Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por SOLE PUIG, ASCENSION

Orden: Social Ponente: Sole Puig, Ascension Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008

Sentencia Social Nº 250/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2231/2003 de 14 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 14/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 250/2008 Núm. Recurso: 2231/2003

Resumen: ...Santa Mar,S.L. a la interlocutòria del Jutjat Social 5 Barcelona de data 26 DEMAIG DE 2006 dictada en el procediment Executòries núm. 2231/2003 en el qual s'ha recorregut contra la part -F.G.S.- Fondo de Garantía Salarial i Luis Alberto , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.Primer.- Les empreses demandades el 29 de juliol de 2002 en reclamació de quantitat van ser condemnades... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 250/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2231/2003 de 14 de Enero de 2008 Sentencia Social Nº 250/2008, TSJ Cataluña, Rec 2231/2003, 14-01-2008...

Sentencia Social Nº 8063/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6509/2007 de 29 de Octubre de 2008

Orden: Social Fecha: 29/10/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 8063/2008 Núm. Recurso: 6509/2007

Resumen: ...que pateix Trastorn distímic amb simptomatologia lleu en l'actualitat. Basa la modificació en els informes mèdics que cita en els quals no consta el grau de gravetat de la Depressió major, i en els que consta el trastorn distímic amb somatitzacions de grau moderat o lleu. Aquesta Sala ha vingut assenyalant, en aplicació de constant doctrina jurisprudencial de la Sala Social del Tribunal Suprem de 12... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 8063/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 6509/2007 de 29 de Octubre de 2008 Sentencia Social Nº 8063/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 6509/2007, 29-10-2008...

Sentencia Social Nº 9532/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7733/2007 de 18 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 18/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9532/2008 Núm. Recurso: 7733/2007

Resumen: ...la pericial mèdica que se cita conjuntament amb la resta de documents mèdics de la part i d'elements de convicció aportats per les parts, en la facultat que li atorga l' article 97.2 de la Llei de Procediment Laboral. Tercer.- El segon objecte del recurs és la denúncia per infracció de l' article 137. 5 i 4 de la Llei General de la Seguretat Social el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9532/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7733/2007 de 18 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9532/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7733/2007, 18-12-2008...

Sentencia Social Nº 5782/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3622/2008 de 09 de Julio de 2008

Orden: Social Fecha: 09/07/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 5782/2008 Núm. Recurso: 3622/2008

Resumen: ...el dia 17 d'abril amb el certificat de visita de la Dra. Frida . També va patir gastroenteritis aguda i dolor cervical. Tampoc podem oblidar l'antiguitat del recurrent a l'empresa ocupadora des de 10 de juliol de 1996 amb la única sanció per baix rendiment confirmada judicialment per sentència del Jutjat social núm. 3 de Granollers de 31 de gener de 2007 . En el cas present considerem que els fets... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 5782/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3622/2008 de 09 de Julio de 2008 Sentencia Social Nº 5782/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3622/2008, 09-07-2008...

Sentencia Social Nº 9524/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7912/2007 de 18 de Diciembre de 2008

Orden: Social Fecha: 18/12/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 9524/2008 Núm. Recurso: 7912/2007

Resumen: ...d'incapacitat permanent. Tercer.- El segon objecte del recurs és per a denunciar la infracció de l' article 137, 5 de la Llei General de la Seguretat Social, el Text Refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994 de 20 de juny , en la definició que es manté per la Disposició Transitòria cinquena bis de la mateixa norma. Argumenta que les limitacions per les lesions actuals a la mà dreta... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 9524/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7912/2007 de 18 de Diciembre de 2008 Sentencia Social Nº 9524/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 7912/2007, 18-12-2008...

Sentencia Social Nº 5915/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2710/2007 de 14 de Julio de 2008

Orden: Social Fecha: 14/07/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 5915/2008 Núm. Recurso: 2710/2007

Resumen: ...y 24/1/2008 sobre el plus de permanencia. En cuanto al plus de antigüedad el reconocimiento de los mismos a los contratados temporales no viene reconocido por la disposición expresa en tal sentido del Convenio de 2003 , sino que ya con anterioridad la diferencia entre trabajadores fijos y temporales era reconocida como discriminatoria, de modo que no es posible limitar el reconocimiento de la... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 5915/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2710/2007 de 14 de Julio de 2008 Sentencia Social Nº 5915/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2710/2007, 14-07-2008...

Sentencia Social Nº 3793/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1300/2007 de 07 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 07/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3793/2008 Núm. Recurso: 1300/2007

Resumen: ....- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) a la sentència del Jutjat Social 18 Barcelona de data 18 d'octubre de 2006 dictada en el procediment núm. 448/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Daniela , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.Primer. En data 27 de juny de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa grau, en la qual l'actor al.lega els fets... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3793/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1300/2007 de 07 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3793/2008, TSJ Cataluña, Rec 1300/2007, 07-05-2008...

Sentencia Social Nº 3141/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9078/2006 de 11 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 11/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3141/2008 Núm. Recurso: 9078/2006

Resumen: ...sentència del Jutjat Social 1 Tarragona de data 19 de setembre de 2006dictada en el procediment núm. 369/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part TGSS i Juan Pablo, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓ SOLÉ PUIG.Primer. En data 4 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Seguretat Social en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3141/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9078/2006 de 11 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3141/2008, TSJ Cataluña, Rec 9078/2006, 11-04-2008...

Sentencia Social Nº 3627/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9118/2006 de 30 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 30/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 3627/2008 Núm. Recurso: 9118/2006

Resumen: ...ASEPEYO a la sentència del Jutjat Social 2 Granollers de data 21 de novembre de 2005 dictada en el procediment núm. 193/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part TESORERIA GENERAL DELA SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Tomás i SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS, S.A. (antes BIOCHEMIE, S.A.), ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. ASCENSIÓN SOLÉ PUIG.Primer. En data 27 d'abril de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 3627/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9118/2006 de 30 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3627/2008, TSJ Cataluña, Rec 9118/2006, 30-04-2008...

Sentencia Social Nº 4916/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2997/2008 de 11 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 11/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 4916/2008 Núm. Recurso: 2997/2008

Resumen: ...otro a la sentència del Jutjat Social 2 Girona de data 14 de desembre de 2007 dictada en el procediment núm. 661/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Raquel , haPrimer. En data 16 d'agost de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social Nº 4916/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2997/2008 de 11 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4916/2008, TSJ Cataluña, Rec 2997/2008, 11-06-2008...
363 Resultados