Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2012 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON fallo : Condena

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2012 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Fallo: Condena

Sentencia Penal Nº 78/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 66/2012 de 08 de Marzo de 2012

Orden: Penal Fecha: 08/03/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 78/2012 Núm. Recurso: 66/2012

Resumen: ...ren máis, xa que o relativo ao botellazo que tamén levou este último a mans daqueloutro será, ou debería ser, se é o caso, obxecto da correspondencia esixencia de responsabilidade noutro concreto procedemento penal. E dende o momento no que por ningures se reflicte que o botellazo fose anterior á agresión perpetrada polo menor, ningunha incidencia tería na responsabilidade penal imposta na instancia... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 78/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 66/2012 de 08 de Marzo de 2012 Sentencia Penal Nº 78/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 66/2012, 08-03-2012...

Sentencia Penal Nº 321/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 13/2011 de 28 de Septiembre de 2012

Orden: Penal Fecha: 28/09/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 321/2012 Núm. Recurso: 13/2011

Resumen: ...Primeiro.- Os anteriores feitos declarados probados son legalmente constitutivos do delito de abusos sexuais a menores de 13 anos previsto e penado no artigo 183.1 º e 3º do CP ., tal e como foi expresamente recoñecido e admitido polo acusado. O acusado comparecente, no acto do xuízo, mostrou expresamente a súa conformidade coa acusación fronte a el mantida, respecto da pena solicitada, das... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 321/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 13/2011 de 28 de Septiembre de 2012 Sentencia Penal Nº 321/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 13/2011, 28-09-2012...

Sentencia Penal Nº 52/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 149/2012 de 28 de Febrero de 2012

Orden: Penal Fecha: 28/02/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 52/2012 Núm. Recurso: 149/2012

Resumen: ...que polo seu importe son meramente constitutivos dunha falta, merecen o correspondente reproche a teor do artigo 625.1 do Código penal . E por tratarse dunha simple cuestión xurídica non existe ningún inconveniente en modificar parcialmente en tal sentido a sentenza contra a que se apela, para condenar a ambos os apelados pola amentada falta de danos á pena de 20 días de multa a razón de 4... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 52/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 149/2012 de 28 de Febrero de 2012 Sentencia Penal Nº 52/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 149/2012, 28-02-2012...

Sentencia Penal Nº 128/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 26/2011 de 04 de Abril de 2012

Orden: Penal Fecha: 04/04/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 128/2012 Núm. Recurso: 26/2011

Resumen: ...constitutivos de delito e que a pena solicitada é a correspondente verbo da devandita cualificación. Segundo.- As custas procesuais enténdense impostas pola lei aos criminalmente responsables de todo delito ou falta ( artigos 121 do CP e 238 e 240 da LACrim ). Vistas as disposicións legais citadas, e demais de xeral aplicación do Código penal e da Lei de axuizamento criminal,... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 128/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 26/2011 de 04 de Abril de 2012 Sentencia Penal Nº 128/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 26/2011, 04-04-2012...

Sentencia Penal Nº 131/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 9/2012 de 12 de Abril de 2012

Orden: Penal Fecha: 12/04/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 131/2012 Núm. Recurso: 9/2012

Resumen: ...Primeiro.- Os anteriores feitos declarados probados son legalmente constitutivos do delito de lesións con deformidade do artigo 147.1 do Código penal , tal e como foi expresamente recoñecido e admitido polo acusado. O acusado comparecente, no acto do xuízo, mostrou expresamente a súa conformidade coa acusación fronte a el mantida, respecto da pena solicitada, das súas accesorias e ata sobre a... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 131/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 9/2012 de 12 de Abril de 2012 Sentencia Penal Nº 131/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 9/2012, 12-04-2012...

Sentencia Penal Nº 237/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 9/2010 de 26 de Junio de 2012

Orden: Penal Fecha: 26/06/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 237/2012 Núm. Recurso: 9/2010

Resumen: BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 237/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 9/2010 de 26 de Junio de 2012 Sentencia Penal Nº 237/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 9/2010, 26-06-2012

Sentencia Penal Nº 349/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 953/2012 de 14 de Noviembre de 2012

Orden: Penal Fecha: 14/11/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 349/2012 Núm. Recurso: 953/2012

Resumen: ...motivo de impugnación consistente na indebida aplicación do artigo 148.1º do Código penal , o que realmente se discute é se os feitos merecían a cualificación de delito ou de falta de lesións ( artigos 147.1 e 617.1, respectivamente, do Código penal ). E aquí si que leva razón o recorrente. Como razoabamos na nosa sentenza do 1 de xuño de 2012 (rolo de apelación RP 489/2012 ), o delito de lesións... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 349/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 953/2012 de 14 de Noviembre de 2012 Sentencia Penal Nº 349/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 953/2012, 14-11-2012...

Sentencia Penal Nº 25/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 30/2011 de 24 de Enero de 2012

Orden: Penal Fecha: 24/01/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 25/2012 Núm. Recurso: 30/2011

Resumen: Primeiro.- Atendendo ao exposto, estase no caso de pronunciar sen máis trámites a sentenza axustada á cualificación mutuamente aceptada, en observancia do que dispón o artigo 688, en relación co 787.1 , da Lei de axuizamento criminal, dado que a pena pedida é de carácter correccional e procedente de acordo coa cualificada.Vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 25/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 30/2011 de 24 de Enero de 2012 Sentencia Penal Nº 25/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 30/2011, 24-01-2012

Sentencia Penal Nº 26/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 3/2011 de 26 de Enero de 2012

Orden: Penal Fecha: 26/01/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 26/2012 Núm. Recurso: 3/2011

Resumen: ...Primeiro.- Os anteriores feitos declarados probados son legalmente constitutivos dun delito contra a saúde pública, tal e como foi expresamente recoñecido e admitido polo acusado. O acusado comparecente, no acto do xuízo , mostrou expresamente na súa conformidade coa acusación fronte a el mantida, respecto da pena solicitada e das súas accesorias. Ao non ser superior a seis anos de prisión a pena... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 26/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 3/2011 de 26 de Enero de 2012 Sentencia Penal Nº 26/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 3/2011, 26-01-2012...

Sentencia Penal Nº 13/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 9/2011 de 04 de Enero de 2012

Orden: Penal Fecha: 04/01/2012 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 13/2012 Núm. Recurso: 9/2011

Resumen: ...Primeiro.- Os anteriores feitos declarados probados son legalmente constitutivos dun delito continuado de branqueo de capitais derivados do tráfico de drogas, previsto e penado nos artigos 301.1, 2 e 5, en relación cos artigos 74 e 127 do Código penal vixente, e de dous delitos de branqueo de capitais derivados do tráfico de drogas, previstos e penados nos artigos 301.1, 2 e 5 , en relación co... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 13/2012, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 9/2011 de 04 de Enero de 2012 Sentencia Penal Nº 13/2012, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 9/2011, 04-01-2012...
11 Resultados