Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2014 por VIDAL MARSAL, SANTIAGO fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2014 Ponente: Vidal Marsal, Santiago Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 44/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 186/2014 de 23 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 23/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 44/2015 Núm. Recurso: 186/2014

Resumen: ...aportat en aquesta segona instància cap prova directa o indiciària racional que ens permeti modificar allò que recull com a provat la sentència condemnatòria d'instància, la qual cosa condemna el recurs per infracció de llei al fracàs, doncs immodificats els fets provats, és evident que d'acord amb l' art. 234-1º del Codi Penal , la conducta antijurídica imputada compleix tots els requisits objectius i... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 44/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 186/2014 de 23 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 44/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 186/2014, 23-12-2014...

Sentencia Penal Nº 39/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 320/2014 de 23 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 23/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 39/2015 Núm. Recurso: 320/2014

Resumen: ...versió de la persona denunciant no sigui pas l'única prova en què es fonamenta la convicció judicial de culpabilitat, puix cal atendre sempre a la naturalesa del tipus penal infringit i demés dades perifèriques objectives de temps, lloc i circumstàncies concurrents. En el cas objecte d'enjudiciament, aquesta doctrina és plenament respectada per la jutge penal sentenciadora, doncs a la coherència i... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 39/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 320/2014 de 23 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 39/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 320/2014, 23-12-2014...

Sentencia Penal Nº 1106/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 196/2014 de 21 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 21/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1106/2014 Núm. Recurso: 196/2014

Resumen: ...I.- La part recurrent justifica la petició revocatòria de la sentència que va absoldre la denunciada de la falta d'amenaces verbals que li s'imputava en aquest procés, tot argumentant que el jutge sentenciador en primera instància ha comès un error en la valoració de la prova practicada en el judici oral, atès que no va ajornar la vista oral malgrat es va justificar la impossibilitat de... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1106/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 196/2014 de 21 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1106/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 196/2014, 21-11-2014...

Sentencia Penal Nº 46/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 300/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 46/2015 Núm. Recurso: 300/2014

Resumen: ...per aplicació indeguda de l' art. 263.2 CP . 2)Infracció de l' art. 74 del Codi penal en relació a la modalitat de delicte continuat. Sota la tesi d'error en la valoració de les declaracions del testimoni presencial dels fets, exposa la seva discrepància (legítima però obviament parcial i esbiaixada) vers la credibilitat que li ha atorgat la jutge d'instància, atès que -al seu criteri- va... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 46/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 300/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 46/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 300/2014, 22-12-2014...

Sentencia Penal Nº 45/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 252/2014 de 22 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 22/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 45/2015 Núm. Recurso: 252/2014

Resumen: ...condemna penal, atès que l' art. 116 CP només els atorga acció civil derivada del contracte d'assegurances i de la relació laboral. Per aquest motiu, analitzarem de forma conjunta ambdós recursos. El plantejament jurídic de les defenses rau en afirmar que la sentència apel·lada no ha tingut en compte determinats elements de caire perifèric, prou il·lustratius de l'ànim agressor que va motivar la... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 45/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 252/2014 de 22 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 45/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 252/2014, 22-12-2014...

Sentencia Penal Nº 38/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 190/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 38/2015 Núm. Recurso: 190/2014

Resumen: ...; i 2) Infracció de llei per aplicació indeguda de l' art. 153.2 del Codi Penal . I.-Fonamenta en primer lloc el recurrent l' hipotètic error de la jutge penal en la valoració de la prova relativa a la participació de l' acusat en el delicte de maltractament puntual en l'àmbit familiar que li ha estat imputat en aquesta causa, perpetrat el dia 6 de gener 2014 dins la llar familiar contra la seva... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 38/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 190/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 38/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 190/2014, 19-12-2014...

Sentencia Penal Nº 1078/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 184/2014 de 04 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1078/2014 Núm. Recurso: 184/2014

Resumen: ...consciència i de forma conjunta totes les proves facilitades per les parts, amb motivació raonada i extracció de conclusions lògiques. Doncs bé, l'estudi de l'acta del judici oral i la sentència, posen de manifest que així ho ha fet el jutge penal, qui atorga plena credibilitat a les manifestacions de a denunciant atès que: A) La seva descripció en el judici de l'agressió física soferta i les amenaces... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1078/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 184/2014 de 04 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1078/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 184/2014, 04-11-2014...

Sentencia Penal Nº 1103/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 204/2014 de 17 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 17/11/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 1103/2014 Núm. Recurso: 204/2014

Resumen: ...I.- La recurrent planteja en aquesta alçada la seva disconformitat amb la sentència dictada pel jutge penal de primera instància, i sol·licita la revocació de la lliure absolució de la denunciada Doña. Ofelia de les faltes d'amenaces, coaccions i ofenses verbals tipificades en l' art. 620.2 del CP . Malgrat no demanar pena concreta, de l'escrit de recurs -redactat sense assistència jurídica... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 1103/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 204/2014 de 17 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 1103/2014, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 204/2014, 17-11-2014...

Sentencia Penal Nº 48/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 272/2014 de 19 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 19/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 48/2015 Núm. Recurso: 272/2014

Resumen: ...civil de separació matrimonial. Atès que la prova documental permet acreditar que durant l'esmentat període ha gaudit d'ingressos més o menys elevats, tant com a treballador per compte aliena i com autònom, considera que l'element subjectiu de l'injust és inequívoc i, existeix prou prova de càrrec per a dictar sentència condemnatòria. Atès aquest plantejament jurídic, escau recordar d'antuvi que des... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 48/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 272/2014 de 19 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 48/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 272/2014, 19-12-2014...

Sentencia Penal Nº 47/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 304/2014 de 24 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 24/12/2014 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Vidal Marsal, Santiago Núm. Sentencia: 47/2015 Núm. Recurso: 304/2014

Resumen: .... C) Vulneració del principi de proporcionalitat en la substitució de la pena privativa de llibertat per l'expulsió - art. 89.1er CP - al seu país d'origen en relació al Sr. Carlos María . La vulneració de l' art. 24.2 CE es produeix quan es condemna hom com autor d'una conducta tipificada en la llei penal com a delicte, malgrat no existir cap prova en contra seu. Els tres apel·lants no... ...VIDAL MARSAL, SANTIAGO Sentencia Penal Nº 47/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 10, Rec 304/2014 de 24 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 47/2015, AP - Barcelona, Sec. 10, Rec 304/2014, 24-12-2014...
160 Resultados