Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2008 por NIUBO CLAVERIA, JOSEP fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2008 Ponente: Niubo Claveria, Josep Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 67/2008 Num. recurso: 3/2008

Sentencia Penal Nº 67/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 3/2008 de 29 de Enero de 2008

Orden: Penal Fecha: 29/01/2008 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 67/2008 Núm. Recurso: 3/2008

Resumen: ...1.S'accepten i donen per reproduïts els de la sentència objecte d'apel·lació.2. El Ministeri Fiscal fonamenta el seu recurs en el suposat error en l'apreciació de la prova en el que segons ell hauria incorregut el jutge d'instància en dictar la sentència contra la que aquell s'interposa. En la sentència objecte de recurs, es declara provada la ingesta de begudes alcohòliques que l'acusat realitzà... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal67/2008, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 3/2008 de 29 de Enero de 2008 Sentencia Penal67/2008, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 3/2008, 29-01-2008...
1 Resultados