Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2010 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA

Orden: Civil Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Tribunal: AP - Barcelona Año: 2010

Sentencia Civil Nº 514/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 226/2010 de 07 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 07/10/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 514/2010 Núm. Recurso: 226/2010

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 514/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 226/2010 de 07 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 514/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 226/2010, 07-10-2010

Sentencia Civil Nº 699/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 72/2010 de 29 de Diciembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 29/12/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 699/2010 Núm. Recurso: 72/2010

Resumen: ...es requetreix el consentiment dels propietaris afectats (invoca sents. AP Barcelona per supòsits similars, 14-3-2006 i 1-9-2003 sota vigència de la LPH) Postula la revocació de la sentència, la desestimació de la demanda i la imposició de costes als actors. La part demandant s'oposa pels següents (f. 153 i ss.) motius: 1er) parteix l'adversa de que no estem davant d'una invasió d'element... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 699/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 72/2010 de 29 de Diciembre de 2010 Sentencia Civil Nº 699/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 72/2010, 29-12-2010

Sentencia Civil Nº 580/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 923/2009 de 18 de Noviembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 18/11/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 580/2010 Núm. Recurso: 923/2009

Resumen: ...de haberse reclamado en un único procedimiento la cuantía de la deuda sería de 40.829,63 € y los costes máximos a reclamar, en porcentaje del 15%, supondría el importe de 6.124,44 €, ligeramente inferior, por lo que procede su estimación parcial fijando el importe de los costes de cobro en 6.124,44 €". Entenem que comparteix aquesta interpretació, que compartim, la sent. AP Barcelona -16a- de 10... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 580/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 923/2009 de 18 de Noviembre de 2010 Sentencia Civil Nº 580/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 923/2009, 18-11-2010...

Sentencia Civil Nº 493/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 846/2009 de 30 de Septiembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 30/09/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 493/2010 Núm. Recurso: 846/2009

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 493/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 846/2009 de 30 de Septiembre de 2010 Sentencia Civil Nº 493/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 846/2009, 30-09-2010

Sentencia Civil Nº 634/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 895/2009 de 03 de Diciembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 03/12/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 634/2010 Núm. Recurso: 895/2009

Resumen: Corporation EFC SA contra Alcograf, D. Roberto y Dª Salvadora . m) En esta alzada (10-11-2010) declara el perito Don. Isaac , que reconoce el doc. 12 de la demanda como propio y relata que inspeccionó la nave el 15 de noviembre. No hizo otra visita. La cubierta se veía en general en buen estado. En cuanto a las torres de refrigeración, el sellado de su perímetro parecía estar mal. Explica que se... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 634/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 895/2009 de 03 de Diciembre de 2010 Sentencia Civil Nº 634/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 895/2009, 03-12-2010

Sentencia Civil Nº 669/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2010 de 16 de Diciembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 16/12/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 669/2010 Núm. Recurso: 47/2010

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 669/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 47/2010 de 16 de Diciembre de 2010 Sentencia Civil Nº 669/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 47/2010, 16-12-2010

Sentencia Civil Nº 554/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 71/2010 de 28 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 28/10/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 554/2010 Núm. Recurso: 71/2010

Resumen: ...assegurat a Fiatc però que on diu núm. de placa apareix FM-12 380 (Sj?) i on diu núm. de pòlissa apareix E-2134/5733/2010 (ben diferent de la pòlissa que acompanya l'actora, que és la núm. 20-1.035.213). 3) que la va defensar en judici celebrat el 15-9-1997 l'entitat International Claims Department de la que identifica el lletrat (f. 20 i ss., comunicats en francès no traduïts on s'identifiquen els dos... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 554/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 71/2010 de 28 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 554/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 71/2010, 28-10-2010

Sentencia Civil Nº 678/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 271/2010 de 16 de Diciembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 16/12/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 678/2010 Núm. Recurso: 271/2010

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 678/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 271/2010 de 16 de Diciembre de 2010 Sentencia Civil Nº 678/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 271/2010, 16-12-2010

Sentencia Civil Nº 583/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 977/2009 de 18 de Noviembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 18/11/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 583/2010 Núm. Recurso: 977/2009

Resumen: ...aquesta part. Es va rebutjar indegudament una operació que complia tots els requisits formals i materials especificats al contracte de mediació signat entre les parts. Invoca la sent. AP Barcelona -1a- de 28-7-1999 B) cas que s'hagi d'entendre la mediació pactada com de natura qualificada i constituent d'un mandat de venda revocable: encara més legitimat estaria aquesta part per tancar les arres... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 583/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 977/2009 de 18 de Noviembre de 2010 Sentencia Civil Nº 583/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 977/2009, 18-11-2010...

Sentencia Civil Nº 261/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 544/2009 de 19 de Mayo de 2010

Orden: Civil Fecha: 19/05/2010 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 261/2010 Núm. Recurso: 544/2009

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 261/2010, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 544/2009 de 19 de Mayo de 2010 Sentencia Civil Nº 261/2010, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 544/2009, 19-05-2010
130 Resultados