Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2013 sobre Autor responsable fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2013 Voces: Autor responsable Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1145/2013 de 30 de Diciembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 30/12/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 1145/2013

Resumen: ...Primeiro. - A acusada Aurelia foi condenada na instancia como autora responsable dun delito de non pagamento de prestacións económicas establecidas en resolución xudicial, previsto e penado no artigo 227 do Código penal . No recurso de apelación que agora formula perante esta alzada na procura da súa absolución alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , o erro na... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1145/2013 de 30 de Diciembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1145/2013, 30-12-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1086/2013 de 10 de Diciembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 10/12/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 1086/2013

Resumen: ...Primeiro .- O acusado, Pelayo , foi condenado na instancia como autor responsable dun delito contra a seguridade viaria, previsto e penado no artigo 384 do Código penal . No recurso de apelación que agora formula perante esta instancia na procura da súa absolución alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , o erro na valoración da proba. A fiscala oponse a que acollamos a... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1086/2013 de 10 de Diciembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1086/2013, 10-12-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 919/2013 de 24 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 24/10/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 919/2013

Resumen: ...Primeiro .- O acusado Carlos Alberto foi condenado na instancia como autor responsable dun delito de abandono de familia, previsto e penado no artigo 227.1 do Código penal. No recurso de apelación que agora formula perante esta alzada na procura da súa absolución semella que alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal, o erro na apreciación da proba. E en concreto, razoa que... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 919/2013 de 24 de Octubre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 919/2013, 24-10-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 677/2013 de 25 de Noviembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 25/11/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Montero Gamarra, Jose Carlos Núm. Recurso: 677/2013

Resumen: ...UNICO: El recurso interpuesto por la representación procesal de Arturo y de ALLIANZ, compañía de Seguros y Reaseguros, SA., en cuanto pretende la condena de Epifanio como autor responsable de una falta del artículo 621.3 CP , en los términos expresados en el escrito de recurso, no puede prosperar, pues se trata precisamente el pronunciamiento de la sentencia del Juzgado de Instrucción de un... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 5, Rec 677/2013 de 25 de Noviembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 5, Rec 677/2013, 25-11-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 941/2013 de 30 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 30/10/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 941/2013

Resumen: ...Primeiro.- Na instancia foron condenados os acusados Prudencio e Hugo , como autores responsables dun delito continuado de furto dos artigos 74 e 234 do Código penal . Recorren agora en apelación perante esta alzada para solicitar a súa libre absolución polo erro na apreciación da proba cometido na instancia ou, subsidiariamente, a súa condena por unha mera falta de furto do artigo 623.1 do... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 941/2013 de 30 de Octubre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 941/2013, 30-10-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1041/2013 de 28 de Noviembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 28/11/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 1041/2013

Resumen: ...Primeiro .- O maxistrado xuíz a quo condenou o acusado Elias como autor responsable dun delito de estafa, previsto e penado nos artigos 248.1 e 249 do Código penal , e declarou responsable civil subsidiario a empresa da que é titular -Talleres Blanco, de Lalín-. Formulan agora recurso de apelación contra o amentado pronunciamento o acusado e a referida entidade e solicitan a súa absolución con... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 1041/2013 de 28 de Noviembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 1041/2013, 28-11-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 865/2013 de 15 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 15/10/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 865/2013

Resumen: Primeiro .- Recorre en apelación o acusado Felix contra a sentenza que na instancia o condenou como autor responsable dun delito de exhibicionismo do artigo 185 do Código penal . O único motivo que alega é a infracción, por non aplicación, do artigo 20.2º do Código penal ou, no seu defecto, do artigo 21.1ª do mesmo texto legal . O fiscal oponse a que acollamos a impugnación así deducida.Segundo... Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 865/2013 de 15 de Octubre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 865/2013, 15-10-2013

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 930/2013 de 08 de Noviembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 08/11/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 930/2013

Resumen: ...Primeiro .- Na instancia resultou condenado o menor Santos como autor responsable dun delito de lesións, previsto e penado no artigo 147.1 do Código penal . No recurso de apelación que agora formula perante esta alzada na procura da súa absolución, alega o erro na apreciación da proba e a vulneración das normas do ordenamento xurídico, dada a tamén errónea tipificación penal dos feitos. A... ...Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 930/2013 de 08 de Noviembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 930/2013, 08-11-2013...

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 4, Rec 380/2013 de 29 de Octubre de 2013

Orden: Penal Fecha: 29/10/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Cid Guede, Maria Nelida Núm. Recurso: 380/2013

Resumen: PRIMERO.- Frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, que condena a Guillermo , como autor responsable de un delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción sin permiso, se interpone por este Recurso de Apelación, alegando error en la valoración de la prueba, interesando la revocación de la resolución impugnada y la absolución del recurrente.SEGUNDO.- Vistos los... Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 4, Rec 380/2013 de 29 de Octubre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 380/2013, 29-10-2013

Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 974/2013 de 07 de Noviembre de 2013

Orden: Penal Fecha: 07/11/2013 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Recurso: 974/2013

Resumen: Primeiro .- O acusado David foi condenado na instancia como autor responsable dun delito contra a seguridade viaria do artigo 383 do Código penal . No recurso de apelación que agora formula perante esta alzada na procura da súa absolución alega, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , o erro na apreciación da proba. A fiscala oponse a que acollamos a impugnación así... Sentencia Penal Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 974/2013 de 07 de Noviembre de 2013 Sentencia Penal AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 974/2013, 07-11-2013
80 Resultados