Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2007 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2007 Ponente: Sole Puig, Ascension Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 5746/2007 Num. recurso: 3653/2006

Sentencia Social Nº 5746/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3653/2006 de 03 de Septiembre de 2007

Orden: Social Fecha: 03/09/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 5746/2007 Núm. Recurso: 3653/2006

Resumen: ...Primer.- Per la demandant es planteja recurs de suplicació contra la Sentència que desestima declarar-la en situació d'incapacitat permanent absoluta derivada de malaltia comuna per agreujament de les lesions que va acreditar la seva situació d'incapacitat permanent total. L'objecte del recurs no s'especifica si és per revisar revisar els fets provats de la sentència o examinar les infraccions de... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social5746/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3653/2006 de 03 de Septiembre de 2007 Sentencia Social5746/2007, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 3653/2006, 03-09-2007...

Sentencia Social Nº 5746/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3653/2006 de 03 de Septiembre de 2007

Orden: Social Fecha: 03/09/2007 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 5746/2007 Núm. Recurso: 3653/2006

Resumen: ...va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar el Recurs de Suplicació interposat per Doña. Rosario contra la Sentència dictada pel Jutjat Social de Manresa de 24 de gener de 2006, dictada en el procediment núm. 740/2005 seguit a instància de Rosario contra l' INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, que confirmem en la seva totalitat.Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social5746/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3653/2006 de 03 de Septiembre de 2007 Sentencia Social5746/2007, TSJ Cataluña, Rec 3653/2006, 03-09-2007...
2 Resultados