Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2009 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2009 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 123/2009 Num. recurso: 126/2009

Sentencia Penal Nº 123/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 126/2009 de 29 de Septiembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 29/09/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 123/2009 Núm. Recurso: 126/2009

Resumen: ..., composta en tribunal unipersoal polo maxistrado Ilmo. Sr. D. José Juan Ramón BArreiro Prado, pronunciou,NO NOME DO REIa seguinteSENTENZA NÚM. 123Pontevedra, vinte e nove de setembro de dous mil noveNo presente rolo de apelación número 126/09 dimanante dos autos de xuízo de faltas número 58/09, procedentes do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución núm. 2 de Cangas , por unha falta contra os deberes... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal123/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 126/2009 de 29 de Septiembre de 2009 Sentencia Penal123/2009, AP - Pontevedra, Rec 126/2009, 29-09-2009...

Sentencia Penal Nº 123/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 126/2009 de 29 de Septiembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 29/09/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 123/2009 Núm. Recurso: 126/2009

Resumen: ...faltas 146/2009 do Xulgado de Instrución número 3 de Cangas seguiuse por mor duns feitos ocorridos en datas distintas ao que deu lugar ao xuízo de faltas 58/2009 do Xulgado de Instrución número 2 de Cangas, que, precisamente, deu lugar a este rolo de apelación.Demostrado así que non existe duplicidade, e limitándose o escrito da apelante tan só ao referido particular, abofé que procede confirmar a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal123/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 126/2009 de 29 de Septiembre de 2009 Sentencia Penal123/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 126/2009, 29-09-2009...
2 Resultados