Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Girona sobre Hipoteca

Orden: Civil Tribunal: AP - Girona Voces: Hipoteca

Auto CIVIL Nº 459/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 755/2019 de 04 de Diciembre de 2019

Orden: Civil Fecha: 04/12/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 459/2019 Núm. Recurso: 755/2019

Resumen: ...sentencia que cita la parte recurrente de 27 marzo 1999 ) por la nulidad de tales cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios, con invocación de la legislación hipotecaria y con referencia también a los artículos 1125 y 1129 del Código Civil , no puede desconocerse que este pronunciamiento, que no tuvo acceso al fallo y se emitió 'obiter dicta', en un supuesto además en que se... ...Auto CIVIL Nº 459/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 755/2019 de 04 de Diciembre de 2019 Auto CIVIL Nº 459/2019, AP - Girona, Sec. 2, Rec 755/2019, 04-12-2019...

AP - Girona, nº 637/2019, de 23/09/2019, Rec 787/2019

Orden: Civil Fecha: 23/09/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Cruz Moratones, Carles Núm. Sentencia: 637/2019 Núm. Recurso: 787/2019

Resumen: . Aquesta fórmula del legislador català propicia acords respecte la posar fi al condomini, cosa que sol resultar la millor solució de cares a gestionar la ruptura familiar i, a la vegada, no agreujar la situació del copropietari que no en pot fer ús. Es pot dir que la nova regulació continguda en el Llibre II del Codi Civil de Catalunya ha procurat una major protecció del dret de propietat respecte la... ...aquests darrers cinc anys ha vist com li eren amputades les dues cames, li ha quedat una diparèsia , una disàrtria, un trastorn de l'afectivitat i dèficit del sistema auditiu i ara te un grau de discapacitat del 85% i ara és tributària d'ajuda de tercera persona. Els seus ingressos mensuals ronden els 1.200€ i ha de fer front a la meitat de la hipoteca per import aproximat als 350€. Davant de tota...

AP - Girona, nº 585/2019, de 13/09/2019, Rec 1054/2018

Orden: Civil Fecha: 13/09/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Cruz Moratones, Carles Núm. Sentencia: 585/2019 Núm. Recurso: 1054/2018

Resumen: ...una finalitat diferent. La constitució d'hipoteca necessita per a la seva validesa d'escriptura pública i inscripció en Registre de la Propietat ( article 1.875 del Codi civil i article 145 de la Llei hipotecària ), per la qual cosa el prestatari només pot ser conscient que la sol·licitud i obtenció d'un préstec d'una quantia elevada necessita una garantia, que en ser una hipoteca sobre un immoble... ...al seu torn el dret real d'hipoteca que exigeix, d'acord amb el Codi civil i la Llei hipotecària, la formalització de l'escriptura notarial i la inscripció corresponent en el Registre de la Propietat. Algun sector doctrinal i algunes resolucions judicials entenen que l'interès substancial del prestatari és que es formalitzi el préstec de la manera més simple possible i sense més garanties que la...

Auto CIVIL Nº 283/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 78/2018 de 23 de Octubre de 2019

Orden: Civil Fecha: 23/10/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 283/2019 Núm. Recurso: 78/2018

Resumen: ...sentencia núm. 506/2008, de 4 de junio, que en efecto, como viene señalando la doctrina moderna atendiendo a los usos de comercio, y vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, existen argumentos para defender la validez de tales estipulaciones al amparo del principio de autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil) cuando concurra justa causa para ello, es... ...Auto CIVIL Nº 283/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 78/2018 de 23 de Octubre de 2019 Auto CIVIL Nº 283/2019, AP - Girona, Sec. 2, Rec 78/2018, 23-10-2019...

