Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2010 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL tipo : Sentencia

Orden: Civil Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2010 Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Civil Nº 588/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 4271/2009 de 16 de Septiembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 16/09/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 588/2010 Núm. Recurso: 4271/2009

Resumen: ...embargo, o dereito -menor- do ascendente. B) Que ese dereito de comunicación, en canto inicialmente favorábel para os interesados nunha orde normal de suceder as cousas, tan só debe ser entón impedido "con xusta causa", e atendendo "ás circunstancias" de todo tipo concorrentes no caso examinado, tal como dispón o artº 160, parágrafos segundo e terceiro, do código civil . C) Que esa comunicación avós... ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 588/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 4271/2009 de 16 de Septiembre de 2010 Sentencia Civil Nº 588/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 4271/2009, 16-09-2010

Sentencia Civil Nº 721/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 5028/2009 de 22 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 22/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 721/2010 Núm. Recurso: 5028/2009

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 721/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 5028/2009 de 22 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 721/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 5028/2009, 22-10-2010

Sentencia Civil Nº 668/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3023/2009 de 08 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 08/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 668/2010 Núm. Recurso: 3023/2009

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 668/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3023/2009 de 08 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 668/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 3023/2009, 08-10-2010

Sentencia Civil Nº 645/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 5008/2009 de 01 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 01/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 645/2010 Núm. Recurso: 5008/2009

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 645/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 5008/2009 de 01 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 645/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 5008/2009, 01-10-2010

Sentencia Civil Nº 665/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 4083/2010 de 07 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 07/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 665/2010 Núm. Recurso: 4083/2010

Resumen: .... Así, el art. 96.3 CC permite integrado con el art. 4.1 una solución como la adoptada por ambas sentencias de instancia ( s. 16-12-1996 ). Ou que en relación coa atribución do uso da vivenda familiar trala ruptura da convivencia more uxorio e ante a falta dunha regulación legal destas unións, di a sentenza de 10 de marzo de 1998 que é preciso acodir aos principios xerais dol dereito, última fonte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 665/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 4083/2010 de 07 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 665/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 4083/2010, 07-10-2010...

Sentencia Civil Nº 717/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3038/2009 de 22 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 22/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 717/2010 Núm. Recurso: 3038/2009

Resumen: ...de opción adolece dunha escuridade que tan só pode ser interpretada en contra do redactor do documento, é dicir, da parte demandada, ex artº 1.288 do Código Civil . Pois ben, tampouco temos constancia certa de que o contrato de opción fora obxeto de redacción unilateral da demandada, con exclusión da actora. Pola contra, das declaracións da testemuña referida, e inclusuo do propio interrogatorio da... ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 717/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3038/2009 de 22 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 717/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 3038/2009, 22-10-2010

Sentencia Civil Nº 718/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 5013/2009 de 22 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 22/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 718/2010 Núm. Recurso: 5013/2009

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 718/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 5013/2009 de 22 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 718/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 5013/2009, 22-10-2010

Sentencia Civil Nº 720/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3047/2009 de 22 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 22/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 720/2010 Núm. Recurso: 3047/2009

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 720/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3047/2009 de 22 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 720/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 3047/2009, 22-10-2010

Sentencia Civil Nº 722/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 4351/2008 de 22 de Octubre de 2010

Orden: Civil Fecha: 22/10/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 722/2010 Núm. Recurso: 4351/2008

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 722/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 4351/2008 de 22 de Octubre de 2010 Sentencia Civil Nº 722/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 4351/2008, 22-10-2010

Sentencia Civil Nº 978/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3183/2009 de 30 de Diciembre de 2010

Orden: Civil Fecha: 30/12/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 978/2010 Núm. Recurso: 3183/2009

Resumen: ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil Nº 978/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3183/2009 de 30 de Diciembre de 2010 Sentencia Civil Nº 978/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 3183/2009, 30-12-2010
172 Resultados