Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima

Sentencia Social Nº 4353/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9039/2006 de 27 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 27/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4353/2008 Núm. Recurso: 9039/2006

Resumen: ...contrària, que el va iamugnar en forma la Sra. Elvira. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per HILTON INTERNATIONAL HOTELS, UK, LTD. contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 12 de Barcelona, en data 5 de gener de 2.006, que va recaure en les Actuacions 686/2004 , en virtut de demanda... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4353/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9039/2006 de 27 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4353/2008, TSJ Cataluña, Rec 9039/2006, 27-05-2008...

Sentencia Social Nº 4998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3093/2007 de 13 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 13/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4998/2008 Núm. Recurso: 3093/2007

Resumen: ...).Tercer. Contra aquesta sentència la part DEMANDADA va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra la... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4998/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3093/2007 de 13 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4998/2008, TSJ Cataluña, Rec 3093/2007, 13-06-2008...

Sentencia Social Nº 4872/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1567/2008 de 10 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 10/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4872/2008 Núm. Recurso: 1567/2008

Resumen: ...actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que no el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per Doña. Mercedes contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, en data 20 de setembre... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4872/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1567/2008 de 10 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4872/2008, TSJ Cataluña, Rec 1567/2008, 10-06-2008...

Sentencia Social Nº 4307/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2109/2008 de 26 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 26/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4307/2008 Núm. Recurso: 2109/2008

Resumen: ...formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat pel Sr. Federico contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 de Manresa, en data 28 de desembre de 2.007, que va recaure en les Actuacions núm. 553/2007 , en virtut de demanda presentada per l'esmentat Sr. contra GRUPO ESCADA ESPAÑA, S.A., en reclamació per acomiadament, i per tant, hem de ratificar i... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4307/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2109/2008 de 26 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4307/2008, TSJ Cataluña, Rec 2109/2008, 26-05-2008...

Sentencia Social Nº 4712/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2941/2007 de 05 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 05/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4712/2008 Núm. Recurso: 2941/2007

Resumen: ...de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 6 de Barcelona, en data 17 de març... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4712/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2941/2007 de 05 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4712/2008, TSJ Cataluña, Rec 2941/2007, 05-06-2008...

Sentencia Social Nº 4012/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9051/2006 de 15 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 15/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4012/2008 Núm. Recurso: 9051/2006

Resumen: ...Emilio a la sentència del Jutjat Social 3 Barcelona de data 15 de setembre de 2006 dictada en el procediment núm. 308/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part Ministerio de Defensa, haPrimer. En data 4 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reclamacio drets contracte treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4012/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 9051/2006 de 15 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4012/2008, TSJ Cataluña, Rec 9051/2006, 15-05-2008...

Sentencia Social Nº 3447/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 256/2007 de 22 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 22/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3447/2008 Núm. Recurso: 256/2007

Resumen: ...Ildefonso a la sentència del Jutjat Social 2 Barcelona de data 2 de novembre de 2006 dictada en el procediment núm. 327/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part -I.C.A.S.S.-Inst. Cat. d'Ass.Primer. En data 10 de maig de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Seguretat Social en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3447/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 256/2007 de 22 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3447/2008, TSJ Cataluña, Rec 256/2007, 22-04-2008...

Sentencia Social Nº 4716/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3006/2007 de 05 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 05/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4716/2008 Núm. Recurso: 3006/2007

Resumen: ...termini. Es va donar trasllat a la part contrària, que el va impugnar en forma. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 11 de Barcelona, en data 5 de gener de 2.007, que va recaure en les Actuacions 688... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4716/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3006/2007 de 05 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4716/2008, TSJ Cataluña, Rec 3006/2007, 05-06-2008...

Sentencia Social Nº 4534/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1812/2007 de 30 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 30/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4534/2008 Núm. Recurso: 1812/2007

Resumen: ...demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 2 de gener de 2007, que contenia la decisió següent:"Desestimar la demanda interpuesta por Carlos Alberto contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, no habiendo lugar a declarar al actor en situación de Invalidez Permanente en grado alguno... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4534/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1812/2007 de 30 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4534/2008, TSJ Cataluña, Rec 1812/2007, 30-05-2008...

Sentencia Social Nº 5157/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3253/2007 de 18 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 18/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 5157/2008 Núm. Recurso: 3253/2007

Resumen: ...rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per Doña. Bárbara contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm 22 de Barcelona, en data 31 d'octubre de 2.006 que va recaure en les actuacions 277/2006 , en virtut de demanda presentada per l'esmentada Sra. contra l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, en reclamació per Invalidesa Permanent Absoluta o subsidiàriament... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 5157/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3253/2007 de 18 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5157/2008, TSJ Cataluña, Rec 3253/2007, 18-06-2008...
318 Resultados