Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Girona del año 2015 por FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Civil Tribunal: AP - Girona Año: 2015 Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Civil Nº 187/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 333/2015 de 13 de Julio de 2015

Orden: Civil Fecha: 13/07/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 187/2015 Núm. Recurso: 333/2015

Resumen: ...més beneficiós per a les filles dels litigants, d'acord amb el que preveuen els articles 211-6 i 233-8.3 del Codi civil de Catalunya , és el manteniment del règim de guarda fixat per la sentència de divorci, el que determina que sigui procedent desestimar el recurs. Préstec sobre l'habitatge. SISÈ.L'apel lant demana que específicament es reguli qui ha de pagar les quotes periòdiques... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 187/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 333/2015 de 13 de Julio de 2015 Sentencia Civil Nº 187/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 333/2015, 13-07-2015...

Sentencia Civil Nº 147/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 283/2015 de 08 de Junio de 2015

Orden: Civil Fecha: 08/06/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 147/2015 Núm. Recurso: 283/2015

Resumen: ...en compras y ventas de frutas hechas por la demandada, de las cuales considera que se han devengado las correspondientes comisiones cuyo pago exige en este proceso. La sentencia de primera instancia ha desestimado íntegramente la demanda. En síntesis, esta decisión se basa, en dos argumentos. Por un lado, en que el contrato de comisión entre los litigantes tan solo contemplaba que la comisionista... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 147/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 283/2015 de 08 de Junio de 2015 Sentencia Civil Nº 147/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 283/2015, 08-06-2015...

Sentencia Civil Nº 100/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 153/2015 de 29 de Abril de 2015

Orden: Civil Fecha: 29/04/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 100/2015 Núm. Recurso: 153/2015

Resumen: ...produït, considerant negligent l'actuació dels serveis sanitaris en funció del fatal resultat, sense tenir en compte les circumstàncies que van portar a fer un part per via vaginal i no mitjançant cesària, actuació que considera totalment correcta. La sentència apel lada, a més, passaria per alt el criteri tant dels metges forenses com del pèrit proposat per la demandada, cap dels quals aprecia una... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 100/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 153/2015 de 29 de Abril de 2015 Sentencia Civil Nº 100/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 153/2015, 29-04-2015...

Sentencia Civil Nº 93/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 148/2015 de 24 de Abril de 2015

Orden: Civil Fecha: 24/04/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 93/2015 Núm. Recurso: 148/2015

Resumen: ...parts. La sentència del Tribunal Suprem de 5 de novembre de 2.014 recorda un cop més que: 'A partir de la sentencia de 10 de julio de 1943 , citada por la sentencia de 12 de noviembre de 1993 , la responsabilidad por culpa extracontractual o aquiliana, aunque basada en el elemento subjetivo de la culpabilidad, según impone el artículo 1902 del Código Civil ha ido evolucionando... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 93/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 148/2015 de 24 de Abril de 2015 Sentencia Civil Nº 93/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 148/2015, 24-04-2015...

Sentencia Civil Nº 156/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 275/2015 de 17 de Junio de 2015

Orden: Civil Fecha: 17/06/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 156/2015 Núm. Recurso: 275/2015

Resumen: ...compensatòria, és procedent estudiar primerament els arguments del recurs que manifesten la discrepància amb la denegació de la compensació econòmica, perquè la seva eventual concessió s'hauria de ponderar a l'hora d'atorgar la primera. Aquest ordre queda actualment fixat pels articles 232-10 i 233-15 a del Codi civil de Catalunya , però abans ja ho havia afirmat reiteradament la pròpia jurisprudència... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 156/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 275/2015 de 17 de Junio de 2015 Sentencia Civil Nº 156/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 275/2015, 17-06-2015...

