Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA

Orden: Civil Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008

Sentencia Civil Nº 565/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 60/2008 de 22 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 22/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 565/2008 Núm. Recurso: 60/2008

Resumen: ...que són màquines de condicionament de l'aire i els seus accessoris i a més, preveia unes bancades a teulada que tenien el seu cost addicional en tractar-se d'obra civil. Estudi que, segons l'informe Gonzalo , va partir d'un càlcul de les frigories necessàries però quina posada en instal·lació no va acabar produint dites frigories per l'excessiva distància entre evaporadores i condensadores. I aquí... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 565/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 60/2008 de 22 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 565/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 60/2008, 22-10-2008...

Sentencia Civil Nº 566/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 90/2008 de 22 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 22/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 566/2008 Núm. Recurso: 90/2008

Resumen: ...responsabilitat solidària ( sents. AP Barcelona -1a- de 31-3-2006, sent. AP Madrid -Secc. 25a- 23-7-2004, AP Castelló -Secc. 1a- de 20-4-2007 ) i l'actor compleix amb acreditar el dany; 3er) pel que fa a costes, no procedeixen perquè ni s'han vist refusades les pretensions -sí contra els absolts- i existeixen seriosos dubtes quant a la individualització de responsabilitats. Postula la revocació i l'estimació... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 566/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 90/2008 de 22 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 566/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 90/2008, 22-10-2008...

Sentencia Civil Nº 508/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1034/2007 de 23 de Septiembre de 2008

Orden: Civil Fecha: 23/09/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 508/2008 Núm. Recurso: 1034/2007

Resumen: ...certificacions d'obra i 450.000 al certificar-se final d'obra, indicant els tipus d'interès, els períodes de carència i la durada, així com les comissions, exigint per signar l'hipoteca una ampliació de capital de la societat en 170.000 euros, contractació d'assegurança decenal i de responsabilitat civil a través de CASER i OCT Certum; demanen esborrany (al f. 32 i ss. consta, essent cessionari Orville... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 508/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1034/2007 de 23 de Septiembre de 2008 Sentencia Civil Nº 508/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1034/2007, 23-09-2008

Sentencia Civil Nº 548/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2008 de 15 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 15/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 548/2008 Núm. Recurso: 47/2008

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 548/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2008 de 15 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 548/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 47/2008, 15-10-2008

Sentencia Civil Nº 7/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 340/2006 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 7/2008 Núm. Recurso: 340/2006

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 7/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 340/2006 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 7/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 340/2006, 16-01-2008

Sentencia Civil Nº 42/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 426/2007 de 23 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 23/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 42/2008 Núm. Recurso: 426/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 42/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 426/2007 de 23 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 42/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 426/2007, 23-01-2008

Sentencia Civil Nº 179/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 604/2007 de 14 de Marzo de 2008

Orden: Civil Fecha: 14/03/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 179/2008 Núm. Recurso: 604/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 179/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 604/2007 de 14 de Marzo de 2008 Sentencia Civil Nº 179/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 604/2007, 14-03-2008

Sentencia Civil Nº 89/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 485/2007 de 13 de Febrero de 2008

Orden: Civil Fecha: 13/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 89/2008 Núm. Recurso: 485/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 89/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 485/2007 de 13 de Febrero de 2008 Sentencia Civil Nº 89/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 485/2007, 13-02-2008

Sentencia Civil Nº 430/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 731/2007 de 07 de Julio de 2008

Orden: Civil Fecha: 07/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 430/2008 Núm. Recurso: 731/2007

Resumen: ...construïda en zona d'exclusió; abans no podien sospitar res perquè confiaven en els tècnics; la competència d'aquest litigi és clarament civil; el que la construcció estigui emparada per una llicència administrativa no ho converteix en afer administratiu; la llicència es dóna en base a un projecte que ubica una casa en una parcel·la delimitada conforme a dret privat i aparentment amb ajustament ple a la... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 430/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 731/2007 de 07 de Julio de 2008 Sentencia Civil Nº 430/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 731/2007, 07-07-2008...

Sentencia Civil Nº 468/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 836/2007 de 21 de Julio de 2008

Orden: Civil Fecha: 21/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 468/2008 Núm. Recurso: 836/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 468/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 836/2007 de 21 de Julio de 2008 Sentencia Civil Nº 468/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 836/2007, 21-07-2008
226 Resultados