Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre Autor responsable fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Voces: Autor responsable Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 109/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 454/2015 de 12 de Mayo de 2015

Orden: Penal Fecha: 12/05/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 109/2015 Núm. Recurso: 454/2015

Resumen: ...Primeiro.- Na instancia Victoriano resultou condenado como autor responsable dunha falta de inxurias e absolto dunha falta de ameazas, ambas previstas no artigo 620.2º do Código penal . Amais de á correspondente pena de multa -10 días a razón de 5 € cada un deles- tamén foi condenado ao pagamento da metade das custas xeradas na primeira instancia. E só é este último particular o que se impugna... ...Sentencia Penal Nº 109/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 454/2015 de 12 de Mayo de 2015 Sentencia Penal Nº 109/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 454/2015, 12-05-2015...

Sentencia Penal Nº 200/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 732/2015 de 15 de Septiembre de 2015

Orden: Penal Fecha: 15/09/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 200/2015 Núm. Recurso: 732/2015

Resumen: ...Primeiro.- Os acusados, Bernabe e Franco , foron condenados na instancia como autores responsables, respectivamente, dun delito de lesións do artigo 147.1 e dunha falta de lesións do artigo 617.1, ambos os dous do Código penal. Perante esta alzada só formulou recurso de apelación Bernabe para solicitar a súa libre absolución con todos os pronunciamentos inherentes favorables. O fiscal e... ...Sentencia Penal Nº 200/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 732/2015 de 15 de Septiembre de 2015 Sentencia Penal Nº 200/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 732/2015, 15-09-2015...

Sentencia Penal Nº 164/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 606/2015 de 30 de Junio de 2015

Orden: Penal Fecha: 30/06/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 164/2015 Núm. Recurso: 606/2015

Resumen: Primeiro.- O acusado, Marcelino , foi condenado na instancia como autor responsable dun delito contra a seguridade viaria, previsto e penado no artigo 379.2 do Código penal . Recorre agora en apelación perante esta alzada na procura da súa absolución. O fiscal oponse a que acollamos a impugnación así formulada. Segundo.- A vulneración do dereito a un proceso con todas as garantías ( artigo... Sentencia Penal Nº 164/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 606/2015 de 30 de Junio de 2015 Sentencia Penal Nº 164/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 606/2015, 30-06-2015

Sentencia Penal Nº 183/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 705/2015 de 23 de Julio de 2015

Orden: Penal Fecha: 23/07/2015 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 183/2015 Núm. Recurso: 705/2015

Resumen: Primeiro.-O acusado Justiniano foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de lesións do artigo 147 do Código penal e dunha falta de furto de uso de vehículo de motor do artigo 623.3 do mesmo texto legal . Recorre agora perante esta alzada na procura da súa absolución. O fiscal oponse a que acollamos a impugnación así formulada. Segundo.-A cerna da impugnación consiste na... Sentencia Penal Nº 183/2015, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 705/2015 de 23 de Julio de 2015 Sentencia Penal Nº 183/2015, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 705/2015, 23-07-2015

Sentencia Penal Nº 265/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 996/2014 de 24 de Noviembre de 2014

Orden: Penal Fecha: 24/11/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 265/2014 Núm. Recurso: 996/2014

Resumen: ...Primeiro.-Na instancia resultou condenada Salvadora como autora responsable dunha falta de incumprimento das obrigacións familiares, prevista e penada no artigo 618.2 do Código penal . No recurso de apelación que formula a agora perante nesta alzada alega, ao abeiro dos artigos 790.2 e 976.2 da Lei de axuizamento criminal , a infracción de garantías procesuais e a vulneración do artigo 24... ...Sentencia Penal Nº 265/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 996/2014 de 24 de Noviembre de 2014 Sentencia Penal Nº 265/2014, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 996/2014, 24-11-2014...

Sentencia Penal Nº 236/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 905/2014 de 16 de Octubre de 2014

Orden: Penal Fecha: 16/10/2014 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 236/2014 Núm. Recurso: 905/2014

Resumen: Primeiro.- Clemente Nazario foi condenado na instancia como autor responsable de dúas faltas de lesións do artigo 617.1 do Código penal . No recurso de apelación que formula perante esta alzada solicita a nulidade da sentenza do Xulgado a quo,pola súa falta de motivación, e a repetición do xuízo ante outro xuíz. No suposto de que non se acorde a devandita nulidade, entón solicita a súa libre... Sentencia Penal Nº 236/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 905/2014 de 16 de Octubre de 2014 Sentencia Penal Nº 236/2014, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 905/2014, 16-10-2014

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1145/2013 de 30 de Diciembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 30/12/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 1145/2013

Resumen: Primeiro. - A acusada Aurelia foi condenada na instancia como autora responsable dun delito de non pagamento de prestacións económicas establecidas en resolución xudicial, previsto e penado no artigo 227 do Código penal . No recurso de apelación que agora formula perante esta alzada na procura da súa absolución alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , o erro na... Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1145/2013 de 30 de Diciembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1145/2013, 30-12-2013

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1086/2013 de 10 de Diciembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 10/12/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 1086/2013

Resumen: ...Primeiro .- O acusado, Pelayo , foi condenado na instancia como autor responsable dun delito contra a seguridade viaria, previsto e penado no artigo 384 do Código penal . No recurso de apelación que agora formula perante esta instancia na procura da súa absolución alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , o erro na valoración da proba. A fiscala oponse a que acollamos a... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1086/2013 de 10 de Diciembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1086/2013, 10-12-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 919/2013 de 24 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 24/10/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 919/2013

Resumen: ...Primeiro .- O acusado Carlos Alberto foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de abandono de familia, previsto e penado no artigo 227.1 do Código penal. No recurso de apelación que agora formula perante esta alzada na procura da súa absolución semella que alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal, o erro na apreciación da proba. E en concreto, razoa que... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 919/2013 de 24 de Octubre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 919/2013, 24-10-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 677/2013 de 25 de Noviembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 25/11/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Montero Gamarra, Jose Carlos Núm. Recurso: 677/2013

Resumen: ...UNICO: El recurso interpuesto por la representación procesal de Arturo y de ALLIANZ, compañía de Seguros y Reaseguros, SA., en cuanto pretende la condena de Epifanio como autor responsable de una falta del artículo 621.3 CP , en los términos expresados en el escrito de recurso, no puede prosperar, pues se trata precisamente el pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de Instrucción de un... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 677/2013 de 25 de Noviembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 677/2013, 25-11-2013...
923 Resultados