Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2011 por URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC

Orden: Penal Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Tribunal: AP - Barcelona Año: 2011

Sentencia Penal Nº 121/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 31/2011 de 24 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 24/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 121/2011 Núm. Recurso: 31/2011

Resumen: ...Primer. L'apel·lant combat la sentència dictada en primera instància adduint un únic motiu d'impugnació, que enuncia " error en la apreciación de la prueba ", ja que entén que la jutgessa del penal considera " la declaración del denunciante como único material probatorio (sin, además, ver las contradicciones que de ella se derivan) ". Segon. No és exacte dir que la jutgessa del penal... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 121/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 31/2011 de 24 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 121/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 31/2011, 24-02-2011...

Sentencia Penal Nº 549/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 251/2011 de 07 de Octubre de 2011

Orden: Penal Fecha: 07/10/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 549/2011 Núm. Recurso: 251/2011

Resumen: ...que aquest Tribunal valori de forma diversa a com les va valorar la jutgessa del penal. Tercer. Essent que es desestima el recurs de l'acusadora particular, però també l'adhesió al mateix formulada pel Ministeri Fiscal, les costes d'aquesta instància s'han de declarar d'ofici, perquè no hi ha justificació a un tractament divers entre la recurrent i l'adherit, al qual no es podem imposar les... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 549/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 251/2011 de 07 de Octubre de 2011 Sentencia Penal Nº 549/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 251/2011, 07-10-2011...

Sentencia Penal Nº 656/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 231/2011 de 01 de Diciembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 01/12/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 656/2011 Núm. Recurso: 231/2011

Resumen: Primer. L'apel·lant impugna la sentència dictada en primera instància adduint dos motius d'impugnació, un de principal, que enuncia " error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, vulneración de la sentencia recurrida por la aplicación del artículo 384.2 del Código Penal " , i un de subsidiari per " vulneración del principio general de... URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 656/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 231/2011 de 01 de Diciembre de 2011 Sentencia Penal Nº 656/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 231/2011, 01-12-2011

Sentencia Penal Nº 414/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 135/2011 de 23 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 23/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 414/2011 Núm. Recurso: 135/2011

Resumen: ...valorar el Jutge del penal. Tercer. Pel que fa al segon dels recursos, només una de les al·legacions té fonament. La primera, segons la qual "aquesta part considera que els mateixos fets provats que consten a la sentència desmenteixen" el fonament de dret segon de la mateixa, en el sentit que aquell fets no són subsumibles en el tipus penal de la falta de lesions, és irraonable, perquè és... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 414/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 135/2011 de 23 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 414/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 135/2011, 23-06-2011...

Sentencia Penal Nº 378/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 127/2011 de 14 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 14/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 378/2011 Núm. Recurso: 127/2011

Resumen: ...practicades en el judici oral efectuà la jutgessa del penal. En realitat, la presentació que fa l'apel·lant persegueix eludir les conseqüències d'allò que coneix, a saber, que l'òrgan de la primera instància és qui està en millors condicions per valorar les proves de caràcter personal que es produeixen al judici oral, per raó de la immediació amb la producció de la font de coneixement, i la valoració... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 378/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 127/2011 de 14 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 378/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 127/2011, 14-06-2011...

Sentencia Penal Nº 507/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 223/2011 de 14 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 14/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 507/2011 Núm. Recurso: 223/2011

Resumen: ...argumental, al punt que cita com indegudament aplicats preceptes que no ho han estat ( articles 550 i 551.1 del Codi penal , en endavant Cp) i omet altre de l'aplicació del qual després es dol ( article 556 Cp ). Així les coses, hem d'examinar el recurs atenint-nos al contingut dels diferents apartats en que el recurrent desenvolupa l'enunciat general, cosa que fa en funció dels injustos objecte de... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 507/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 223/2011 de 14 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 507/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 223/2011, 14-09-2011...

Sentencia Penal Nº 526/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 35/2011 de 22 de Septiembre de 2011

Orden: Penal Fecha: 22/09/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 526/2011 Núm. Recurso: 35/2011

Resumen: ...l'escrit d'acusació i que són susceptibles d'integrar el tipus penal predicat pel Ministeri fiscal, concretament l'intercanvi de droga (cocaïna) per diners, que s'atribueix a l'acusat, sense que la quantitat de droga intervinguda a aquest permeti, sense més ni més, inferir que destinava la substància al tràfic. Això és així perquè al judici oral els testimonis proposats pel Ministeri fiscal, mossos... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 526/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 35/2011 de 22 de Septiembre de 2011 Sentencia Penal Nº 526/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 35/2011, 22-09-2011...

Sentencia Penal Nº 159/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 59/2011 de 15 de Marzo de 2011

Orden: Penal Fecha: 15/03/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 159/2011 Núm. Recurso: 59/2011

Resumen: ..., a la que haurien seguit d'altres, de manera que, per l'extraordinari desfasament temporal entre els episodis de l'any 2002 i els de l'any 2006, no es possible sostenir amb fonament que tots s'integraren en una unitat delictiva per raó d'habitualitat, per evident manca de la proximitat temporal a que fa esment l' article 173.3 del Codi penal , com a element configuratiu, juntament amb el criteri... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 159/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 59/2011 de 15 de Marzo de 2011 Sentencia Penal Nº 159/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 59/2011, 15-03-2011...

Sentencia Penal Nº 398/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 83/2011 de 20 de Junio de 2011

Orden: Penal Fecha: 20/06/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 398/2011 Núm. Recurso: 83/2011

Resumen: Primer. La mort de l'apel·lant, succeïda desprès d'esser admès el recurs a tràmit, produí l'extinció de la responsabilitat penal del mateix (article 130.1.1r del Codi penal) i hauria de determinar l'arxiu del rotlle, sense necessitat d'examen i decisió sobre el recurs, sinó fos perquè l'extinció d'aquella responsabilitat no produeix el mateix efecte sobre la responsabilitat civil, raó per la... URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 398/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 83/2011 de 20 de Junio de 2011 Sentencia Penal Nº 398/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 83/2011, 20-06-2011

Sentencia Penal Nº 70/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 15/2011 de 03 de Febrero de 2011

Orden: Penal Fecha: 03/02/2011 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uria Martinez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 70/2011 Núm. Recurso: 15/2011

Resumen: ...contradicción" (FJ 1 in fine) ". Conseqüentment, no essent possible a aquest Tribunal revisar la valoració de les proves personals efectuades pel Jutge del penal i que conduïren al pronunciament absolutori pel delicte de maltractament habitual a l'àmbit de la llar, hem de desestimar el primer motiu del recurs de Florencia . Tercer. El motiu principal del recurs formulat per Íñigo mereix una... ...URIA MARTINEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 70/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 15/2011 de 03 de Febrero de 2011 Sentencia Penal Nº 70/2011, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 15/2011, 03-02-2011...
145 Resultados