Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Girona del año 2014 por CAROL GRAU, ILDEFONSO fallo : Desestima

Orden: Penal Tribunal: AP - Girona Año: 2014 Ponente: Carol Grau, Ildefonso Fallo: Desestima

Sentencia Penal Nº 680/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 201/2014 de 04 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 04/12/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 680/2014 Núm. Recurso: 201/2014

Resumen: ...que hagi pogut examinar, directa y personalment, les proves, siguin favorables o desfavorables a l'acusat. Tanmateix, això resulta d'impossible pràctica en el ordenament penal espanyol, donat que l' article 790.3 LECrim (aplicable també al judici de faltes, per la remissió expressa continguda a l' article 976.2 LECrim ) permet únicament en la segona instància '. ..la práctica de las diligencias de... CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 680/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 201/2014 de 04 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 680/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 201/2014, 04-12-2014

Sentencia Penal Nº 699/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 205/2014 de 15 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 15/12/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 699/2014 Núm. Recurso: 205/2014

Resumen: ...el recurs de apel lació té caràcter ordinari, i pot dur-se a terme al seu si una nova valoració de la prova practicada en la instància, la transcendental importància que en la ponderació de les proves personals te la percepció directa pel Jutge de les diferents declaracions de les parts i dels testimonis, així com la inexistència en el Dret Penal espanyol de proves taxades o de regles que... CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 699/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 205/2014 de 15 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 699/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 205/2014, 15-12-2014

Sentencia Penal Nº 628/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 926/2014 de 14 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 14/11/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 628/2014 Núm. Recurso: 926/2014

Resumen: ...completa del artículo 20.5 del Código Penal , o como eximente incompleta con valor de atenuante del artículo 21.1º del Código Penal , supone siempre la presencia de un conflicto de bienes o colisión de deberes que la doctrina define como una situación de peligro objetivo para un bien jurídico propio o ajeno, en que aparece como inminente la producción de un mal grave que deviene inevitable si... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 628/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 926/2014 de 14 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 628/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 926/2014, 14-11-2014...

Sentencia Penal Nº 540/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 818/2014 de 06 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 06/10/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 540/2014 Núm. Recurso: 818/2014

Resumen: ...recordar la doctrina jurisprudencial relativa a la manera de determinar la gravetat de la imprudència punible. Al respecte, la STS de 15/3/2007 ens recorda que 'Tanto la doctrina científica como la jurisprudencia de esta Sala han coincidido al señalar que el Código Penal de 1.995 ha simplificado la anterior división tripartita de la gravedad de la imprudencia en temeraria, simple con infracción de... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 540/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 818/2014 de 06 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 540/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 818/2014, 06-10-2014...

Sentencia Penal Nº 725/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 1081/2014 de 30 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 30/12/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 725/2014 Núm. Recurso: 1081/2014

Resumen: ...de les parts i dels testimonis, així com la inexistència en el Dret Penal espanyol de proves taxades o de regles que determinin el valor cert que hagi de donar-se a cada prova, fan que la revisió, tractant-se precisament d'aquesta mena de proves de caràcter subjectiu, estigui limitada a examinar -pel que fa al seu origen- la seva validesa i la regularitat processal; i a verificar únicament... CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 725/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 1081/2014 de 30 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 725/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 1081/2014, 30-12-2014

Sentencia Penal Nº 542/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 776/2014 de 03 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 03/10/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 542/2014 Núm. Recurso: 776/2014

Resumen: ...jurisprudència constant d'aquesta Secció la de que, encara que el recurs de apel lació té caràcter ordinari, i pot dur-se a terme al seu si una nova valoració de la prova practicada en la instància, la transcendental importància que en la ponderació de les proves personals te la percepció directa pel Jutge de les diferents declaracions de les parts i dels testimonis, així com la inexistència en el Dret Penal... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 542/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 776/2014 de 03 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 542/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 776/2014, 03-10-2014...

Sentencia Penal Nº 681/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 989/2014 de 05 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 05/12/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 681/2014 Núm. Recurso: 989/2014

Resumen: ...constitutivo de delito', es decir, cuando el acto peligroso de paso a la producción de un resultado penalmente relevante ( SAP de Vizcaya, Sección 1ª, de 13-2-2006 ). Así lo ha sostenido nuestro Alto Tribunal cuando al interpretar el art. 383 del CP de 1995 concluye que 'La referencia al resarcimiento de la responsabilidad civil incluida en el último inciso del primer párrafo, resuelve el... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 681/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 989/2014 de 05 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 681/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 989/2014, 05-12-2014...

Sentencia Penal Nº 617/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 781/2014 de 10 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 10/11/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 617/2014 Núm. Recurso: 781/2014

Resumen: ...constant d'aquesta Secció la de que, encara que el recurs de apel lació té caràcter ordinari, i es pot dur a terme al seu si una nova valoració de la prova practicada en la instància, la transcendental importància que en la ponderació de les proves personals te la percepció directa pel Jutge de les diferents declaracions de les parts i dels testimonis, així com la inexistència en el Dret Penal espanyol... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 617/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 781/2014 de 10 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 617/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 781/2014, 10-11-2014...

Sentencia Penal Nº 683/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 976/2014 de 05 de Diciembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 05/12/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 683/2014 Núm. Recurso: 976/2014

Resumen: ...d'aquesta Secció la de que, encara que el recurs de apel lació té caràcter ordinari, i pot dur-se a terme al seu si una nova valoració de la prova practicada en la instància, la transcendental importància que en la ponderació de les proves personals te la percepció directa pel Jutge de les diferents declaracions de les parts i dels testimonis, així com la inexistència en el Dret Penal espanyol de proves... CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 683/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 976/2014 de 05 de Diciembre de 2014 Sentencia Penal Nº 683/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 976/2014, 05-12-2014

Sentencia Penal Nº 612/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 861/2014 de 07 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 07/11/2014 Tribunal: AP - Girona Ponente: Carol Grau, Ildefonso Núm. Sentencia: 612/2014 Núm. Recurso: 861/2014

Resumen: ...que la jutgessa acollís la seva declaració amb més dubtes-, a la que el recurs fa referència com a suposadament exculpatòria, va confirmar l'agressió al senyor Rodrigo , encara que descrivint 'cops i empentes' mútues; una dada que, inclús de ser certa, no exclouria la responsabilitat penal del recurrent. En conseqüència la jutgessa, després de sentir la versió tant del denunciant com dels... ...CAROL GRAU, ILDEFONSO Sentencia Penal Nº 612/2014, Audiencia Provincial de Girona, Sección 3, Rec 861/2014 de 07 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 612/2014, AP - Girona, Sec. 3, Rec 861/2014, 07-11-2014...
61 Resultados