Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2001 por ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL

Orden: Penal Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2001

Sentencia Penal Nº 72, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 70 de 15 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 15/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 72 Núm. Recurso: 70

Resumen: ...(declaracións testificais e das partes). Ademais, existen probas incriminatorias suficientes para non modificar a anterior resolución. Tamén se alega a falta de concreción do tipo delictivo na sentencia recorrida, o cal no pode terse en conta, pois a sentencia debe tomarse como un todo, de maneira integral, e deste modo sí que se aprecia o tipo penal de amenazas. AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00072/2001   Rolo: 70/01 Xuízo de faltas: 23/01 Órgano de orixe: Xdo. Instr. Vilagarcía 1     Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 72, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 70 de 15 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 72, AP - Pontevedra, Rec 70, 15-06-2001...

Sentencia Penal Nº 18, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 19 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 19/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 18 Núm. Recurso: 2

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00018/2001 AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCIÓN PRIMEIRA  PONTEVEDRA   CAUSA PENAL Rolo 2/00 P. Sumario 2/00 Orixe XDO. INSTRUCCIÓN NÚM. 2 VILAGARCÍA    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, presidente, D. LUCIANO VÁRELA CASTRO e D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, maxistrados, pronunciou   NO... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 18, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 19 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 18, AP - Pontevedra, Rec 2, 19-06-2001...

Sentencia Penal Nº 75, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 72 de 25 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 25/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 75 Núm. Recurso: 72

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00075/2001   Rolo 72/01 Xuízo de faltas 35/01 Órgano de orixe XDO. INSTRUCCIÓN CALDAS DE REIS 2   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO        A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituída en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 75, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 72 de 25 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 75, AP - Pontevedra, Rec 72, 25-06-2001...

Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 14 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 14/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 49 Núm. Recurso: 1020

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   AUTO: 00049/2001   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1020/01 P. Abreviado 427/00 Orixe XDO. DO PENAL PONTEVEDRA 2   Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL Maxistrados: D. LUCIANO VÁRELA CASTRO D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, presidente, D. LUCIANO... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 49, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1020 de 14 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 49, AP - Pontevedra, Rec 1020, 14-06-2001...

Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 29 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 29/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 56 Núm. Recurso: 1027

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00056/2001   APELACIÓN PENAL   Rolo: 1027/01 P. Abreviado 369/99 Orixe XDO. DO PENAL PONTEVEDRA 1   Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, presidente, D... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 56, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1027 de 29 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 56, AP - Pontevedra, Rec 1027, 29-06-2001...

Sentencia Penal Nº 74, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 67 de 21 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 21/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 74 Núm. Recurso: 67

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00074/2001   Rolo 67/01 Xuízo de faltas 233/99 órgano de orixe: XDO. INSTRUCCIÓN PONTEVEDRA 3   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO      A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 74, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 67 de 21 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 74, AP - Pontevedra, Rec 67, 21-06-2001...

Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 29 de Junio de 2001

Orden: Penal Fecha: 29/06/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 55 Núm. Recurso: 1029

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCION PRIMEIRA  PONTEVEDRA   APELACIÓN PENAL   Rolo 1029/01 P. Abreviado 303/00 Orixe XDO. PENAL PONTEVEDRA 2       Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, presidente, D. JUAN MANUEL... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 55, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1029 de 29 de Junio de 2001 Sentencia Penal Nº 55, AP - Pontevedra, Rec 1029, 29-06-2001...

Sentencia Penal Nº 64, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 57 de 22 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 22/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 64 Núm. Recurso: 57

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00064/2001   Rolo: 57/01 Xuízo de faltas: 341/00 Órgano de orixe: XDO. INSTR. CANGAS 2   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO      A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituída en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou   NO NOME DO REI   a seguinte   SENTENCIA NÚM. 64... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 64, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 57 de 22 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 64, AP - Pontevedra, Rec 57, 22-05-2001...

Sentencia Penal Nº 37, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 07 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 07/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 37 Núm. Recurso: 1007

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   AUTO: 00037/2001   APELACIÓN PENAL   Rolo 1007/01 P. Abreviado 314/00 Orixe XDO. DO PENAL PONTEVEDRA 2     Ilmos. Sres. Presidente: D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL Maxistrados: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO D. JULIO CÉSAR PICATOSTE BOBILLO    A SECCIÓN PRIMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por D. JAIME CARRERA IBARZÁBAL, presidente, D... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 37, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1007 de 07 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 37, AP - Pontevedra, Rec 1007, 07-05-2001...

Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 29 de Mayo de 2001

Orden: Penal Fecha: 29/05/2001 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Alfaya Ocampo, Juan Manuel Núm. Sentencia: 65 Núm. Recurso: 62

Resumen: ...AUD. PROVINCIAL SECCION N. 1 PONTEVEDRA   SENTENCIA: 00065/2001 AUDIENCIA PROVINCIAL  SECCIÓN PRIMEIRA  PONTEVEDRA   Rolo 62/01 Xuízo de faltas 464/00 órgano de orixe Xdo 1ª Inst e Instr. Pontevedra 7   Ilmo. Sr. Maxistrado: D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO   IMEIRA DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, constituida en tribunal unipersoal polo maxistrado don JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO, pronunciou... ...ALFAYA OCAMPO, JUAN MANUEL Sentencia Penal Nº 65, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 62 de 29 de Mayo de 2001 Sentencia Penal Nº 65, AP - Pontevedra, Rec 62, 29-05-2001...
15 Resultados