Jurisprudencia Civil de la Audiencia Provincial de Tarragona del año 2014 por PERARNAU MOYA, JOAN fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Civil Tribunal: AP - Tarragona Año: 2014 Ponente: Perarnau Moya, Joan Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Civil Nº 396/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 321/2014 de 02 de Diciembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 02/12/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 396/2014 Núm. Recurso: 321/2014

Resumen: ...unes altres, a donar alguna cosa o a prestar algun servei ( article 1254 del Codi civil ), es perfà merament pel consentiment, i, des d'aleshores, s'obliguen a totes les conseqüències pactades i a les que, segons la seva naturalesa, siguin conformes a la bona fe, a l'ús i a la llei (article 1258). Atès també, com diu l'article 1091, que les obligacions que neixen dels contractes tenen força de llei... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 396/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 321/2014 de 02 de Diciembre de 2014 Sentencia Civil Nº 396/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 321/2014, 02-12-2014...

Sentencia Civil Nº 371/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 142/2014 de 18 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 18/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 371/2014 Núm. Recurso: 142/2014

Resumen: ...el demandado su obligación de atender las facturas giradas, concurre el supuesto contractualmente previsto para que la demandante reclame la obligación a que se refiere la litis, motivo por lo que procede estimar el recurso y con ello la demanda'. També en idèntic sentit, Sentència de l'AP Barcelona de 18-6-2014 . II) Al lega, en segon lloc, incongruència de la sentència quan condemna a pagar la... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 371/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 142/2014 de 18 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 371/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 142/2014, 18-11-2014...

Sentencia Civil Nº 376/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 168/2014 de 18 de Noviembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 18/11/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 376/2014 Núm. Recurso: 168/2014

Resumen: ..., en certa forma, prenedora de l'assegurança, al no tenir acció contra ella ja que cap clàusula contractual -al menys aportada al procediment-, ni norma legal li ho permet fer. Com diu la SAP Madrid de 25-6-2014 , 'debe tenerse en cuenta que, con carácter general, los seguros de responsabilidad civil ( artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro ) -del que el seguro de circulación de Vehículos de... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 376/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 168/2014 de 18 de Noviembre de 2014 Sentencia Civil Nº 376/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 168/2014, 18-11-2014...

Sentencia Civil Nº 342/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 191/2014 de 21 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Sentencia: 342/2014 Núm. Recurso: 191/2014

Resumen: ...haver fet el mur, no acreditar l'actor ser el propietari de la finca, concurrència de culpes, prescripció i ser la indemnització excessiva. La sentència impugnada estima la demanda. SEGON.-VALORACIÓ DE LA PROVA Front a sentència que estima la demanda s'interposa recurs pel demandat al·legant error en la valoració de la prova. Segons reiterat criteri jurisprudencial, la valoració probatòria és... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Nº 342/2014, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 191/2014 de 21 de Octubre de 2014 Sentencia Civil Nº 342/2014, AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 191/2014, 21-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 218/2014 de 21 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 21/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 218/2014

Resumen: ...d'indemnització, a l'haver concedit a l'actor el TSJC, per Sentència de 9-10-2013, 1.397 euros en concepte de salaris de tramitació. La sentència impugnada desestima la demanda. SEGON.-DOCTRINA Com diu la STS de 14-10-2013 : 'La responsabilidad civil profesional del abogado - STS 14 de julio 2010 - exige la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) El incumplimiento de sus deberes profesionales. En el... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 218/2014 de 21 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 218/2014, 21-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 367/2014 de 30 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 30/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 367/2014

Resumen: ...procediment és un judici verbal de reclamació de la quantia de 1.274,57 euros, inferior doncs als 3.000 euros. Per la qual cosa procedeix, per imperatiu de l'article anterior, desestimar el recurs per haver estat indegudament admès, al ser causes de desestimació les causes d'inadmissió quan el plet està per a resolució. Com diu la doctrina, ' si el control del presupuesto no se hubiese producido por el... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 367/2014 de 30 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 367/2014, 30-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 162/2014 de 14 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 14/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 162/2014

Resumen: ...17 propietaris que representaven un 55,26 % del coeficient, i es va acordar destituir a Enriqueta com a presidenta. La sentència impugnada desestima la demanda, considerant que no és possible un apoderament per exercir com a president de la CP en persona que no sigui propietari, no comprenent el poder donat en el present cas, fins i tot, la facultat per a poder fer de president, per la qual cosa... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 162/2014 de 14 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 162/2014, 14-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 136/2014 de 19 de Septiembre de 2014

Orden: Civil Fecha: 19/09/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 136/2014

Resumen: ...ha sufrido un daño se dirige contra aquél que se lo produjo para reclamarle la indemnización correspondiente', en la que sí seria d'aplicació l' art. 121 del Codi Civil de Catalunya , que regula tal acció, sinó que s'exercita una acció en matèries en que l'Estat té competència exclusiva, com és la matèria mercantil -a la que es refereix tal sentència- o bé la responsabilitat patrimonial de les... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 136/2014 de 19 de Septiembre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 136/2014, 19-09-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 159/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 159/2014

Resumen: ..., òbviament les úniques que es poden tenir en compte a l'hora de dictar la sentència i en base a les quals aquesta s'ha de dictar, no s'aprecia error en la sentència impugnada. Es reclama, segons es diu la demanda, la devolució de dos préstecs, un fet al febrer de 2011 de 1.500 euros i un altre fet al març de 2011 de 3.000 euros, dels quals solament s'hauria cobrat 65 euros, valor d'una bicicleta lliurada... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 159/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 159/2014, 07-10-2014...

Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 171/2014 de 07 de Octubre de 2014

Orden: Civil Fecha: 07/10/2014 Tribunal: AP - Tarragona Ponente: Perarnau Moya, Joan Núm. Recurso: 171/2014

Resumen: ...7% d'IVA (total 277.793 euros), a raó de 1.200 euros/m2; que tal obra està executada en un 85% (el que suposa 236.124 euros); que com ha cobrat 193.699 euros li queda per cobrar 42.424 euros. Demana la desestimació de la demanda i presenta reconvenció reclamant 42.424 euros. La sentència impugnada estima parcialment la demanda i desestima la reconvenció. SEGON.-RECURS DE Gines Interposa... ...PERARNAU MOYA, JOAN Sentencia Civil Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 3, Rec 171/2014 de 07 de Octubre de 2014 Sentencia Civil AP - Tarragona, Sec. 3, Rec 171/2014, 07-10-2014...
60 Resultados