Sentencia CIVIL Nº 567/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1275/2018 de 10 de Septiembre de 2019

Orden: Civil Fecha: 10/09/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Cruz Moratones, Carles Núm. Sentencia: 567/2019 Núm. Recurso: 1275/2018

Resumen: ...per adquirir un immoble, encara que també pot es garantir el préstec amb la hipoteca d'un immoble per a una finalitat diferent. La constitució d'hipoteca necessita per a la seva validesa d'escriptura pública i inscripció en Registre de la Propietat ( article 1.875 del Codi civil i article 145 de la Llei hipotecària ), per la qual cosa el prestatari només pot ser conscient que la sol·licitud i... ...Sentencia CIVIL Nº 567/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1275/2018 de 10 de Septiembre de 2019 Sentencia CIVIL Nº 567/2019, AP - Girona, Sec. 1, Rec 1275/2018, 10-09-2019...

Auto CIVIL Nº 271/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 381/2019 de 18 de Octubre de 2019

Orden: Civil Fecha: 18/10/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 271/2019 Núm. Recurso: 381/2019

Resumen: ...del Código Civil ) cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas, como puede ser, ciertamente, el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización de un préstamo'.El mateix criteri trobem a les sentències de 16 de desembre de 2.009, 12 de... ...Auto CIVIL Nº 271/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 381/2019 de 18 de Octubre de 2019 Auto CIVIL Nº 271/2019, AP - Girona, Sec. 2, Rec 381/2019, 18-10-2019...

Auto CIVIL Nº 269/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 822/2018 de 18 de Octubre de 2019

Orden: Civil Fecha: 18/10/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 269/2019 Núm. Recurso: 822/2018

Resumen: ...'La Sala considera que el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores, que no suponga la imposición de una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus... ...Auto CIVIL Nº 269/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 822/2018 de 18 de Octubre de 2019 Auto CIVIL Nº 269/2019, AP - Girona, Sec. 2, Rec 822/2018, 18-10-2019...

Sentencia CIVIL Nº 859/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 648/2019 de 22 de Noviembre de 2019

Orden: Civil Fecha: 22/11/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Lacaba Sanchez, Fernando Núm. Sentencia: 859/2019 Núm. Recurso: 648/2019

Resumen: ...( artículos 1876 del Código civil y 104 de la Ley Hipotecaria) y con los demás bienes del deudor ( artículo 1911 del Código civil). La declaración de resolución afecta únicamente a la obligación personal (el contrato de crédito), manteniéndose vigente la hipoteca, cuya finalidad es precisamente hacer frente a las responsabilidades derivadas de la obligación personal incumplida. De ahí que no deba... ...Sentencia CIVIL Nº 859/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 648/2019 de 22 de Noviembre de 2019 Sentencia CIVIL Nº 859/2019, AP - Girona, Sec. 1, Rec 648/2019, 22-11-2019...

Sentencia CIVIL Nº 649/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1345/2018 de 27 de Septiembre de 2019

Orden: Civil Fecha: 27/09/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Cruz Moratones, Carles Núm. Sentencia: 649/2019 Núm. Recurso: 1345/2018

Resumen: Sentencia CIVIL Nº 649/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 1, Rec 1345/2018 de 27 de Septiembre de 2019 Sentencia CIVIL Nº 649/2019, AP - Girona, Sec. 1, Rec 1345/2018, 27-09-2019

Sentencia CIVIL Nº 412/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 634/2019 de 30 de Octubre de 2019

Orden: Civil Fecha: 30/10/2019 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 412/2019 Núm. Recurso: 634/2019

Resumen: ...les successives que es vagin meritant en el moment en què ho facin.Finalment, sol·licitava que la hipoteca constituïda s'executés d'acord amb les normes previstes per a l'execució hipotecària.SEGON.La sentència de primera instància ha estimat íntegrament la pretensió principal.Aquesta decisió es fonamenta en l'aplicació de l' article 1.124 del Codi civil espanyol.Tanmateix, ha desestimat que la... ...Sentencia CIVIL Nº 412/2019, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 634/2019 de 30 de Octubre de 2019 Sentencia CIVIL Nº 412/2019, AP - Girona, Sec. 2, Rec 634/2019, 30-10-2019...
982 Resultados