Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2009 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2009 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009

Orden: Penal Fecha: 28/05/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 96/2009 Núm. Recurso: 99/2009

Resumen: ...36038370022009100472 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Pontevedra Sección: 2 Nº de Resolución: 96/2009 Fecha de Resolución: 28/05/2009 Nº de Recurso: 99/2009 Jurisdicción: Penal Ponente: JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO Tipo de Resolución: Sentencia... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009 Sentencia Penal Nº 96/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 99/2009, 28-05-2009...

Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 260/2009 Núm. Recurso: 253/2009

Resumen: ...combate.Por unha banda, a doutrina que parte da STC 167/2002, do 18 de setembro , e que dun xeito reiterado e conteste chega a día de hoxe ata a STC 215/2009, do 30 de novembro , resulta ben nidia nos casos de solicitude de revogación dunha sentenza absolutoria, ou parcialmente absolutoria, sen petición de práctica na alzada cando, como é o caso, se discrepa da avaliación dada a probas eminentemente... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 260/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 253/2009, 30-12-2009...

Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 154/2009 Núm. Recurso: 146/2009

Resumen: ...numerosas sentenzas posteriores (entre as últimas, as SSTC 21/2009, do 26 de xaneiro, 24/2009, do 26 de xaneiro, e 108/2009, do 11 de maio ), máis recentemente aínda foi lembrada e ratificada de novo. A STC 188/2009, do 7 de setembro , sinala:[... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 154/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 146/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 163/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 169/2009 de 17 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 17/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 163/2009 Núm. Recurso: 169/2009

Resumen: ...Código penal , decisión que, xa que logo, debo confirmar nesta alzada.Segundo.- As custas desta segunda instancia impóñollas á parte apelante por mor do rexeitamento do seu recurso.Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 163/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 169/2009 de 17 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 163/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 169/2009, 17-12-2009...

Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 157/2009 Núm. Recurso: 163/2009

Resumen: ...prescrición das faltas. Non outra cousa é o que de xeito ben reiterado sinala a xurisprudencia (por só citar unha recente, a STS 712/2009, do 19 de xuño , e as numerosas que nesta se refiren). Velaí que, cando as dilixencias eran previas, non rexía o prazo de prescrición de seis meses do artigo 131.2 do Código penal . E dende que foron declaradas falta, nin mediou, nin se sinala prazo ningún superior ao... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 157/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 163/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 153/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 156/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 153/2009 Núm. Recurso: 156/2009

Resumen: ...que le sea posible alegar en su defensa cuestiones de descargo penales, máxime en los supuestos en que el inculpado en la instancia se conforma con la pena que contra él se solicita por la acusación o cuando el ya condenado se acalla frente a la sentencia del Tribunal "a quo" no formalizando el correspondiente recurso de casación»; y tal resolución, que continúa una línea jurisprudencial del... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 153/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 156/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 153/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 156/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 156/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 159/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 156/2009 Núm. Recurso: 159/2009

Resumen: ...xeito renarte, agacha que tales alegacións xa as efectuou no seu anterior escrito do 29 de outubro de 2008 (fs. 182 a 186) e que expresamente foran rexeitadas por un auto desta mesma Audiencia Provincial do 12 de febreiro de 2009 (fs. 199 e 200). Cómpre remitirme ao literal contido deste auto para, sen máis, novamente de plano volver a desestimar calquera idea ou posibilidade de que o denunciante e... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 156/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 159/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 156/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 159/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 160/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 10 de Julio de 2009

Orden: Penal Fecha: 10/07/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 160/2009 Núm. Recurso: 163/2009

Resumen: ...vehículo en movimiento impulsado por su fuerza motriz y guiado por el sujeto activo, lo que, en definitiva, implica una serie de fases susceptibles cada una de valoración jurídico-penal por separado, posición doctrinal que cuenta a su favor con la fundamentación de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 1968 en la que, sobre un supuesto de la por entonces delictiva conducción sin permiso... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 160/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 10 de Julio de 2009 Sentencia Penal Nº 160/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 163/2009, 10-07-2009...

Sentencia Penal Nº 156/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 159/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 156/2009 Núm. Recurso: 159/2009

Resumen: ...AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2PONTEVEDRASENTENCIA: 00156/2009AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRASección núm. 002Rolo: 0000159 /2009 JÓrgano de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de MARINProcedemento de orixe: JUICIO DE FALTAS nº 0000228 /2009A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, composta en tribunal unipersoal polo maxistrado Ilmo. Sr. don José Juan Ramón Barreiro Prado... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 156/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 159/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 156/2009, AP - Pontevedra, Rec 159/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 157/2009 Núm. Recurso: 163/2009

Resumen: ...Audiencia Provincial de Pontevedra, composta en tribunal unipersoal polo maxistrado Ilmo. Sr. don José Juan Ramón Barreiro Prado, pronunciou,NO NOME DO REIa seguinteSENTENZA NÚM. 157Pontevedra, nove de decembro de dous mil noveNo presente rolo de apelación número 163/09 dimanante dos autos de xuízo de faltas número 542/08, procedentes do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución núm. 3 de Ponteareas , por... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 157/2009, AP - Pontevedra, Rec 163/2009, 09-12-2009...
160 Resultados