Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por SOLAZ PONSIRENAS, JULI

Orden: Penal Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Penal Nº 565/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 252/2011 de 18 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 18/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 565/2011 Núm. Recurso: 252/2011

Resumen: ...recurrent al·lega una infracció de l' article 638 del Codi penal en el sentit que s'ha imposat al recurrent la pena màxima de dos mesos multa per la comissió d'una falta de lesions i entén que no s'ha fet una adequada individualització de la pena en el cas examinat. En aquest sentit, es fa necessari citar la sentència de la Sala Segona del Tribunal Suprem, de data 22 de desembre de 2010 , segons la qual... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 565/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 252/2011 de 18 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 565/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 252/2011, 18-10-2011...

Sentencia Penal Nº 670/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 308/2011 de 13 de Diciembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 13/12/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 670/2011 Núm. Recurso: 308/2011

Resumen: ...enraonada de les citades testificals que clarament desmenteixen la versió donada pels acusats. Per tot això, al no ser la valoració de la prova, feta pel Jutjat del penal, ni arbitraria ni il·lògica és procedent desestimar els recursos, presentats per les representacions processals dels acusats; i, en conseqüència, s'ha de confirmar en tota la seva integritat la sentència impugnada. Tercer. D'acord... ...amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , escau imposar als apel·lants les costes causades en aquesta instància. SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 670/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 308/2011 de 13 de Diciembre de 2011 Sentencia Penal Nº 670/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 308/2011, 13-12-2011

Sentencia Penal Nº 679/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 220/2011 de 15 de Diciembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/12/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 679/2011 Núm. Recurso: 220/2011

Resumen: ...proves de caràcter personal, caràcter que precisament tenen les que la recorrent pretén que aquest Tribunal valori de forma diversa a com les va valorar el Jutge del Penal. Tercer. Com sigui que la doctrina constitucional esmentada és tan clara i reiterada que el seu desconeixement a hores d' ara resulta clarament temerari, les costes d' aquesta instància s' han d' imposar al ala recurrent, que l... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 679/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 220/2011 de 15 de Diciembre de 2011 Sentencia Penal Nº 679/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 220/2011, 15-12-2011...

Sentencia Penal Nº 355/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 152/2011 de 03 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 03/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 355/2011 Núm. Recurso: 152/2011

Resumen: ...consta ja demanada en l' escrit de qualificació provisional (folis 45, 46 i 47) del qual l' acusat en té ple coneixement (foli 49). Per tot això, el recurs ha de ser desestimat i la sentència impugnada s' ha de confirmar en tota la seva integritat. Quart. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , escau imposar a l'apel·lant les costes causades... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 355/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 152/2011 de 03 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 355/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 152/2011, 03-06-2011...

Sentencia Penal Nº 162/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 52/2011 de 15 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 162/2011 Núm. Recurso: 52/2011

Resumen: ...declaració del testimoni, Miguel , el qual, el dia del judici, declarà que fou avisat per Virginia sobre "las doce y algo" de que havia estat amenaçada telefònicament. Doncs bé, malgrat tot això el Jutjat penal no dona crèdit a aquestes manifestacions ja que en els fets provats fa constar que les trucades es produeixen entre "entre las 16 y las 21 horas" i la pròpia denunciant, en el acte del judici diu... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 162/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 52/2011 de 15 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 162/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 52/2011, 15-03-2011...

Sentencia Penal Nº 407/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 176/2011 de 22 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 22/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 407/2011 Núm. Recurso: 176/2011

Resumen: ...sostracció de tres ulleres i descarta la participació de la dona que suposadament l' acompanyava i, finalment també amb el visionat d' aquesta única gravació, el Jutjat penal absol a l'acusat del delicte de furt i exclusivament li atribueix la comissió d'una única sostracció que tipifica com a falta. Per tot això, és més que evident que les imatges gravades per la càmera de seguretat de la botiga són... ...empara a tot acusat en un procediment penal. Tercer. D'acord amb l' article 240 de la Llei d'enjudiciament criminal , s'han de declarar d'ofici les costes processals causades en aquesta instància. SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 407/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 176/2011 de 22 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 407/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 176/2011, 22-06-2011

Sentencia Penal Nº 149/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 40/2011 de 09 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 09/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 149/2011 Núm. Recurso: 40/2011

Resumen: ...de l' ordre de no apropament i que, malgrat això, va incomplir la citada ordre de manera voluntària. En resum, al no constatar cap error en la valoració de la prova, el recurs no pot ser estimat. Tercer. En relació a la no aplicació de l' eximent incompleta al·legada per la defensa del recurrent, aquesta Sala comparteix plenament els arguments utilitzats pel jutjat penal per no estimar l... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 149/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 40/2011 de 09 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 149/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 40/2011, 09-03-2011...

Sentencia Penal Nº 115/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 36/2011 de 22 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 22/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 115/2011 Núm. Recurso: 36/2011

Resumen: ...' informe emès pel metge forense (foli 48) on es ratifiquen les característiques de les lesions sofertes per la denunciant, que són plenament compatibles amb el relat de fets realitzats per la mateixa víctima. Per tot això, a la vista dels raonaments perfectament lògics i enraonats del jutjat penal sentenciador, és clar, que amb tot el conjunt probatori esmentat aquesta sala estima que hi hagut, en el cas... ...que ens ocupa, suficient prova de càrrec en la qual basà un sentència condemnatòria en contra del condemnat, ara recurrent. Conseqüentment, el recurs es desestima. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , escau imposar a l'apel·lant les costes causades en aquesta instància. SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 115/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 36/2011 de 22 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 115/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 36/2011, 22-02-2011

Sentencia Penal Nº 394/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 140/2011 de 17 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 17/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 394/2011 Núm. Recurso: 140/2011

Resumen: ...inicialment emparava a l' acusat i, com a conseqüència de l' existència d' aquest material probatori incriminatori, l' aplicació de l' article 468.2 del Codi penal , feta pel Jutjat del penal núm. 2 d' Arenys de Mar, ha estat plenament correcte i la seva sentència ha de ser confirmada en tots els seus extrems. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del... ...SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 394/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 140/2011 de 17 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 394/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 140/2011, 17-06-2011...

Sentencia Penal Nº 232/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 92/2011 de 08 de Abril de 2011

Orden: Penal Fecha: 08/04/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Solaz Ponsirenas, Juli Núm. Sentencia: 232/2011 Núm. Recurso: 92/2011

Resumen: ...setembre de 2010 (foli 160) i aquest per una inactivitat únicament imputable a ell mateix, al no fer cap mena de designa, tal i com se li va requerir el mateix dia 7 de setembre de 2010 (foli 163), no presentà el recurs d' apel·lació fins el dia 22 de febrer de 2011. És més que evident, que el condemnat va deixar passar el termini de cinc dies que li fou concedit per presentar el recurs d' apel·lació... ...de desestimació. Tercer. D'acord amb els articles 240.2n de la Llei d'enjudiciament criminal i 123 del Codi penal , escau imposar a l'apel·lant les costes causades en aquesta instància. SOLAZ PONSIRENAS, JULI Sentencia Penal Nº 232/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 92/2011 de 08 de Abril de 2011 Sentencia Penal Nº 232/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 92/2011, 08-04-2011
125 Resultados