Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 1999 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON

Orden: Penal Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Tribunal: AP - Pontevedra Año: 1999

Sentencia Penal Nº 74, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1958 de 25 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 25/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 74 Núm. Recurso: 1958

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA           A SECCION SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, compuesta por DON JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, DON JUAN MANUEL LOJO ALLER e DON JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a seguiente   SENTENCIA N. 74         Pontevedra,a vintecinco de Setembro de mil novecentos noventa e nove... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 74, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1958 de 25 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 74, AP - Pontevedra, Rec 1958, 25-09-1999...

Sentencia Penal Nº 78, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 286 de 20 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 20/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 78 Núm. Recurso: 286

Resumen: ...procuradora Doña Isabel Sanjuan asistida polo avogado Sr. Guillermo Presa Suárez. E Maxistrado-Relator o Ilmo Sr. Don Jose Juan Ramón Barreiro Prado, por quen se expresa o parecer da Sala.     I.- ANTECEDENTES DE FEITO.         PRIMEIRO. Declárase probado, por conformidade das partes, manifestada no acto do xuízo oral, que Con ánimo de obtener un beneficio económico, el día 5 de octubre de 1998, Francisco... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 78, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 286 de 20 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 78, AP - Pontevedra, Rec 286, 20-09-1999...

Sentencia Penal Nº 74, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1066 de 17 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 17/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 74 Núm. Recurso: 1066

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo  1066/99 P. ABREVIADO      0346/98 P. ABREVIADO 29/98 DE CAMBADOS 1. Procedencia:      XDO. DO. PENAL N.1 PONTEVEDRA   Ilmos Sres. Presidente D. JOSE JUAN BARREIRO PRADO Maxistrados: D. JUAN MANUEL LOJO ALLER D. JAIME ESAIN MANRESA         A SECCION SEGUNDA Da. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por JOSE JUAN RAMON... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 74, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1066 de 17 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 74, AP - Pontevedra, Rec 1066, 17-09-1999...

Sentencia Penal Nº 80, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1069 de 27 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 27/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 80 Núm. Recurso: 1069

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo  1069/99 P. ABREVIADO      0355/98 D. PREVIAS  752/94 DE CALDAS DE REIS. Procedencia XDO. DO. PENAL N.2 PONTEVEDRA   Ilmos Sres. Presidente D. JOSE JUAN BARREIRO PRADO Maxistrados: D. JUAN MANUEL LOJO ALLER D. JAIME ESAIN MANRESA         A SECCION SEGUNDA DA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por JOSE JUAN RAMON... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 80, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1069 de 27 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 80, AP - Pontevedra, Rec 1069, 27-09-1999...

Sentencia Penal Nº 79, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1073 de 27 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 27/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 79 Núm. Recurso: 1073

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo: 1073/99 P. ABREVIADO:     0221/99 D. PREVIAS: 6010/98 DE VIGO 6. Procedencia:      XDO. DO. PENAL VIGO-3   Ilmos Sres. Presidente D. JOSE JUAN BARREIRO PRADO Maxistrados: D. JUAN MANUEL LOJO ALLER D. JAIME ESAIN MANRESA         A SECCION SEGUNDA Da. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por JOSE JUAN RAMON BARREIRO... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 79, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1073 de 27 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 79, AP - Pontevedra, Rec 1073, 27-09-1999...

Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 23/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 73 Núm. Recurso: 2

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA           A SECCION SEGUNDA DESTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, compuesta por DON JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO, Presidente, DON JUAN MANUEL LOJO ALLER e DON JAIME ESAIN MANRESA, Maxistrados pronuncian   NO NOME DE EL-REI   a seguinte   SENTENCIA N. 73   Pontevedra, a vintetres de Setembro de mil novecentos noventa e nove.   VISTA no trámite... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 73, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 2 de 23 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 73, AP - Pontevedra, Rec 2, 23-09-1999...

Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1076 de 29 de Septiembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 29/09/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 81 Núm. Recurso: 1076

Resumen: ...AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA PONTEVEDRA   APELACION PENAL   Rolo: 1076/99 P.A.BREVIADO:     0238/99 D.PREVIAS:  264/99 DE VIGO 6. Procedencia:      XDO. DO. PENAL VIGO-3   Ilmos Sres. Presidente JOSE JUAN BARREIRO PRADO Maxistrados: D. JUAN MANUEL LOJO ALLER D. JAIME ESAIN MANRESA         A SECCION SEGUNDA Da. AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, composta por JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1076 de 29 de Septiembre de 1999 Sentencia Penal Nº 81, AP - Pontevedra, Rec 1076, 29-09-1999...

Sentencia Penal Nº 219, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 199 de 14 de Diciembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 14/12/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 219 Núm. Recurso: 199

Resumen: ...  SENTENCIA N. 219   Pontevedra, 14 de Decembro de 1999   ANTECEDENTES DE FEITO.         Acéptanse os da sentencia apelada, así como a declaración de feitos probados na mesma contida coa tan sóa aclaración de que os feitos ocorreron o día 14 e non o día 21 de febreiro do año en curso.   PRIMERO. Con fecha sete de Abril de mil novecentos noventa e nove o SR. MAXISTRADO-XUÍZ DE INSTRUCCION NUMERO 3 DE VG... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 219, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 199 de 14 de Diciembre de 1999 Sentencia Penal Nº 219, AP - Pontevedra, Rec 199, 14-12-1999...

Sentencia Penal Nº 221, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 190 de 17 de Diciembre de 1999

Orden: Penal Fecha: 17/12/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 221 Núm. Recurso: 190

Resumen: .... Polo Xulgado, dictouse sentencia que conten a seguinte parte dispositiva:    "Que debo absolver y absuelvo a DONA MARIA BELEN , DON JOSE LUIS  Y DON JOSE  de responsabilidad penal por los hechos enjuiciados con todos los pronunciamientos favorables y declarando de oficio las costas del proceso."   FUNDAMENTOS DE DEREITO    PRIMERO.- A xulgadora a quo, coa súa insubstituíble inmediación, procedeu a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 221, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 190 de 17 de Diciembre de 1999 Sentencia Penal Nº 221, AP - Pontevedra, Rec 190, 17-12-1999...

Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 596 de 04 de Octubre de 1999

Orden: Penal Fecha: 04/10/1999 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 81 Núm. Recurso: 596

Resumen: ...computables, insolvente, e en prisión provisional por esta causa dende o 6 de agosto de 1999, na que o representou a procuradora dona Susana Tomas Abal e defendeuno a avogada dona Cristina Baltar. Foi parte o Ministerio Fiscal na representación do cal interveu don Evaristo Antelo Bernardez. E Maxistrado-Relator o Ilmo. Sr. Don José Juan Ramón Barreiro Prado, por quen se expresa o parecer da Sala.   I... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 81, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 596 de 04 de Octubre de 1999 Sentencia Penal Nº 81, AP - Pontevedra, Rec 596, 04-10-1999...
36 Resultados