Jurisprudencia Penal de la Audiencia Provincial de Pontevedra del año 2017 por BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON

Orden: Penal Tribunal: AP - Pontevedra Año: 2017 Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon

Sentencia Penal Nº 236/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 923/2017 de 10 de Octubre de 2017

Orden: Penal Fecha: 10/10/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 236/2017 Núm. Recurso: 923/2017

Resumen: ...sentido de que se limitou a defenderse da agresión por parte da denunciante, Penélope . Dito doutro xeito, invoca a circunstancia eximente de lexítima defensa do artigo 20.4º do Código penal para resultar absolta nesta segunda instancia. Mais non comparto a amentada alegación.Aínda que, efectivamente, e a teor do que se pode comprobar co simple visionamento da gravación da cámara de seguridade do local... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 236/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 923/2017 de 10 de Octubre de 2017 Sentencia Penal Nº 236/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 923/2017, 10-10-2017...

Sentencia Penal Nº 209/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 752/2017 de 26 de Septiembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 26/09/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 209/2017 Núm. Recurso: 752/2017

Resumen: ...criminal, e que se dirixe fundamentalmente ao lexislador, pois é a quen lle corresponde mediante a fixación dos tipos e das penas establecer os límites da intervención do dereito penal por todas, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 20 de xullo de 2017 (ROJ: STS 3046/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3046.En nada empece a todo o ata aquí dito a interpretación que o agora apelante pretende tirar da certificación... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 209/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 752/2017 de 26 de Septiembre de 2017 Sentencia Penal Nº 209/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 752/2017, 26-09-2017...

Sentencia Penal Nº 235/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 847/2017 de 10 de Octubre de 2017

Orden: Penal Fecha: 10/10/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 235/2017 Núm. Recurso: 847/2017

Resumen: ...os cartos polo aludido concepto, non os devolveu e nin tan sequera ofreceu esta posibilidade ou algunha explicación minimamente razoable verbo do seu proceder, notoriamente constitutivo dun engano que determina un desprazamento patrimonial ao seu favor tipificado como o delito previsto no artigo 248 Código penal .Terceiro.- Impoñemos as custas da presente alzada á parte apelante por mor do... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 235/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 847/2017 de 10 de Octubre de 2017 Sentencia Penal Nº 235/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 847/2017, 10-10-2017...

Sentencia Penal Nº 190/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 755/2017 de 12 de Septiembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 12/09/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 190/2017 Núm. Recurso: 755/2017

Resumen: ...particular, como ocorre no presente caso. Neste mesmo sentido, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 2 de marzo de 2017 ROJ: STS 753/2017 - ECLI:ES:TS:2017:753 encárgase de lembrar o seguinte:[... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 190/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 755/2017 de 12 de Septiembre de 2017 Sentencia Penal Nº 190/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 755/2017, 12-09-2017...

Sentencia Penal Nº 191/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 713/2017 de 12 de Septiembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 12/09/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 191/2017 Núm. Recurso: 713/2017

Resumen: ..., practicada con plenas garantías, poida erixirse en proba de cargo que habilite un pronunciamento condenatorio, incluso cando actúe como acusadora particular, como é o caso. Neste mesmo sentido, a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 2 de marzo de 2017 ROJ: STS 753/2017 - ECLI:ES:TS:2017:753 encárgase de lembrar o seguinte:[... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 191/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 713/2017 de 12 de Septiembre de 2017 Sentencia Penal Nº 191/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 713/2017, 12-09-2017...

Sentencia Penal Nº 276/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 68/2016 de 07 de Noviembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 07/11/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 276/2017 Núm. Recurso: 68/2016

Resumen: ...acredores por mor dos feitos axuizados.Noutra orde de cousas, e segundo a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 31 de xaneiro de 2017 ROJ: STS 278/2017 - ECLI:ES:TS:2017:278, a atenuante de dilacións indebidas esixe a concorrencia dunha serie de elementos constitutivos: a) que teña lugar unha dilación indebida no sentido de non xustificada; b) que sexa extraordinaria, no sentido de relevante; c) que ocorra... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 276/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 68/2016 de 07 de Noviembre de 2017 Sentencia Penal Nº 276/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 68/2016, 07-11-2017...

Sentencia Penal Nº 247/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 934/2017 de 17 de Octubre de 2017

Orden: Penal Fecha: 17/10/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 247/2017 Núm. Recurso: 934/2017

Resumen: ...fiscal e o propio acusado opóñense a que acollamos a impugnación.Segundo.- Resulta obrigado lembrar a profusa doutrina xurisprudencial constitucional pronunciada con motivo das impugnacións contra as sentenzas absolutorias. Así, a STC 172/2016, do 17 de outubro , lembra a súa consolidada xurisprudencia verbo das esixencias que debe reunir unha condena penal ou a súa agravación na segunda instancia para... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 247/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 934/2017 de 17 de Octubre de 2017 Sentencia Penal Nº 247/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 934/2017, 17-10-2017...

Sentencia Penal Nº 189/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 760/2017 de 12 de Septiembre de 2017

Orden: Penal Fecha: 12/09/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 189/2017 Núm. Recurso: 760/2017

Resumen: ...Primeiro.- A denunciada, María , foi absolvida na instancia do delito leve de lesións do artigo 147.2 do Código penal que lle imputaba Guillerma . Recorre agora esta en apelación perante esta alzada. O fiscal e a amentada denunciada opóñense a que acolla a impugnación.Segundo.- Lembra a STS, Penal, Sección 1ª, do 14 de xaneiro de 2016 ROJ: STS 11/2016 - ECLI:ES:TS:2016:11 que a posibilidade de... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 189/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 760/2017 de 12 de Septiembre de 2017 Sentencia Penal Nº 189/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 760/2017, 12-09-2017...

Sentencia Penal Nº 245/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 886/2017 de 17 de Octubre de 2017

Orden: Penal Fecha: 17/10/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 245/2017 Núm. Recurso: 886/2017

Resumen: ...oponse a que o acollamos.Segundo.- A maxistrada xuíza autora da sentenza contra a que agora se apela reflicte nela que a auténtica cerna do asunto se reduciu a se o acto era típico, se superaba o limiar do penalmente relevante ou se se podía subsumir a conduta do acusado e agora apelante no dereito de corrección paterno e, xa que logo, podería aplicarse a circunstancia eximente da responsabilidade... ...BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 245/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 886/2017 de 17 de Octubre de 2017 Sentencia Penal Nº 245/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 886/2017, 17-10-2017...

Sentencia Penal Nº 253/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 988/2017 de 24 de Octubre de 2017

Orden: Penal Fecha: 24/10/2017 Tribunal: AP - Pontevedra Ponente: Barreiro Prado, Jose Juan Ramon Núm. Sentencia: 253/2017 Núm. Recurso: 988/2017

Resumen: Primeiro.- Carlos María foi condenado na instancia como autor responsable dun delito leve de lesións do artigo 147.2 do Código penal . Presenta agora un recurso de apelación perante esta alzada na procura da súa absolución. Juan Ramón e a fiscala opóñense a que acolla a impugnación.Segundo.- Ao abeiro dos artigos 790.2 e 976.2 da Lei de axuizamento criminal , alega o recorrente, Carlos María , o... BARREIRO PRADO, JOSE JUAN RAMON Sentencia Penal Nº 253/2017, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 988/2017 de 24 de Octubre de 2017 Sentencia Penal Nº 253/2017, AP - Pontevedra, Sec. 2, Rec 988/2017, 24-10-2017
72 Resultados