Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por BACHS ESTANY, JOSE MARIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Civil Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008 Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Civil Nº 565/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 60/2008 de 22 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 22/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 565/2008 Núm. Recurso: 60/2008

Resumen: ...Primer. La part demandada recorre la sentència d'instància (f. 655 i f. 660 i ss.) pels següents motius: 1er) la sentència no resol la tatxa del perit Sr. Gonzalo , ni disposa res quant a la manca de presentació del testimoni Sr. Matías ; 2on) Termibarna va assumir solament el subministrament d'una maquinària, no la realització del projecte de climatització; en canvi, la sentència parteix de que... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 565/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 60/2008 de 22 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 565/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 60/2008, 22-10-2008...

Sentencia Civil Nº 566/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 90/2008 de 22 de Octubre de 2008

Orden: Civil Fecha: 22/10/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 566/2008 Núm. Recurso: 90/2008

Resumen: ...Primer. La part actora recorre la sentència d'instància (f. 369 i f. 371 i ss.) pels següents motius: 1er) disconforme amb l'apreciació de manca de legitimació passiva respecte de Catalana Occidente SA: no s'ha valorat la prova que situa aquesta asseguradora com a codemandada; infracció dels arts. 209, 216 LEC sobre forma i contingut de la sentència; per bé que l'ap. 3.5 de la pòlissa exclou... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 566/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 90/2008 de 22 de Octubre de 2008 Sentencia Civil Nº 566/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 90/2008, 22-10-2008...

Sentencia Civil Nº 508/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1034/2007 de 23 de Septiembre de 2008

Orden: Civil Fecha: 23/09/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 508/2008 Núm. Recurso: 1034/2007

Resumen: ...concedida sota condicions el 23-6-2005, en no haver-se presentat dits documents, s'ha iniciat l'expedient de caducitat de la mateixa (f. 186 tom II) Tercer. La sentència d'instància, de data 2-10-2007 (f. 201 i ss.), desestima la demanda i estima la reconvenció. I condemna l'actor a abonar a la demandada la clàusula penal contractual de 480.810 euros. Es centra la sentència, per acollir la tesi del... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 508/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 1034/2007 de 23 de Septiembre de 2008 Sentencia Civil Nº 508/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 1034/2007, 23-09-2008...

Sentencia Civil Nº 7/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 340/2006 de 16 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 16/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 7/2008 Núm. Recurso: 340/2006

Resumen: .... Partides totes elles acreditades. Vuitè. Postula també la recurrent que no se li imposin costes de la primera instància. Oblida que estem davant d'una estimació íntegra de la demanda, car s'estima íntegrament un de les dues peticions postulades, subsidiàriament articulades (art. 394 LEC ). Tot el que ens ha de dur a desestimar íntegrament el recurs i confirmar plenament la sentència d'instància. Novè... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 7/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 340/2006 de 16 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 7/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 340/2006, 16-01-2008...

Sentencia Civil Nº 42/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 426/2007 de 23 de Enero de 2008

Orden: Civil Fecha: 23/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 42/2008 Núm. Recurso: 426/2007

Resumen: ...el mateix, però amb altres problemes de qualitat i temps; no va voler perdre més diners; el que li ha avançat Mapfre si la sentència és favorable també ho haurà de tornar; és només una assegurança per al cas d'insolvència del deutor; hi havia aplacats que es donaven amb fons i altres que venien en cru; quan ve en cru s'ha de donar el fons a mà; ell no va oferir preu tancat; no es va obligar a... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 42/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 426/2007 de 23 de Enero de 2008 Sentencia Civil Nº 42/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 426/2007, 23-01-2008...

Sentencia Civil Nº 89/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 485/2007 de 13 de Febrero de 2008

Orden: Civil Fecha: 13/02/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 89/2008 Núm. Recurso: 485/2007

Resumen: ...motius: 1er) el constructor va ser rebel al llarg de la primera instància; però no discuteix la ruïna, que per reparar els defectes s'han d'enderrocar i refer els murs, que el cost és l'indicat pel perit Sr. Pedro Francisco ; 2on) no discuteix més que la seva responsabilitat sobre la base de considerar que el constructor només col·locava els murs en la forma que li deien; s'aprofita de que la sentència... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 89/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 485/2007 de 13 de Febrero de 2008 Sentencia Civil Nº 89/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 485/2007, 13-02-2008...

Sentencia Civil Nº 430/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 731/2007 de 07 de Julio de 2008

Orden: Civil Fecha: 07/07/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 430/2008 Núm. Recurso: 731/2007

Resumen: ...; o igual; hauria d'haver-se fet perfecte; fer-ho d'un costat o d'un altre, és indiferent, perquè per ell la base és errònia; però fet des d'aquests punts, la parcel·la hauria quedat més avall; ells van actuar des de la confrontant que estava delimitada, donant-lo per bo; el parcel·lari coincideix quant a aquestes fites. Tercer. La sentència d'instància, de data 19-4-2007 (f. 410 i ss.) desestima la... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 430/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 731/2007 de 07 de Julio de 2008 Sentencia Civil Nº 430/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 731/2007, 07-07-2008...

Sentencia Civil Nº 330/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 98/2007 de 28 de Mayo de 2008

Orden: Civil Fecha: 28/05/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 330/2008 Núm. Recurso: 98/2007

Resumen: ...Primer. La part codemandada apel·lant recorre la sentència d'instància (f. 684 i f. 695 i ss.) pels següentsmotius: 1er) la sentència al seu FJ 3er arriba a la conclusió de que ha de condemnar l'arquitecte recurrent, conjunta i solidàriament amb els demés demandats, pel que fa a la façana i més en concret a les baranes, per la manca de detall del lloc d'ancoratge d'aquestes, quant a l'escala per... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 330/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 98/2007 de 28 de Mayo de 2008 Sentencia Civil Nº 330/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 98/2007, 28-05-2008...

Sentencia Civil Nº 285/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 698/2007 de 30 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 30/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 285/2008 Núm. Recurso: 698/2007

Resumen: ...cas fins i tot es podien haver fet més intents de FIV, però ja n'havien fracassat tres; no reu que estigués indicat que es fes més aviat; no es va fer tardanament.Tercer. La sentència d'instància, de data 14-5-2007 (f. 467 i ss.), desestima íntegrament la demanda i absol els demandats, amb imposició de costes als actors.Considera la sentència que la FIV no és una tècnica de medicina satisfactiva... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 285/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 698/2007 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Civil Nº 285/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 698/2007, 30-04-2008...

Sentencia Civil Nº 284/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 689/2007 de 30 de Abril de 2008

Orden: Civil Fecha: 30/04/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bachs Estany, Jose Maria Núm. Sentencia: 284/2008 Núm. Recurso: 689/2007

Resumen: ...cars en relació als realment instal·lats segons testifiquen Benedicto (min. 1:29:55 DVD), Jose Pedro (min. 0:2:15 DVD) i Imanol (min. 0:11:25 DVD); Jose Pedro treballa per a vàries marques, entre elles Panasonic; 30 aparells a 500 euros mínim 15.000 euros; 4rt) danys ocasionats pels operaris de l'actora: la sentència diu que no s'han provat, però el mateix operari Sr. Armando (min. 0:48:17 i ss. DVD... ...BACHS ESTANY, JOSE MARIA Sentencia Civil Nº 284/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, Rec 689/2007 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Civil Nº 284/2008, AP - Barcelona, Sec. 11, Rec 689/2007, 30-04-2008...
164 Resultados