Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007 Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 4523/2007 Num. recurso: 3521/2006

Sentencia Social Nº 4523/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3521/2006 de 18 de Junio de 2007

Orden: Social Fecha: 18/06/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Enfedaque I Marco, Andreu Núm. Sentencia: 4523/2007 Núm. Recurso: 3521/2006

Resumen: ...Suprem (també entre d'altres, Sentències de la Sala del Social del Tribunal Suprem de 12 de març, 3, 17 i 31 de maig, 21 i 25 de juny i 10 i 17 de desembre de 1990 i 24 de gener de 1991), que davant dictàmens mèdics contradictoris, llevat la concurrència de circumstàncies especials, s'ha d'atendre la valoració realitzada pel magistrat d'instància en virtut de les competències i atribucions que li... ...ENFEDAQUE I MARCO, ANDREU Sentencia Social4523/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3521/2006 de 18 de Junio de 2007 Sentencia Social4523/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3521/2006, 18-06-2007...
1 Resultados