Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por BACH FABREGO, ROSER fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014 Ponente: Bach Fabrego, Roser Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 596/2014

Sentencia Penal Nº 596/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 38/2014 de 28 de Julio de 2014

Orden: Penal Fecha: 28/07/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Bach Fabrego, Roser Núm. Sentencia: 596/2014 Núm. Recurso: 38/2014

Resumen: ...acusada d'una infracció penal ha de ser considerada innocent en tant que no es demostri la seva culpabilitat d'acord amb la llei ( SSTS 29 mar ç i 3 desembre 2004 ). Quan s'al·lega en el procés penal la seva vulneració el Tribunal d'apel·lació ha de comprovar que el Jutjador d'instància ha tingut en compte prova que es pugui considerar de càrrec, és a dir, de contingut suficientment incriminatori, de... ...BACH FABREGO, ROSER Sentencia Penal596/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 38/2014 de 28 de Julio de 2014 Sentencia Penal596/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 38/2014, 28-07-2014...
1 Resultados