Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2009 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2009 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009

Orden: Penal Fecha: 28/05/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 96/2009 Núm. Recurso: 99/2009

Resumen: ...36038370022009100472 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Pontevedra Sección: 2 Nº de Resolución: 96/2009 Fecha de Resolución: 28/05/2009 Nº de Recurso: 99/2009 Jurisdicción: Penal Ponente: JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO Tipo de Resolución: Sentencia... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 96/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 99/2009 de 28 de Mayo de 2009 Sentencia Penal Nº 96/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 99/2009, 28-05-2009...

Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 30/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 260/2009 Núm. Recurso: 253/2009

Resumen: ...combate.Por unha banda, a doutrina que parte da STC 167/2002, do 18 de setembro , e que dun xeito reiterado e conteste chega a día de hoxe ata a STC 215/2009, do 30 de novembro , resulta ben nidia nos casos de solicitude de revogación dunha sentenza absolutoria, ou parcialmente absolutoria, sen petición de práctica na alzada cando, como é o caso, se discrepa da avaliación dada a probas eminentemente... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 260/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 253/2009 de 30 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 260/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 253/2009, 30-12-2009...

Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 154/2009 Núm. Recurso: 146/2009

Resumen: ...numerosas sentenzas posteriores (entre as últimas, as SSTC 21/2009, do 26 de xaneiro, 24/2009, do 26 de xaneiro, e 108/2009, do 11 de maio ), máis recentemente aínda foi lembrada e ratificada de novo. A STC 188/2009, do 7 de setembro , sinala:[... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 154/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 146/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 154/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 146/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 169/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 160/2009 de 18 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 18/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 169/2009 Núm. Recurso: 160/2009

Resumen: ...las garantías que reconoce el art. 24 de la Constitución conducen a establecer que este precepto constitucional consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, incluido el juicio de faltas, conforme a la cual la pretensión punitiva debe constar exteriorizada sin que sea admisible la acusación tácita ( Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de enero de 1992 o 25 de junio de 1992... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 169/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 160/2009 de 18 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 169/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 160/2009, 18-12-2009...

Sentencia Penal Nº 42/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 33/2009 de 15 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 15/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 42/2009 Núm. Recurso: 33/2009

Resumen: BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 42/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 33/2009 de 15 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 42/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 33/2009, 15-12-2009

Sentencia Penal Nº 160/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 166/2009 de 16 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 16/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 160/2009 Núm. Recurso: 166/2009

Resumen: ...que se coñece, a STC 188/2009, do 7 de setembro , sinala quees jurisprudencia ya reiterada de este Tribunal, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11 ) y seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 21/2009, de 26 de enero, FJ 2, 24/2009, de 26 de enero, FJ 2, y 108/2009, de 11 de mayo ), que "el respeto a los principios de publicidad, inmediación y... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 160/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 166/2009 de 16 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 160/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 166/2009, 16-12-2009...

Sentencia Penal Nº 155/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 153/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 155/2009 Núm. Recurso: 153/2009

Resumen: ...Instrución número 3 desta mesma cidade, por ser o que estaba en funcións de garda o día que sucederon os feitos. E este último organismo xurisdicional ditou un auto do 4 de xuño de 2009 polo que se incoaba xuízo de faltas, e se acordaba todo o correspondente para a celebración do xuízo oral, que tivo lugar no mes de setembro pasado, tras o cal se emitiu a sentenza contra a que se recorre en apelación.As... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 155/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 153/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 155/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 153/2009, 09-12-2009...

Sentencia Penal Nº 163/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 169/2009 de 17 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 17/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 163/2009 Núm. Recurso: 169/2009

Resumen: ...Código penal , decisión que, xa que logo, debo confirmar nesta alzada.Segundo.- As custas desta segunda instancia impóñollas á parte apelante por mor do rexeitamento do seu recurso.Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 163/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 169/2009 de 17 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 163/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 169/2009, 17-12-2009...

Sentencia Penal Nº 251/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 246/2009 de 16 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 16/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 251/2009 Núm. Recurso: 246/2009

Resumen: ...do artigo 147.1 do Código penal , faise mediante a alegación do erro na avaliación da proba, da indebida aplicación do artigo 147.1 do Código penal , así como da vulneración da presunción de inocencia e do principio in dubio pro reo, tal e como se reflicte no recurso de Nazario .A maxistrada xuíza a quo declarou probado que Íñigo padeceu unha serie de lesións o día dos feitos. A causa, que caeu por... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 251/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 246/2009 de 16 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 251/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 246/2009, 16-12-2009

Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009

Orden: Penal Fecha: 09/12/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 157/2009 Núm. Recurso: 163/2009

Resumen: ...prescrición das faltas. Non outra cousa é o que de xeito ben reiterado sinala a xurisprudencia (por só citar unha recente, a STS 712/2009, do 19 de xuño , e as numerosas que nesta se refiren). Velaí que, cando as dilixencias eran previas, non rexía o prazo de prescrición de seis meses do artigo 131.2 do Código penal . E dende que foron declaradas falta, nin mediou, nin se sinala prazo ningún superior ao... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 157/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 163/2009 de 09 de Diciembre de 2009 Sentencia Penal Nº 157/2009, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 163/2009, 09-12-2009...
217 Resultados