Sentencia Civil Nº 136/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 253/2015 de 01 de Junio de 2015

Orden: Civil Fecha: 01/06/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 136/2015 Núm. Recurso: 253/2015

Resumen: ...trobem davant del plantejament d'una qüestió nova. QUART. Com hem vist més amunt, la sentència desestima la pròrroga perquè considera que és impossible atorgar-la si qui la demana ja no viu en el domicili respecte del qual la sol licita. No hi ha controvèrsia sobre aquesta qüestió: la demandada ha acceptat en el judici i també en el recurs que no hi viu. Ara bé, afegeix el matís que no ho fa perquè... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 136/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 253/2015 de 01 de Junio de 2015 Sentencia Civil Nº 136/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 253/2015, 01-06-2015...

Sentencia Civil Nº 173/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 362/2015 de 01 de Julio de 2015

Orden: Civil Fecha: 01/07/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 173/2015 Núm. Recurso: 362/2015

Resumen: .... Això ens portarà a estudiar si la qüestió litigiosa correspon o no a la jurisdicció civil. QUART. La sentència impugnada ha fet un extens repàs de les variacions que ha experimentat aquest tema tant en la jurisprudència del Tribunal Suprem com en les decisions de les Audiències. La sentència del Tribunal esmentat de 10 de febrer de 2.015 argumenta: 'En la Sentencia 379/2014, de 15 de julio... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 173/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 362/2015 de 01 de Julio de 2015 Sentencia Civil Nº 173/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 362/2015, 01-07-2015...

Sentencia Civil Nº 132/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 222/2015 de 26 de Mayo de 2015

Orden: Civil Fecha: 26/05/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 132/2015 Núm. Recurso: 222/2015

Resumen: ...sentido, sentencia de 6 de febrero de 2.001 . Como dice la sentencia del mismo Tribunal de 30 de enero de 2.003 , el dolo comprende el caso de declaraciones inexactas o reticentes, es decir, cuando esas declaraciones tienen como finalidad el engaño del asegurador, aun cuando no se tenga la voluntad de dañar a la otra parte ( artículos 1260 y 1269 Código Civil ). Según la sentencia de 26 de julio... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 132/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 222/2015 de 26 de Mayo de 2015 Sentencia Civil Nº 132/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 222/2015, 26-05-2015...

Sentencia Civil Nº 157/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 306/2015 de 19 de Junio de 2015

Orden: Civil Fecha: 19/06/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 157/2015 Núm. Recurso: 306/2015

Resumen: ...el fons de l'assumpte senzillament perquè no hauria estat ella qui li hauria donat els diners, que no eren seus sinó de la mare de les litigants, el que faria que no estigui legitimada per reclamar-los. El recurs afirma que la demandant no ha demostrat que els diners que reclama fossin seus, llevat de la quantitat de 5.000 euros. La sentència impugnada hauria invertit la càrrega de la prova perquè... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 157/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 306/2015 de 19 de Junio de 2015 Sentencia Civil Nº 157/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 306/2015, 19-06-2015...

Sentencia Civil Nº 118/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 181/2015 de 15 de Mayo de 2015

Orden: Civil Fecha: 15/05/2015 Tribunal: AP - Girona Ponente: Fernandez Font, Joaquin Miguel Núm. Sentencia: 118/2015 Núm. Recurso: 181/2015

Resumen: ...Tema litigiós. PRIMER.La sentència de primera instància ha estimat en part la demanda de modificació de mesures presentada pel Sr. Edmundo respecte de la sentència de divorci dictada també per aquesta Secció Segona de l'Audiència de Girona de 25 de juny de 2.012 . En el que ara ens interessa, la sentència esmentada ha rebaixat la pensió d'aliments que el demandant havia de pagar a favor de... ...FERNANDEZ FONT, JOAQUIN MIGUEL Sentencia Civil Nº 118/2015, Audiencia Provincial de Girona, Sección 2, Rec 181/2015 de 15 de Mayo de 2015 Sentencia Civil Nº 118/2015, AP - Girona, Sec. 2, Rec 181/2015, 15-05-2015...
21 Resultados