Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Girona del año 2012 fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Girona Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 103/2012 Año: 2012

Sentencia Penal Nº 103/2012, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 28/2011 de 27 de Febrero de 2012

Orden: Penal Fecha: 27/02/2012 Tribunal: AP - Girona Núm. Sentencia: 103/2012 Núm. Recurso: 28/2011

Resumen: ...i el raonament contrari mantingut en la sentencia d'instància no son sinó simples intents voluntaristes de donar a la prova una lectura del tot interessada i partidista, contraria a la que de manera ponderada i en base a totes les garanties, ha emès el Jutge d'instància. En conseqüència aquella no assistència del tot injustificada al judici de la recurrent li comporta el fet que sigui ella qui... ...Sentencia Penal103/2012, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 28/2011 de 27 de Febrero de 2012 Sentencia Penal103/2012, AP - Girona, Sec. 4, Rec 28/2011, 27-02-2012...
1 Resultados