Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Girona del año 2013 fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Girona Año: 2013 Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 360/2013 Num. recurso: 208/2012

Sentencia Penal Nº 360/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 208/2012 de 16 de Mayo de 2013

Orden: Penal Fecha: 16/05/2013 Tribunal: AP - Girona Núm. Sentencia: 360/2013 Núm. Recurso: 208/2012

Resumen: ...PRIMER. Salome s'alça contra la sentència d'instància i sol licita la nul litat de la sentencia i del judici oral i retornar les actuacions al moment anterior a la citació defectuosa perquè considera que s'ha produït una vulneració de les normes essencials del procediment, produint a la part indefensió, en haver vulnerat els art: 974-3 i 976-1 de la LECr . SEGON.- Te raó la recurrent pel... ...Sentencia Penal360/2013, Audiencia Provincial de Girona, Sección 4, Rec 208/2012 de 16 de Mayo de 2013 Sentencia Penal360/2013, AP - Girona, Sec. 4, Rec 208/2012, 16-05-2013...
1 Resultados