Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 325/2008

Sentencia Social Nº 325/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 688/2007 de 15 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 15/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 325/2008 Núm. Recurso: 688/2007

Resumen: ...de la prova per part del jutge. D'altra banda, és ben conegut que aquesta petició de modificació no es pot recolzar en una prova de testimonis.En relació amb l'addició del fet provat setè, també ha de ser desestimada amb tota contundència, perquè no té cap incidència per a modificar la decisió de la sentència, el que el detectiu deixés el seguiment de l'actor al voltant de les 5 de la tarda.Pel que... ...Sentencia Social325/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 688/2007 de 15 de Enero de 2008 Sentencia Social325/2008, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 688/2007, 15-01-2008...

Sentencia Social Nº 325/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 688/2007 de 15 de Enero de 2008

Orden: Social Fecha: 15/01/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 325/2008 Núm. Recurso: 688/2007

Resumen: .... Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat pel Don. Pedro Jesús contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm... ...Sentencia Social325/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 688/2007 de 15 de Enero de 2008 Sentencia Social325/2008, TSJ Cataluña, Rec 688/2007, 15-01-2008...
2 Resultados