Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Desestima

Orden: Civil Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008 Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Fallo: Desestima

Sentencia Civil Nº 565/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 60/2008 de 22 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 22/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 565/2008 Núm. Recurso: 60/2008

Resumen: ...o bancada de les condensadores; finalment, no estan on s'havien de col·locar; la propietat va decidir col·locar-les a la paret de darrere; les bancades no anaven incloses al pressupost perquè era obra civil; les evaporadores també es van col·locar per imperatius de disseny, d'estètica; hi havia un dissenyador allí; ells i la propietat sabien els límits de distàncies; en cap cas més de 50 m.; no... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 565/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 60/2008 de 22 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 565/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 60/2008, 22-10-2008...

Sentencia Civil Nº 566/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 90/2008 de 22 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 22/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 566/2008 Núm. Recurso: 90/2008

Resumen: ...responsabilitat solidària ( sents. AP Barcelona -1a- de 31-3-2006, sent. AP Madrid -Secc. 25a- 23-7-2004, AP Castelló -Secc. 1a- de 20-4-2007 ) i l'actor compleix amb acreditar el dany; 3er) pel que fa a costes, no procedeixen perquè ni s'han vist refusades les pretensions -sí contra els absolts- i existeixen seriosos dubtes quant a la individualització de responsabilitats. Postula la revocació i l'estimació... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 566/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 90/2008 de 22 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 566/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 90/2008, 22-10-2008...

Sentencia Civil Nº 508/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1034/2007 de 23 de Septiembre de 2008

Orden: Civil Fecha: 23/09/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 508/2008 Núm. Recurso: 1034/2007

Resumen: ...concedida sota condicions el 23-6-2005, en no haver-se presentat dits documents, s'ha iniciat l'expedient de caducitat de la mateixa (f. 186 tom II) Tercer. La sentència d'instància, de data 2-10-2007 (f. 201 i ss.), desestima la demanda i estima la reconvenció. I condemna l'actor a abonar a la demandada la clàusula penal contractual de 480.810 euros. Es centra la sentència, per acollir la tesi del... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 508/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1034/2007 de 23 de Septiembre de 2008 Sentencia Civil Nº 508/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1034/2007, 23-09-2008...

Sentencia Civil Nº 7/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 340/2006 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 7/2008 Núm. Recurso: 340/2006

Resumen: . Partides totes elles acreditades. Vuitè. Postula també la recurrent que no se li imposin costes de la primera instància. Oblida que estem davant d'una estimació íntegra de la demanda, car s'estima íntegrament un de les dues peticions postulades, subsidiàriament articulades (art. 394 LEC ). Tot el que ens ha de dur a desestimar íntegrament el recurs i confirmar plenament la sentència d'instància. Novè... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 7/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 340/2006 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 7/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 340/2006, 16-01-2008

Sentencia Civil Nº 42/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 426/2007 de 23 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 23/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 42/2008 Núm. Recurso: 426/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 42/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 426/2007 de 23 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 42/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 426/2007, 23-01-2008

Sentencia Civil Nº 89/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 485/2007 de 13 de Febrero de 2008

Orden: Civil Fecha: 13/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 89/2008 Núm. Recurso: 485/2007

Resumen: ...la constructora, és equivalent, clara i palesa i ens ha dut a generar un tancament tan inestable i mancat de traves que s'ha d'enderrocar i refer.Per suposat que tot plegat no permet tampoc estimar el motiu tercer, subsidiari, que postula una limitació de la responsabilitat de la constructora al 10%.S'ha de desestimar íntegrament el recurs.Quart. Quant al recurs de l'asseguradora, Zurich comença... ...la xifra de 290.529,40 euros.S'ha de desestimar íntegrament el recurs.Cinquè. La íntegra desestimació d'ambdós recursos imposa a cada recurrent les pròpies costes de l'alçada així com la meitat de les costes de l'alçada causades a l'apel·lada ( art. 398 LEC ). BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 89/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 485/2007 de 13 de Febrero de 2008 Sentencia Civil Nº 89/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 485/2007, 13-02-2008

Sentencia Civil Nº 430/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 731/2007 de 07 de Julio de 2008

Orden: Civil Fecha: 07/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 430/2008 Núm. Recurso: 731/2007

Resumen: ...construïda en zona d'exclusió; abans no podien sospitar res perquè confiaven en els tècnics; la competència d'aquest litigi és clarament civil; el que la construcció estigui emparada per una llicència administrativa no ho converteix en afer administratiu; la llicència es dóna en base a un projecte que ubica una casa en una parcel·la delimitada conforme a dret privat i aparentment amb ajustament ple a la... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 430/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 731/2007 de 07 de Julio de 2008 Sentencia Civil Nº 430/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 731/2007, 07-07-2008...

Sentencia Civil Nº 330/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 98/2007 de 28 de Mayo de 2008

Orden: Civil Fecha: 28/05/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 330/2008 Núm. Recurso: 98/2007

Resumen: BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 330/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 98/2007 de 28 de Mayo de 2008 Sentencia Civil Nº 330/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 98/2007, 28-05-2008

Sentencia Civil Nº 285/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 698/2007 de 30 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 30/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 285/2008 Núm. Recurso: 698/2007

Resumen: ...seva parella; consta acta del Tribunal Mèdic de la Zona Marítima del Cantàbric de 8-2-2002 declarant el Sr. Jose Daniel incapacitat per al servei actiu a la Guàrdia Civil (f. 52 i ss.)per trastorn ansiós/depressiu amb crisis paroxístiques sobreafegides, baixa al BOD de 12-11-2002 (f. 53 girat); la Sra. Esther consta tractada pel psiquiatre Don. Luis Carlos (informe de 4-2-2004 al f. 54) des de març... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 285/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 698/2007 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Civil Nº 285/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 698/2007, 30-04-2008...

Sentencia Civil Nº 284/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 689/2007 de 30 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 30/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 284/2008 Núm. Recurso: 689/2007

Resumen: ...d'aire condicionat per 772,03 euros IVA inclòs, de 20-6-2008, i per 1.544,06 euros IVA inclòs, de 5-5-2008; així com factura de 10 termòstats, 2 sondes, 1 relé, 1 vàlvula i mà d'obra per 1.499,65 euros IVA inclòs (f. 119-120) i factura per tasques de reparació, verificació i posada de nou en marxa per 1.786,67 euros IVA inclòs (f. 122); acompanya també les factures dels 30 -al pressupost n'hi constaven... BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 284/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 689/2007 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Civil Nº 284/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 689/2007, 30-04-2008
164 Resultados