Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por NIUBO CLAVERIA, JOSEP

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014 Ponente: Niubo Claveria, Josep

Sentencia Penal Nº 927/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 11 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 11/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 927/2014 Núm. Recurso: 113/2014

Resumen: ...imposició de les possibles costes que el recurs hagi pogut generar, per la qual cosa aquelles es declararan d'ofici, atès que l' article 14.5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics del 16 desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a la persona que és condemnada en causa penal. En conseqüència, es pronuncia el següent... NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 927/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 11 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 927/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 113/2014, 11-12-2014

Sentencia Penal Nº 967/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 227/2014 de 29 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 29/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 967/2014 Núm. Recurso: 227/2014

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 967/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 227/2014 de 29 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 967/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 227/2014, 29-12-2014

Sentencia Penal Nº 907/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 197/2014 de 03 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 907/2014 Núm. Recurso: 197/2014

Resumen: ...compartides pels sotasignats, atès que aquell error no s'aprecia, i a partir d'aquesta negativa, decauen els altres motius del recurs. La sentència impugnada conté el raonament de la jutgessa que justifica que el que la defensa dels acusats entén es tracta d'una simple qüestió civil, encaixa plenament en la previsió continguda en l' article 248 del codi penal . Cert és que l'ànim d'enganyar, element que... ...instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que es generin de resultes del recurs interposat, es declararan d'ofici. NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 907/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 197/2014 de 03 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 907/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 197/2014, 03-12-2014

Sentencia Penal Nº 867/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 17/2014 de 20 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 20/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 867/2014 Núm. Recurso: 17/2014

Resumen: ...del Codi Penal , l'acusat, assumida la seva responsabilitat penal pels fets pels que fou condemnat, haurà d'assumir també les responsabilitats civils derivades d'ella. Aquestes responsabilitats consistiran en la suma que es declarada provat que l'acusat havia rebut de la víctima i deixada de pagar a Hisenda, els 16.702'26 euros, més els recàrrecs que hagué d'afrontar la perjudicada per tal motiu en... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 867/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 17/2014 de 20 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 867/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 17/2014, 20-11-2014...

Sentencia Penal Nº 934/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 12 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 12/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 934/2014 Núm. Recurso: 113/2014

Resumen: ...del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que es generin de resultes del recurs interposat, es declararan d'ofici. NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 934/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 113/2014 de 12 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 934/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 113/2014, 12-12-2014

Sentencia Penal Nº 960/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 213/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 960/2014 Núm. Recurso: 213/2014

Resumen: ...manera que -com es diu en la sentència- o bé ell mateix va fer l'alteració en el document, o va col·laborar perquè hom la fes, aportant la seva pròpia fotografia. Els documents els féu servir per a identificar-se davant de la policia, amb la qual cosa la concreció del tipus penal pel que fou primer acusat i després condemnat, esdevé correcta, com també ho és la pena en concret imposada, degudament... ...justificada en el fonament jurídic tercer. SEGON.-L' article 14 . 5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que es generin de resultes del recurs interposat, es declararan d'ofici. NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 960/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 213/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 960/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 213/2014, 22-12-2014

Sentencia Penal Nº 903/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2014 de 02 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 02/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 903/2014 Núm. Recurso: 97/2014

Resumen: ...establerta en la sentència, raó per la qual procedirà la confirmació d'aquesta. SEGON.-L' article 14 . 5 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de desembre de 1966 celebrat a Nova York reconeix el dret a la doble instància a qui és condemnat en causa penal, raó per la qual les possibles costes que es generin de resultes del recurs interposat, es declararan d'ofici. NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 903/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 97/2014 de 02 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 903/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 97/2014, 02-12-2014

Sentencia Penal Nº 923/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 137/2014 de 10 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 10/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 923/2014 Núm. Recurso: 137/2014

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 923/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 137/2014 de 10 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 923/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 137/2014, 10-12-2014

Sentencia Penal Nº 955/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 207/2014 de 18 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 18/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 955/2014 Núm. Recurso: 207/2014

Resumen: NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 955/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 207/2014 de 18 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 955/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 207/2014, 18-12-2014

Sentencia Penal Nº 909/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 193/2014 de 03 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Niubo Claveria, Josep Núm. Sentencia: 909/2014 Núm. Recurso: 193/2014

Resumen: ...seguís conduint. Per tant, la seva marxa, precipitada per altra part, només podia obeir al desig d'evitar que es completés la pràctica de la prova, i és per això que no havent-la realitzat en la seva totalitat, la seva conducta encaixa plenament en el tipus penal de l'esmentat article 383 del codi penal , l'efecte del qual es pretén evitar mitjançant la interposició del recurs. SEGON.-L' article 14... ...NIUBO CLAVERIA, JOSEP Sentencia Penal Nº 909/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 3, Rec 193/2014 de 03 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 909/2014, AP - Barcelona, Sec. 3, Rec 193/2014, 03-12-2014...
210 Resultados