Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO

Orden: Social Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007

Sentencia Social Nº 7271/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 736/2007 de 24 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 24/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7271/2007 Núm. Recurso: 736/2007

Resumen: ...ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables"L'aplicació dels esmentats criteris jurisprudencials, en relació a l'aplicació de la norma invocada, en porten a l'estimació del recurs. En efecte -a banda d'altres malalties no invalidants-, escau... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7271/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 736/2007 de 24 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7271/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 736/2007, 24-10-2007

Sentencia Social Nº 7511/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6160/2006 de 31 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 31/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7511/2007 Núm. Recurso: 6160/2006

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7511/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6160/2006 de 31 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7511/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6160/2006, 31-10-2007

Sentencia Social Nº 7267/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 654/2007 de 24 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 24/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7267/2007 Núm. Recurso: 654/2007

Resumen: ...intenso de tolerancia en el empresario, pues de no coincidir ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables"Les anteriors consideracions, doncs, han de comportar l'estimació del recurs. En efecte, és clar i pacífic que la demandant no pot realitzar... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7267/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 654/2007 de 24 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7267/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 654/2007, 24-10-2007

Sentencia Social Nº 7648/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1676/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7648/2007 Núm. Recurso: 1676/2007

Resumen: ...rendimientos socialmente aceptables"D'altra banda, pel que fa al grau de total postulat subsidiàriament, com s'indica a la STS de 26.06.1991, l'art. 137, en referir-se a la incapacitat permanent total -en relació, mentre no es produeixi el desenvolupament reglamentari amb l'establert a l' art. 12.2 de l'Ordre de 15 d'abril de 1969 - la refereix a la professió habitual. Això ha comportat que la jurisprudència... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7648/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1676/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7648/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1676/2007, 06-11-2007...

Sentencia Social Nº 7655/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1723/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7655/2007 Núm. Recurso: 1723/2007

Resumen: ...las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables"Aplicant aquests paràmetres hermenèutics al supòsit que estem analitzant arriba aquesta Sala a la conclusió que l'actora no presenta una capacitat real de treball valorable en els dits termes efectius d'ocupació, atès que és evident que el resultat dels treballs que... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7655/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1723/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7655/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1723/2007, 06-11-2007

Sentencia Social Nº 7614/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1636/2007 de 06 de Noviembre de 2007

Orden: Social Fecha: 06/11/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7614/2007 Núm. Recurso: 1636/2007

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7614/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1636/2007 de 06 de Noviembre de 2007 Sentencia Social Nº 7614/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 1636/2007, 06-11-2007

Sentencia Social Nº 7277/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 973/2007 de 24 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 24/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7277/2007 Núm. Recurso: 973/2007

Resumen: ...ambos, no cabe mantener como relaciones laborales normales aquellas en las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables"L'aplicació dels dits criteris ha de comportar la desestimació del recurs atès que les evidents limitacions de visió de la demandant fan del tot impossible que pugui exercir qualsevol mena de... FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7277/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 973/2007 de 24 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7277/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 973/2007, 24-10-2007

Sentencia Social Nº 7467/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4025/2007 de 29 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 29/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7467/2007 Núm. Recurso: 4025/2007

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7467/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4025/2007 de 29 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7467/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 4025/2007, 29-10-2007

Sentencia Social Nº 7289/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 945/2007 de 24 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 24/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7289/2007 Núm. Recurso: 945/2007

Resumen: ...las que se ofrezcan tales carencias, al ser incuestionable que el trabajador ha de ofrecer unos rendimientos socialmente aceptables"Aplicant aquests criteris hermenèutics al supòsit analitzat, el recurs ha de ser desestimat. En efecte, inalterat el relat fàctic, cal constatar que per bé és regla general que les cardiopaties no determinen, per sí mateixes, una qualificació com la declarada a la... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7289/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 945/2007 de 24 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7289/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 945/2007, 24-10-2007...

Sentencia Social Nº 7282/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5633/2006 de 24 de Octubre de 2007

Orden: Social Fecha: 24/10/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 7282/2007 Núm. Recurso: 5633/2006

Resumen: FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 7282/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5633/2006 de 24 de Octubre de 2007 Sentencia Social Nº 7282/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 5633/2006, 24-10-2007
662 Resultados