Jurisprudencia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2016 por BASSOLS MUNTADA, NURIA

Orden: Civil Ponente: Bassols Muntada, Nuria Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2016

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 4/2016 de 26 de Mayo de 2016

Orden: Civil Fecha: 26/05/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 4/2016

Resumen: ...Provincial l'admissió del recurs de cassació.SEGON.-Com ja s'ha avançat el primer motiu de cassació combatia la sentència de l'Audiència en dir que la mateixa infringia l' article 233.15, en relació al 233.17 del Codi civil de Catalunya , articles que estan inclosos en el llibre dos del susdit Codi civil i que tracten de la persona i la família.Com a jurisprudència d'aquest Tribunal Superior de Justícia... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 4/2016 de 26 de Mayo de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 4/2016, 26-05-2016...

Sentencia Civil Nº 32/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 40/2015 de 18 de Mayo de 2016

Orden: Civil Fecha: 18/05/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 32/2016 Núm. Recurso: 40/2015

Resumen: ...titularitat de la Cooperativa, es decideix, en relació amb un d'ells (el del carrer Prat de la Riba, 4, 1a, de Vic) fer-hi reformes i posar-lo a la venda. Com a garantia de les despeses que havia de satisfer Don. Jose Manuel , aquest s'obligava a atorgar una garantia hipotecària que s'hauria d'extingir el 31 de desembre del 2016. En relació amb l'altre local (el del carrer Prat de la Riba, 4, 2a, de Vic... BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 32/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 40/2015 de 18 de Mayo de 2016 Sentencia Civil Nº 32/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 40/2015, 18-05-2016

Sentencia Civil Nº 44/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 92/2015 de 12 de Junio de 2016

Orden: Civil Fecha: 12/06/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 44/2016 Núm. Recurso: 92/2015

Resumen: ...bona fe que no podia conèixer aquest gravamen en no estar inscrit en el Registre de la Propietat, i amb caràcter subsidiari, es demanava que en aplicació de l' article 561.3.4 del llibre cinquè del Codi civil català relatiu als drets reals es fixés que l'ús objecte de la contesa s'extingia o caducava als trenta anys, en concret el proper 15 d'octubre de 2016. - La Sentència de Primera Instància va... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 44/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 92/2015 de 12 de Junio de 2016 Sentencia Civil Nº 44/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 92/2015, 12-06-2016...

Sentencia Civil Nº 50/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 141/2015 de 26 de Junio de 2016

Orden: Civil Fecha: 26/06/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 50/2016 Núm. Recurso: 141/2015

Resumen: ...considerar que la demandada tenia la condició de precarista de la finca litigiosa. Pel que fa a la Sentència dictada per l'Audiència Provincial, va raonar que no era cert, contràriament a la tesi mantinguda per la demandada, que la Sentència de Primera Instància hagués aplicat l' article 492 del Codi civil espanyol fent una funció integradora que rebutja la demandada. Per altra banda, l'Audiència... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 50/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 141/2015 de 26 de Junio de 2016 Sentencia Civil Nº 50/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 141/2015, 26-06-2016...

Sentencia Civil Nº 69/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 155/2015 de 22 de Septiembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 22/09/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 69/2016 Núm. Recurso: 155/2015

Resumen: ...adoptar, pel que ara interessa, va considerar que el sou net anual del senyor Florencio ascendia a 27.452 euros (després de descomptar certes quantitats del dit sou) i tenint en compte les premisses previstes en l' article 233-15 del Codi civil de Catalunya va determinar una prestació compensatòria en favor de la senyora Violeta en quantia de 400 euros mensuals, però acotà la percepció d'aquesta pensió... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 69/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 155/2015 de 22 de Septiembre de 2016 Sentencia Civil Nº 69/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 155/2015, 22-09-2016...

Sentencia Civil Nº 55/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 36/2015 de 30 de Junio de 2016

Orden: Civil Fecha: 30/06/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 55/2016 Núm. Recurso: 36/2015

Resumen: ...reconeixement de la paternitat no matrimonial per via judicial quina es, al seu entendre que hagi fracassat el reconeixement a través del procediment d'inscripció previst en la Llei de Registre civil, o en el seu cas quan el reconeixement no hagués estat eficaç per manca de consentiment dels fills o manca d'aprovació judicial. En la contesta a la demanda la demandada també s'oposava a qualsevol mena de... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 55/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 36/2015 de 30 de Junio de 2016 Sentencia Civil Nº 55/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 36/2015, 30-06-2016...

Sentencia Civil Nº 77/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 164/2015 de 06 de Octubre de 2016

Orden: Civil Fecha: 06/10/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Sentencia: 77/2016 Núm. Recurso: 164/2015

Resumen: ...prèvies a la demanda de nul·litat, separació o divorci'. I també el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 3-10-2008 , ha sostingut que 'Sobre tal cuestión sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 106 del Código Civil que establece: 'los efectos y medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Sentencia Civil Nº 77/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 164/2015 de 06 de Octubre de 2016 Sentencia Civil Nº 77/2016, TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 164/2015, 06-10-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 71/2016 de 22 de Septiembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 22/09/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 71/2016

Resumen: ...PRIMER.-L'article 95.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del dret civil català.Així mateix l' article 111-2.2 del Codi Civil de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de tenir en compte per a la interpretació i aplicació del dret civil... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 71/2016 de 22 de Septiembre de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 71/2016, 22-09-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 13/2016 de 10 de Noviembre de 2016

Orden: Civil Fecha: 10/11/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 13/2016

Resumen: ...de la sentència de Primera Instància i rebutja, com hem avançat, els interessos del senyor Rodrigo .SEGON.-Davant de la interlocutòria dictada amb data 11 d'abril de 2016 que denegà la preparació del recurs de cassació presentat pel senyor Rodrigo s'alça el mateix en recurs de queixa davant d'aquesta Sala Civil i Penal, per tal que se li estimi la dicta queixa i conseqüentment es declari l'admissió... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 13/2016 de 10 de Noviembre de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 13/2016, 10-11-2016...

Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 103/2015 de 21 de Abril de 2016

Orden: Civil Fecha: 21/04/2016 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Bassols Muntada, Nuria Núm. Recurso: 103/2015

Resumen: ...PRIMER.L'article 95.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la unificació de la interpretació del dret civil català.Així mateix l' article 111-2.2 del Codi Civil de Catalunya disposa que la jurisprudència civil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha de tenir en compte per a la interpretació i aplicació del dret civil... ...BASSOLS MUNTADA, NURIA Auto CIVIL Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 103/2015 de 21 de Abril de 2016 Auto CIVIL TSJ Cataluña, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 103/2015, 21-04-2016...
30 Resultados