Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 1999 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL

Orden: Penal Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tribunal: AP - Pontevedra Año: 1999

Sentencia Penal Nº 98, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1062 de 03 de Noviembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 03/11/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 98 Núm. Recurso: 1062

Resumen: ...APELACION PENAL   Rolo  1062/99 P.ABREVIADO: 0344/97 XDO.PENAL-2 VIGO   Ilmo Sres. Presidente D. LUCIANO VARELA CASTRO Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO-CESAR PICATOSTE BOBILLO         Pontevedra, o tres de novembro de mil novecentos noventa e nove.         A SECCION PRIMEIRA Dª. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D.LUCIANO VARELA CASTRO, presidente, D. JUAN MANUEL... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 98, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1062 de 03 de Noviembre de 1999 Sentencia Penal Nº 98, AP - Pontevedra, Rec 1062, 03-11-1999...

Sentencia Penal Nº 233, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 03 de Noviembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 03/11/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 233 Núm. Recurso: 107

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCION PRIMEIRA   PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo 0107/99 X. Faltas 0278/98 Orixe :XDO.1ª INST. e INSTR. O PORRIÑO 1   Ilmo Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO --------------------         A SECCION PRIMEIRA Dª. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituída en tribunal unipersoal polo maxistrado D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DE EL-REI   a... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 233, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 107 de 03 de Noviembre de 1999 Sentencia Penal Nº 233, AP - Pontevedra, Rec 107, 03-11-1999...

Sentencia Penal Nº 107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1162 de 13 de Julio de 1999

Orden: Penal Fecha: 13/07/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 107 Núm. Recurso: 1162

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION PRIMEIRA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo  :          1162/98 P.ABREVIADO:      0096/97 Orixe            XDO. 1ª INST. e INSTR. CAMBADOS 2   A SECCION PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DÉ PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZABAL, presidente, D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO e D. JULIO CESAR PICATOSTE BOBILLO, maxistrados, pronuncicu   NO NOME DE EL-REI a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 107, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1162 de 13 de Julio de 1999 Sentencia Penal Nº 107, AP - Pontevedra, Rec 1162, 13-07-1999...

Sentencia Penal Nº 219, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 217 de 07 de Octubre de 1999

Orden: Penal Fecha: 07/10/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 219 Núm. Recurso: 217

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCION PRIMEIRA   PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo 0217/99 X. FALTAS 0023/99 orixe XDO.11 INST. e INSTR. PONTEAREAS 2   Ilmo Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    A SECCION PRIMEIRA Dª. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituída en tribunal unipersoal polo maxistrado D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DE EL-REI   a seguinte   S E N T E N C... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 219, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 217 de 07 de Octubre de 1999 Sentencia Penal Nº 219, AP - Pontevedra, Rec 217, 07-10-1999...

Sentencia Penal Nº 89, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 08 de Octubre de 1999

Orden: Penal Fecha: 08/10/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 89 Núm. Recurso: 1052

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION PRIMEIRA PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo  1052/99 P. ABREVIADO: 0257/98 XDO. PENAL 1 PONTEVEDRA   Ilmo Sres. Presidente D. JAIME CARRERA IBARZABAL Maxistrados: D. LUCIANO VARELA CASTRO D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    Pontevedra, o oito de outubro de mil novecentos noventa e nove.    A SECCION PRIMEIRA Dª. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 89, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1052 de 08 de Octubre de 1999 Sentencia Penal Nº 89, AP - Pontevedra, Rec 1052, 08-10-1999...

Sentencia Penal Nº 78, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 24 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 24/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 78 Núm. Recurso: 1027

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION PRIMEIRA PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo: 1027/99 P. Abreviado: 0373/98 XDO. PENAL-1 VIGO   Ilmo. Sres. Presidente D. JAIME CARRERA IBARZABAL Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO-CESAR PICATOSTE BOBILLO   Pontevedra, o vintecatro de setembro de mil novecentos noventa e nove.   A SECCION PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 78, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 24 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 78, AP - Pontevedra, Rec 1027, 24-09-1999...

Sentencia Penal Nº 103, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1037 de 07 de Julio de 1999

Orden: Penal Fecha: 07/07/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 103 Núm. Recurso: 1037

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION PRIMEIRA PONTEVEDRA       CAUSA PENAL Rolo             :1037/98 P.ABREVIADO :0061/96 Orixe            :XDO. 1ª INST. e INSTR. CAMBADOS 2     A SECCION PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. LUCIANO VARELA CASTRO, presidente, D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO e D. JULIO CESAR PICATOSTE BOBILLO, maxistrados, pronunciou     NO NOME DE EL-REI   a... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 103, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1037 de 07 de Julio de 1999 Sentencia Penal Nº 103, AP - Pontevedra, Rec 1037, 07-07-1999...

Sentencia Penal Nº 75, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 30 de Julio de 1999

Orden: Penal Fecha: 30/07/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 75 Núm. Recurso: 1020

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL   SECCION PRIMERA     PONTEVEDRA               APELACION PENAL Rollo:      1020/99 P. ABREVIADO:     0189/97     JDO.PENAL 2 PONTEVEDRA         Ilmo. Sres.: Presidente D. LUCIANO VARELA CASTRO Magistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO-CESAR PICATOSTE BOBILLO   Pontevedra, a treinta de Julio de mil novecientos noventa y nueve   LA SECCION PRIMERA DE LA AUDIENCIA... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 75, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 30 de Julio de 1999 Sentencia Penal Nº 75, AP - Pontevedra, Rec 1020, 30-07-1999...

Sentencia Penal Nº 132, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1167 de 22 de Octubre de 1999

Orden: Penal Fecha: 22/10/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 132 Núm. Recurso: 1167

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION PRIMEIRA PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo : 1167/98 P.ABREVIADO:  3306/98 Orixe  XDO. INSTRUCCION VIGO-2    A SECCION PRIMEIRA Dª. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. LUCIANO VARELA CASTRO, presidente, D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO e D. JULIO CESAR PICATOSTE BOBILLO, maxistrados, pronunciou   NO NOME DE EL-REI   a seguinte   SENTENCIA N. 132     Pontevedra... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 132, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1167 de 22 de Octubre de 1999 Sentencia Penal Nº 132, AP - Pontevedra, Rec 1167, 22-10-1999...

Sentencia Penal Nº 93, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1057 de 15 de Octubre de 1999

Orden: Penal Fecha: 15/10/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 93 Núm. Recurso: 1057

Resumen: ..., como apelado/s, o Ministerio Fiscal. Foi relator o maxistrado D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO quen expresa o criterio da Sala.   ANTECEDENTES DE FEITO.    Acéptanse os feitos probados da sentencia recorrida.    PRIMEIRO. Coa data de 18 de febreiro de 1999, o xuíz do XDO.PENAL 1 PONTEVEDRA pronunciou sentencia nos actos orixinais de onde o presente rolo é vindo, a parte dispositiva da cal, rigorosamente... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 93, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1057 de 15 de Octubre de 1999 Sentencia Penal Nº 93, AP - Pontevedra, Rec 1057, 15-10-1999...
28 Resultados