències de la bona fe i la honradesa en els tractes. Quan un empresari cedeix a un altre, en un contracte, un bé d'equip, o un crèdit, parteix d'una posició que li fa més fàcil la negociació, ja que qui rep el bé o el crèdit ho necessita... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 339/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 81/2014 de 21 de Octubre de 2014 Sentencia Civil Nº 339/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 81/2014, 21-10-2014...

Sentencia Civil Nº 367/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 70/2014 de 11 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 11/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 367/2014 Núm. Recurso: 70/2014

Resumen: ..., a més, que els oferiments d'aquesta d'arribar a un arranjament van arribar quan, havent vençut el pagaré, ja n'havia pretès cobrar l'import. El recurs no pot reeixir. Vuitè. COSTES DE LA SEGONA INSTÀNCIA. Tot i la regla general que expressen els articles 394.1 i 398.1 de la Llei d'Enjudiciament civil, inspirada en el criteri del venciment objectiu, no hem de condemnar a costes l'apel lant... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 367/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 70/2014 de 11 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 367/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 70/2014, 11-11-2014...

Sentencia Civil Nº 365/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 242/2014 de 11 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 11/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 365/2014 Núm. Recurso: 242/2014

Resumen: ...civil, és exactament la contrària. Tercer. SOBRE LA LEGITIMACIÓ PA/SSIVA DE LA DEMANDADA. La jutge a quo afirma que la càrrega de demostrar els fets en què es basa la manca de legitimació passiva correspon a qui fa servir aquesta excepció. No és cert, però. Si una persona afirma en una demanda que una altra li deu uns diners, aquesta asseveració es pot descompondre en tres parts: que existeix una... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 365/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 242/2014 de 11 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 365/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 242/2014, 11-11-2014...

Sentencia Civil Nº 346/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 274/2014 de 28 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 28/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 346/2014 Núm. Recurso: 274/2014

Resumen: ...que hem ressenyat. Pablo Jesús va interposar una demanda de procediment ordinari contra l'altre conductor i contra la companyia que cobria la seva responsabilitat civil, perquè l'indemnitzessin d'aquests mals. Els interpel lats s'hi van oposar, i van demanar un altre dictamen. El Jutjat va designar un metge perquè el fes, i l'autor va negar el nexe causal que havia apreciat el seu col lega entre... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 346/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 274/2014 de 28 de Octubre de 2014 Sentencia Civil Nº 346/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 274/2014, 28-10-2014...

Sentencia Civil Nº 361/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 260/2014 de 04 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 04/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Sentencia: 361/2014 Núm. Recurso: 260/2014

Resumen: ...que, segons una senzilla regla de tres, corresponia a aquest percentatge, la promotora no havia de pagar res més, ni pel concepte de treballs fets segons el pressupost, ni pel de feina extra. Anem per parts. Pel que fa a l'obra realitzada segons el pressupost, de conformitat amb el disposa l' article 1 593 del Codi civil espanyol, l'únic que podia justificar un estipendi superior al pactat seria... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Nº 361/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 260/2014 de 04 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 361/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 260/2014, 04-11-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 214/2004 de 25 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 25/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 214/2004

Resumen: ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 214/2004 de 25 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 214/2004, 25-09-2014

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 167/2014 de 21 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 167/2014

Resumen: ...Civil del Tribunal Suprem en les sentències que abans hem esmentat, és preceptiu, en aquests casos en què hi ha un assessorament personal al client, de conformitat amb el que disposa l' article 72 del RD 217/2008 , avaluar-ne la idoneïtat. L'incompliment d'aquest deure administratiu no només no és irrellevant, sinó que, tal i com ha declarat l'Alt Tribunal en les resolucions que diem, justifica la... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 167/2014 de 21 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 167/2014, 21-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 229/2014 de 30 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 30/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Arias Boo, Guillermo Eduardo Núm. Recurso: 229/2014

Resumen: ...DEL DRET ALS FETS QUE RESULTEN DE LA PRECEDENT VALORACIÓ. De conformitat amb el que disposa l' article 1 101 del Codi civil espanyol, la constructora se n'ha de fer responsable, per tant, dels defectes que diem, atribuïbles a una mala praxi en l'execució de la seva tasca, amb la conseqüència que ha de ser condemnada a reparar els mals que se n'hagin derivat. En haver escollit l'actora, en primer... ...ARIAS BOO, GUILLERMO EDUARDO Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 229/2014 de 30 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 229/2014, 30-09-2014...
79 Resultados