Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2009 por ARAGO GASSIOT, MATILDE

Orden: Social Ponente: Arago Gassiot, Matilde Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2009

Sentencia Social Nº 9163/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6143/2008 de 16 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 16/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 9163/2009 Núm. Recurso: 6143/2008

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 9163/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6143/2008 de 16 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9163/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6143/2008, 16-12-2009

Sentencia Social Nº 9170/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6049/2008 de 16 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 16/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 9170/2009 Núm. Recurso: 6049/2008

Resumen: ...de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991), que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 9170/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6049/2008 de 16 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 9170/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6049/2008, 16-12-2009...

Sentencia Social Nº 8960/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4571/2008 de 07 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 07/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8960/2009 Núm. Recurso: 4571/2008

Resumen: .... En aquest sentit s'ha pronunciat el TS, en la sentència de 10-02-2009, RCUD núm. 2973/2007, revocant una sentència d'aquesta Sala Social, que en reiterava d'altres, de data 14-05-2007, dictada en un supòsit de fet molt similar al present. Indica la sentència citada de l'Alt Tribunal que, el pacte de no concurrència "... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8960/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4571/2008 de 07 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 8960/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4571/2008, 07-12-2009...

Sentencia Social Nº 8575/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5252/2008 de 23 de Noviembre de 2009

Orden: Social Fecha: 23/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8575/2009 Núm. Recurso: 5252/2008

Resumen: ..., no cumplía el requisito de estar en alta o en situación a ella asimilada , conforme a lo dispuestos en los artículos 161 de la Ley General de la Seguridad Social ( RCL 1994, 1825) y 36 del RD 84/1986, de 26 de enero ( RCL 1996, 673, 1442 ) ."Per altra banda, la sentència del TS de 10 d'octubre de 2005 ( RJ20058005), també va considerar que no es pot assimilar a la situació d'alta la declaració de... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8575/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5252/2008 de 23 de Noviembre de 2009 Sentencia Social Nº 8575/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5252/2008, 23-11-2009...

Sentencia Social Nº 8846/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 49/2009 de 02 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 02/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8846/2009 Núm. Recurso: 49/2009

Resumen: .../1995, 2300/1995 y 6454/1995, de 7, 20 i 28 de novembre, 1028/1996, 1325/1996 i 8147/1996, de 19 de febrer, 1 de març i 9 de desembre; 3397/1997, 4317/1997, 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8846/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 49/2009 de 02 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 8846/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 49/2009, 02-12-2009...

Sentencia Social Nº 8844/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8783/2008 de 02 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 02/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8844/2009 Núm. Recurso: 8783/2008

Resumen: ...ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables".Aplicant aquests paràmetres al supòsit que estem analitzant arriba aquesta Sala a la conclusió que la sentència no ha infringit l'article que el corrent cita, ja que resulta provat que el demandant... ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8844/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8783/2008 de 02 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 8844/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8783/2008, 02-12-2009

Sentencia Social Nº 8449/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8344/2008 de 19 de Noviembre de 2009

Orden: Social Fecha: 19/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8449/2009 Núm. Recurso: 8344/2008

Resumen: ...social, estimant la demanda i condemnant als demandats a estar i passar per la declaració de dret del demandant , amb l'abonament de la prestació que s'interessa.Vistos els preceptes legals esmentats,... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8449/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8344/2008 de 19 de Noviembre de 2009 Sentencia Social Nº 8449/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 8344/2008, 19-11-2009...

Sentencia Social Nº 8563/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5392/2008 de 23 de Noviembre de 2009

Orden: Social Fecha: 23/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8563/2009 Núm. Recurso: 5392/2008

Resumen: ...Catalunya, Sala Social, de 10 de maig de 2007 i 30 de novembre de 2001, indicant que en el cas jutjat no s'ha trencat la presumpció de laboralitat de la patologia derivada de l'accident de treball ni de que les lesions degeneratives hagin estat agreujades per la situació clínica ocasionada per l'accident de treball. Resulta dels fets provats que el demandant va patir nombrosos processos de baixa per... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8563/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5392/2008 de 23 de Noviembre de 2009 Sentencia Social Nº 8563/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5392/2008, 23-11-2009...

Sentencia Social Nº 8966/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 192/2009 de 07 de Diciembre de 2009

Orden: Social Fecha: 07/12/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8966/2009 Núm. Recurso: 192/2009

Resumen: ...de març i 9 de desembre; 3397/1997, 4317/1997, 4393/1997 i 4828/1997, de 9 de maig, 12 i 14 de juny i 4 de juliol; i 6002/1998, 14 de setembre i 7068/1998, de 16 d'octubre) tot aplicant la constant jurisprudència del Tribunal Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8966/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 192/2009 de 07 de Diciembre de 2009 Sentencia Social Nº 8966/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 192/2009, 07-12-2009...

Sentencia Social Nº 8569/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5627/2008 de 23 de Noviembre de 2009

Orden: Social Fecha: 23/11/2009 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 8569/2009 Núm. Recurso: 5627/2008

Resumen: ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social Nº 8569/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5627/2008 de 23 de Noviembre de 2009 Sentencia Social Nº 8569/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5627/2008, 23-11-2009
370 Resultados