Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2010 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL tipo : Sentencia

Orden: Civil Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2010 Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 90/2010 Num. recurso: 3267/2008

Sentencia Civil Nº 90/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3267/2008 de 19 de Febrero de 2010

Orden: Civil Fecha: 19/02/2010 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 90/2010 Núm. Recurso: 3267/2008

Resumen: ..., atopámonos ante un contrato de arrendamento de obra ou de industria, no que, por disposicoón expresa dos artºs. 1.546 e 1.588 e seguintes do código civil , o que se contrata é a obtención du resultado específico, que neste caso se concreta na potabilización e descontaminación das augas despois de entrar e sair, respectivamente, do proceso productivo de pescados que estamos tratar.Terceiro.- Partindo entón... ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Civil90/2010, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6, Rec 3267/2008 de 19 de Febrero de 2010 Sentencia Civil90/2010, AP - Pontevedra, Sec. 6, Rec 3267/2008, 19-02-2010
1 Resultados