Jurisprudencia Penal por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON

Orden: Penal Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon

Sentencia Penal Nº 174/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 547/2018 de 23 de Octubre de 2018

Orden: Penal Fecha: 23/10/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 174/2018 Núm. Recurso: 547/2018

Resumen: ...opóñense a que acollamos o devandito recurso.Segundo.- A primeira das alegacións que realiza o acusado, Darío, no seu recurso de apelación é a relativa ao requisito de procedibilidade previsto no artigo 228 do Código penal, que considera que non se respectou nin cumpriu. En tal sentido, o propio maxistrado xuíz da instancia, para considerar que si que se cumpriu o devandito requisito de procedibilidade... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 174/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 547/2018 de 23 de Octubre de 2018 Sentencia Penal Nº 174/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 547/2018, 23-10-2018...

Sentencia Penal Nº 236/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 923/2017 de 10 de Octubre de 2017

Orden: Penal Fecha: 10/10/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 236/2017 Núm. Recurso: 923/2017

Resumen: ...sentido de que se limitou a defenderse da agresión por parte da denunciante, Penélope . Dito doutro xeito, invoca a circunstancia eximente de lexítima defensa do artigo 20.4º do Código penal para resultar absolta nesta segunda instancia. Mais non comparto a amentada alegación.Aínda que, efectivamente, e a teor do que se pode comprobar co simple visionamento da gravación da cámara de seguridade do local... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 236/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 923/2017 de 10 de Octubre de 2017 Sentencia Penal Nº 236/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 923/2017, 10-10-2017...

Sentencia Penal Nº 49/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 168/2018 de 23 de Mayo de 2018

Orden: Penal Fecha: 23/05/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 49/2018 Núm. Recurso: 168/2018

Resumen: .... Deseguido desenvolve o referido motivo de impugnación aludindo á inexistencia de coherencia interna e persistencia na incriminación por parte da vítima, sen ambigüidades nin contradicións; á falta de credibilidade da declaración da vítima; á falta de imparcialidade e credibilidade da testemuña Arturo ; e á inexistencia de proba de cargo suficiente para xustificar a condena.O recente ATS, Penal, Sección 1ª... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 49/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 168/2018 de 23 de Mayo de 2018 Sentencia Penal Nº 49/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 168/2018, 23-05-2018...

Sentencia Penal Nº 209/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 752/2017 de 26 de Septiembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 26/09/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 209/2017 Núm. Recurso: 752/2017

Resumen: ...do Código penal ; a acusación particular exercida por Ramona e Lorenzo , polo mesmo delito de alteración de lindes do artigo 246.1, por un delito de usurpación do artigo 245.2, e por outro continuado de danos do artigo 263, todos eles do Código penal ; e a acusación particular exercida por Magdalena , polo delito de alteración de lindes do artigo 246.1 en concurso ideal medial do artigo 77 cun... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 209/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 752/2017 de 26 de Septiembre de 2017 Sentencia Penal Nº 209/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 752/2017, 26-09-2017...

Sentencia Penal Nº 235/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 847/2017 de 10 de Octubre de 2017

Orden: Penal Fecha: 10/10/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 235/2017 Núm. Recurso: 847/2017

Resumen: ...os cartos polo aludido concepto, non os devolveu e nin tan sequera ofreceu esta posibilidade ou algunha explicación minimamente razoable verbo do seu proceder, notoriamente constitutivo dun engano que determina un desprazamento patrimonial ao seu favor tipificado como o delito previsto no artigo 248 Código penal .Terceiro.- Impoñemos as custas da presente alzada á parte apelante por mor do... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 235/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 847/2017 de 10 de Octubre de 2017 Sentencia Penal Nº 235/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 847/2017, 10-10-2017...

Sentencia Penal Nº 72/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 227/2018 de 06 de Junio de 2018

Orden: Penal Fecha: 06/06/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 72/2018 Núm. Recurso: 227/2018

Resumen: ...por restrictivo el sistema que nuestro Ordenamiento jurídico establece como sistema de apelación penal, según la propia denominación legal. No es el objeto de nuestra doctrina el análisis constitucional de los supuestos en los que se puede apelar, o las razones por las que puede hacerse, o los casos en los que la revisión debe conformar la práctica y la valoración de la prueba.[... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 72/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 227/2018 de 06 de Junio de 2018 Sentencia Penal Nº 72/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 227/2018, 06-06-2018...

Sentencia Penal Nº 63/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 179/2018 de 05 de Junio de 2018

Orden: Penal Fecha: 05/06/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 63/2018 Núm. Recurso: 179/2018

Resumen: ...de armas dos artigos 563 e 564 do Código penal configúrase como unha infracción de pura actividade contra a seguridade interior do Estado, formal e de risco abstracto -xeral ou comunitario-. Neste sentido, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 29 de xuño de 2017 ROJ:STS 2654/2017- ECLI:ES:TS:2017:2654 indica o seguinte:La doctrina científica y jurisprudencial considera el delito de tenencia ilícita... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 63/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 179/2018 de 05 de Junio de 2018 Sentencia Penal Nº 63/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 179/2018, 05-06-2018...

Sentencia Penal Nº 190/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 755/2017 de 12 de Septiembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 12/09/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 190/2017 Núm. Recurso: 755/2017

Resumen: ...Primeiro.- O acusado, Evelio , foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de lesións, previsto e penado no artigo 147.1 do Código penal . Recorre agora en apelación perante esta alzada na procura da súa absolución e, de xeito subsidiario, solicita a redución da pena imposta pola improcedencia da aplicación da agravante de aleivosía do artigo 22.1ª do Código penal . A fiscala e... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 190/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 755/2017 de 12 de Septiembre de 2017 Sentencia Penal Nº 190/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 755/2017, 12-09-2017...

Sentencia Penal Nº 48/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 165/2018 de 23 de Mayo de 2018

Orden: Penal Fecha: 23/05/2018 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 48/2018 Núm. Recurso: 165/2018

Resumen: ...absolutorias. Así, a STC 172/2016, do 17 de outubro , lembra a súa consolidada xurisprudencia verbo das esixencias que debe reunir unha condena penal ou a súa agravación na segunda instancia para ser conforme co dereito a un proceso con todas as garantías ( artigo 24.2 da Constitución española ) do seguinte xeito:Esta doctrina tiene su origen en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11), y se... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 48/2018, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 165/2018 de 23 de Mayo de 2018 Sentencia Penal Nº 48/2018, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 165/2018, 23-05-2018...

Sentencia Penal Nº 191/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 713/2017 de 12 de Septiembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 12/09/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 191/2017 Núm. Recurso: 713/2017

Resumen: ...reparar nos seus dous escritos de defensa que constan ao comezo do tomo II das presentes actuacións e co que se reflicte nos propios antecedentes de feito da sentenza contra a que apela, nos cales a única acusación que pesaba sobre Vicente foi a da fiscala por unha suposta falta de lesións do artigo 617.1 do anterior Código penal , da que, finalmente, a maxistrada xuíza o absolveu. E ren máis, xa que... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 191/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 713/2017 de 12 de Septiembre de 2017 Sentencia Penal Nº 191/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 713/2017, 12-09-2017...
2568 Resultados