Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2019 por URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2019 Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc

Sentencia Penal Nº 223/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 15/2019 de 11 de Marzo de 2019

Orden: Penal Fecha: 11/03/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 223/2019 Núm. Recurso: 15/2019

Resumen: ...resultat, a saber, que al judici oral no es formulà vàlidament acusació contra els denunciats, i el principi acusatori que regeix el procés penal impedeix que pugui haver condemna sense acusació vàlidament sostinguda.Es dirà que al plenari el Ministeri Fiscal demanà la lliure absolució dels denunciats, però la denunciant, ací recurrent, en la seva declaració afirmà els fets denunciats, i d'acord amb l... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 223/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 15/2019 de 11 de Marzo de 2019 Sentencia Penal Nº 223/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 15/2019, 11-03-2019...

Sentencia Penal Nº 387/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 105/2019 de 07 de Mayo de 2019

Orden: Penal Fecha: 07/05/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 387/2019 Núm. Recurso: 105/2019

Resumen: ...delicte en un àmbit d'intimitat que impedeix altres mitjans d'acreditació, atès que, com es llegeix a l' STS 1367/2011 , 'nadie debe padecer el perjuicio de que el suceso que motiva el procedimiento penal se desarrolle en la intimidad de la víctima y del inculpado, so pena de propiciar situaciones de incuestionable impunidad'.Doncs bé, en el cas examinat els fets que l'acusadora particular atribueix a... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 387/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 105/2019 de 07 de Mayo de 2019 Sentencia Penal Nº 387/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 105/2019, 07-05-2019...

Sentencia Penal Nº 388/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 95/2019 de 07 de Mayo de 2019

Orden: Penal Fecha: 07/05/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 388/2019 Núm. Recurso: 95/2019

Resumen: URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 388/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 95/2019 de 07 de Mayo de 2019 Sentencia Penal Nº 388/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 95/2019, 07-05-2019

Sentencia Penal Nº 557/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 130/2019 de 01 de Julio de 2019

Orden: Penal Fecha: 01/07/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 557/2019 Núm. Recurso: 130/2019

Resumen: ...del Codi penal (Cp ) únicament que el bé danyat no sigui de propietat de l'autor del dany, i que l'acusat no era el propietari del vehicle incendiat resulta tan evident que ni tan sols es predica al recurs que ho fos, la qual cosa s'entén perfectament perquè al plenari l'acusat reconegué que el titular dominical de l'automòbil, del qual ni tan sols va saber dir la matrícula, era un tercer, i que... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 557/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 130/2019 de 01 de Julio de 2019 Sentencia Penal Nº 557/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 130/2019, 01-07-2019...

Sentencia Penal Nº 847/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 240/2019 de 08 de Noviembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 08/11/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 847/2019 Núm. Recurso: 240/2019

Resumen: ...), tot i que la data primera que consta és de 27/01/2017 (foli 204) i la de darrera 10/02/2019.Queixar-se de que la jutgessa a quo no tingués en compte aquest documents no té sentit, perquè, a banda que sí es prenen en consideració i es fa concret esment al fonament jurídic segon de la sentència apel·lada, res no tenen a veure amb els fets enjudiciat en aquesta causa unes lesions produïdes molts anys... URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 847/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 240/2019 de 08 de Noviembre de 2019 Sentencia Penal Nº 847/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 240/2019, 08-11-2019

Sentencia Penal Nº 925/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 235/2019 de 27 de Noviembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 27/11/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 925/2019 Núm. Recurso: 235/2019

Resumen: ...la prueba', segons l'enuncià, citant jurisprudència sobre els elements típics del delicte d'atemptat, quan no és objecte del recurs el judici de tipicitat sobre la base dels fets declarats provats a la sentència, sinó aquesta base fàctica del judici de tipicitat, sense alterar la qual no és possible afirmar la realització del tipus penal, el recurrent no dona compliment a l'exigència legal imposada... URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 925/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 235/2019 de 27 de Noviembre de 2019 Sentencia Penal Nº 925/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 235/2019, 27-11-2019

Sentencia Penal Nº 781/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 225/2019 de 22 de Octubre de 2019

Orden: Penal Fecha: 22/10/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 781/2019 Núm. Recurso: 225/2019

Resumen: URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 781/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 225/2019 de 22 de Octubre de 2019 Sentencia Penal Nº 781/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 225/2019, 22-10-2019

Sentencia Penal Nº 589/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 170/2019 de 11 de Julio de 2019

Orden: Penal Fecha: 11/07/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 589/2019 Núm. Recurso: 170/2019

Resumen: URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 589/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 170/2019 de 11 de Julio de 2019 Sentencia Penal Nº 589/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 170/2019, 11-07-2019

Sentencia Penal Nº 749/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2019 de 10 de Octubre de 2019

Orden: Penal Fecha: 10/10/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 749/2019 Núm. Recurso: 180/2019

Resumen: URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 749/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 180/2019 de 10 de Octubre de 2019 Sentencia Penal Nº 749/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 180/2019, 10-10-2019

Sentencia Penal Nº 953/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 185/2019 de 04 de Diciembre de 2019

Orden: Penal Fecha: 04/12/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 953/2019 Núm. Recurso: 185/2019

Resumen: ...de mantenir-se la condemna, és que se l'imposi la quota mínima diària, de 2 euros.Segon.Abans d'entrar en l'examen de la prova, cal aclarir que l' article 245.2 del Codi penal castiga el qui ocupi, sense l'autorització pertinent, un immoble, habitatge o edifici aliens que no constitueixin domicili, o s'hi mantingui contra la voluntat del seu titular, i no estableix cap element subjectiu específic... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal Nº 953/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 185/2019 de 04 de Diciembre de 2019 Sentencia Penal Nº 953/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 185/2019, 04-12-2019...
96 Resultados