Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2009 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON tipo : Sentencia

Filtros

Orden

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2009 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 401/2009

Sentencia Penal Nº 401/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 346/2009 de 15 de Octubre de 2009

Orden: Penal Fecha: 15/10/2009 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 401/2009 Núm. Recurso: 346/2009

Resumen: ..., quince de outubro de dous mil nove.Primeiro.- Na causa arriba mencionada o Xulgado de Instrución núm. 2 de Marín ditou un auto con data do 29 de xaneiro de 2009 , no que acorda a continuación da tramitación das dilixencias previas polos trámites do procedemento abreviado, polos feitos referidos na parte dispositiva do mesmo.Segundo.- Contra o dito auto o procurador don José Portela Leiros, na... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal401/2009, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 346/2009 de 15 de Octubre de 2009 Sentencia Penal401/2009, AP - Pontevedra, Rec 346/2009, 15-10-2009...
1 Resultados