Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2009 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2009 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon

Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009

Orden: Penal Fecha: 28/05/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 96/2009 Núm. Recurso: 99/2009

Resumen: ...36038370022009100472 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Pontevedra Sección: 2 Nº de Resolución: 96/2009 Fecha de Resolución: 28/05/2009 Nº de Recurso: 99/2009 Jurisdicción: Penal Ponente: JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO Tipo de Resolución: Sentencia... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009 Sentencia Penal Nº 96/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 99/2009, 28-05-2009...

Auto Penal Nº 545/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 436/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 545/2009 Núm. Recurso: 436/2009

Resumen: ..., innecesaria dada a suficiente argumentación reflectida no mesmo.As razóns polas que a xuíza a quo denega a solicitude de liberdade nun todo se comparten xa que, evidentemente concorrendo os requisitos previstos no artigo 503.1.10 e 2° da Leí de axuizamento criminal -delito de roubo con intimidación con uso de arma dos artigos 237 e 242.1 e 2 do Código penal , pena de prisión de cinco anos xa solicitada pola... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 545/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 436/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 545/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 436/2009, 30-12-2009...

Auto Penal Nº 548/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 433/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 548/2009 Núm. Recurso: 433/2009

Resumen: ...recorrente na instancia foi a suspensión da execución da pena privativa de liberdade ao abeiro do artigo 80 e seguintes do Código penal , que non a súa posible substitución -como así menciona ao comezo das súas respectivas impugnacións- a teor do artigo 88 do mesmo texto legal , procede rexeitar o recurso e confirmar a resolución contra a que se apelaba.Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 548/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 433/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 548/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 433/2009, 30-12-2009

Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 260/2009 Núm. Recurso: 253/2009

Resumen: ...combate.Por unha banda, a doutrina que parte da STC 167/2002, do 18 de setembro , e que dun xeito reiterado e conteste chega a día de hoxe ata a STC 215/2009, do 30 de novembro , resulta ben nidia nos casos de solicitude de revogación dunha sentenza absolutoria, ou parcialmente absolutoria, sen petición de práctica na alzada cando, como é o caso, se discrepa da avaliación dada a probas eminentemente... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 260/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 253/2009, 30-12-2009...

Auto Penal Nº 521/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 419/2009 de 15 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 15/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 521/2009 Núm. Recurso: 419/2009

Resumen: ...pola amentada entidade e a fiscal.Contra tal resolución xudicial só a referida entidade Galmomsa formulou un recurso de reforma que, coa oposición da fiscal, foi rexeitado por un novo auto do 20 de outubro de 2009 .No recurso de apelación que agora formula perante esta alzada a mesma Galmomsa, nas súas dúas primeiras alegacións, limítase a reiterar o alegado con motivo do recurso de reforma xa... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 521/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 419/2009 de 15 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 521/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 419/2009, 15-12-2009...

Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 154/2009 Núm. Recurso: 146/2009

Resumen: ...numerosas sentenzas posteriores (entre as últimas, as SSTC 21/2009, do 26 de xaneiro, 24/2009, do 26 de xaneiro, e 108/2009, do 11 de maio ), máis recentemente aínda foi lembrada e ratificada de novo. A STC 188/2009, do 7 de setembro , sinala:[... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 154/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 146/2009, 09-12-2009...

Auto Penal Nº 551/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 113/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 551/2009 Núm. Recurso: 113/2009

Resumen: ...participou moito ultimamente nas actividades e destinos, xa que o que quere á un traballo remunerado para o que se encontra en lista de espera, polo menos, a finais de abril de 2009, mes en que se realizou tal informe. E a teor do informe da psicóloga, Arturo amosa un predominio da impulsividade cun nivel alto de agresividade e unha baixa empatía; non asume a responsabilidade polos delitos polos que se... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 551/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 113/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 551/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 113/2009, 30-12-2009

Sentencia Penal Nº 169/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 160/2009 de 18 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 18/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 169/2009 Núm. Recurso: 160/2009

Resumen: ...las garantías que reconoce el art. 24 de la Constitución conducen a establecer que este precepto constitucional consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, incluido el juicio de faltas, conforme a la cual la pretensión punitiva debe constar exteriorizada sin que sea admisible la acusación tácita ( Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de enero de 1992 o 25 de junio de 1992... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 169/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 160/2009 de 18 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 169/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 160/2009, 18-12-2009...

Auto Penal Nº 544/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 430/2009 de 29 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 29/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 544/2009 Núm. Recurso: 430/2009

Resumen: BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 544/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 430/2009 de 29 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 544/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 430/2009, 29-12-2009

Auto Penal Nº 535/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 426/2009 de 21 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 21/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 535/2009 Núm. Recurso: 426/2009

Resumen: ...éstas cuestiones en resoluciones de fecha 13 de noviembre de 2009 (rollos 310, 311 y 381), a cuyo contenido nos remitimos para desestimar el recurso y hacemos constar en ésta resolución. Decíamos en ellas que:"1.- En cuanto a la condición de parte:La aseguradora responsable civil carece de legitimación para ejercitar la acción penal, limitándose su intervención a afianzar y a defenderse respecto a las... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Auto Penal Nº 535/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 426/2009 de 21 de Diciembre de 2009 Auto Penal Nº 535/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 426/2009, 21-12-2009...
370 Resultados