Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 5665/2007 Num. recurso: 2654/2007

Sentencia Social Nº 5665/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2654/2007 de 27 de Julio de 2007

Orden: Social Fecha: 27/07/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 5665/2007 Núm. Recurso: 2654/2007

Resumen: ...proporcionalitat corresponent entre les faltes disciplinàries imputades i la sanció imposada. La doctrina gradualista dintingeix entre les infraccions contractuals del treballador, per a tractar-les de manera diferent segons quin sigui el grau de gravetat i culpabilitat de la falta disciplinària. Es senyala per totes la Sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem de 2 d'abril de 1992 ( RJ. 19922590), que... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social5665/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2654/2007 de 27 de Julio de 2007 Sentencia Social5665/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 2654/2007, 27-07-2007...

Sentencia Social Nº 5665/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2654/2007 de 27 de Julio de 2007

Orden: Social Fecha: 27/07/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 5665/2007 Núm. Recurso: 2654/2007

Resumen: ...suplicació interposat per Juan Pablo a la sentència del Jutjat Social 21 Barcelona de data 30 de Gener de 2007 dictada en el procediment Demandes núm. 748/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Satovi, S.L., ha actuat com aPrimer. En data 20 d'Octubre de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social5665/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2654/2007 de 27 de Julio de 2007 Sentencia Social5665/2007, TSJ Cataluña, Rec 2654/2007, 27-07-2007...
2 Resultados