Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona del año 2019 por URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Barcelona Año: 2019 Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 388/2019

Sentencia Penal Nº 388/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 95/2019 de 07 de Mayo de 2019

Orden: Penal Fecha: 07/05/2019 Tribunal: AP - Barcelona Ponente: Uría Martínez, Joan Francesc Núm. Sentencia: 388/2019 Núm. Recurso: 95/2019

Resumen: ...estimar el motiu principal de recurs, la qual cosa exclou l'examen del motiu subsidiari.Tercer.Els article 239 i 240.2, paràgraf 2n de la Llei d'enjudiciament criminal disposen que en les sentències s'ha de resoldre sobre el pagament de les costes processals, i que les costes en cap cas s'imposaran a l'acusat absolt, de manera que, essent el pronunciament d'aquesta sentència absolutori, s'han de... ...URÍA MARTÍNEZ, JOAN FRANCESC Sentencia Penal388/2019, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 95/2019 de 07 de Mayo de 2019 Sentencia Penal388/2019, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 95/2019, 07-05-2019...
1 Resultados