Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por CASTELL VALLDOSERA, LIDIA fallo : Desestima tipo : Sentencia

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Castell Valldosera, Lidia Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia

Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 16/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4022/2008 Núm. Recurso: 2306/2007

Resumen: ...dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 21 dedesembre de 2006, que contenia la decisió següent:"Que, desestimando la Demanda interpuesta por Remedios, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sobre Incapacidad Permanente Absoluta o subsidiariamente Total para su profesión habitual, derivada de... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4022/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2306/2007 de 16 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4022/2008, TSJ Cataluña, Rec 2306/2007, 16-05-2008...

Sentencia Social Nº 4046/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8092/2006 de 16 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 16/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4046/2008 Núm. Recurso: 8092/2006

Resumen: ...OBRAS PUBLICAS TRANSCHIL SL i CONSTRUCCIONES DRAGADOS SA a la sentència del Jutjat Social 1 Lleida de data 8 de maig de 2006 dictada en el procediment núm. 216/2005 en el qual s'harecorregut contra la part ORANDAMA S.L i Guadalupe Y OTROS, ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.Primer. En data 15 de març de 2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Indemnització... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4046/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 8092/2006 de 16 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4046/2008, TSJ Cataluña, Rec 8092/2006, 16-05-2008...

Sentencia Social Nº 4183/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1878/2007 de 21 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 21/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4183/2008 Núm. Recurso: 1878/2007

Resumen: ...es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 18 de desembre de 2006, que contenia la decisió següent:"Que desestimando la demanda de invalidez interpuesta por Franco contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones efectuadas en su contra... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4183/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1878/2007 de 21 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4183/2008, TSJ Cataluña, Rec 1878/2007, 21-05-2008...

Sentencia Social Nº 4133/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 114/2007 de 20 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 20/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4133/2008 Núm. Recurso: 114/2007

Resumen: ...de Suplicació interposat per Sra. Gabriela contra la Interlocutòria dictada pel Jutjat Social núm. 11 de Barcelona, en data 31 de maig de 2.006, i hem de desestimar i desestimem el Recurs interposat per l'INSS contra la citada resolució, que va recaure en el procediment 1122/1993, en virtut de l'escrit presentat per la citada Sra. contra l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL en matèria... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4133/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 114/2007 de 20 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4133/2008, TSJ Cataluña, Rec 114/2007, 20-05-2008...

Sentencia Social Nº 4427/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1111/2007 de 28 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 28/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4427/2008 Núm. Recurso: 1111/2007

Resumen: ...MUTUA ASEPEYO i Marcos a la sentència del Jutjat Social 11 Barcelona de data 26 de setembre de 2006 dictada en el procediment núm. 183/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part -T.G.S.S.-(Tesorería Gral. Seguridad Social), Médicos sin Fronteras i -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.Primer. En data 13 de maig de 2006... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4427/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1111/2007 de 28 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4427/2008, TSJ Cataluña, Rec 1111/2007, 28-05-2008...

Sentencia Social Nº 4328/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2077/2007 de 26 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 26/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4328/2008 Núm. Recurso: 2077/2007

Resumen: ...dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 20 de desembre de 2006, que contenia la decisió següent:"Que desestimando la demanda interpuesta por DON Isidro contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, debo absolver a la demandada de la pretensiones en su contra ejercitadas."Segon. En aquesta sentència es... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4328/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2077/2007 de 26 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4328/2008, TSJ Cataluña, Rec 2077/2007, 26-05-2008...

Sentencia Social Nº 3615/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 6957/2006 de 29 de Abril de 2008

Orden: Social Fecha: 29/04/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3615/2008 Núm. Recurso: 6957/2006

Resumen: ...contrària i les dites parts el van impugnar de contrari. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.Que hem de desestimar i desestimem el Recurs de Suplicació interposat per DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. (DIA, S.A.), contra la Sentència dictada pel Jutjat Social núm. 22 de Barcelona, en data 28 de desembre de 2.005 que va recaure en les actuacions nº... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3615/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 6957/2006 de 29 de Abril de 2008 Sentencia Social Nº 3615/2008, TSJ Cataluña, Rec 6957/2006, 29-04-2008...

Sentencia Social Nº 4169/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2349/2007 de 21 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 21/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4169/2008 Núm. Recurso: 2349/2007

Resumen: ...demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 30 de gener de 2007, que contenia la decisió següent:"Desestimando las pretensiones de la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por D. Marco Antonio contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), sobre Incapacidad Permanente... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4169/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2349/2007 de 21 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4169/2008, TSJ Cataluña, Rec 2349/2007, 21-05-2008...

Sentencia Social Nº 4864/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1994/2008 de 10 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 10/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 4864/2008 Núm. Recurso: 1994/2008

Resumen: ..., S.C.C.L. a la sentència del Jutjat Social 18 Barcelona de data 13 de desembre de 2007 dictada en el procediment núm. 598/2007 i acumulats 716/2007 , en el qual s'ha recorregut contra la part Jose Pedro , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. LIDIA CASTELL VALLDOSERA.Primer. En data 28 d'agost de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 4864/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1994/2008 de 10 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4864/2008, TSJ Cataluña, Rec 1994/2008, 10-06-2008...

Sentencia Social Nº 3805/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1968/2007 de 08 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 08/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Castell Valldosera, Lidia Núm. Sentencia: 3805/2008 Núm. Recurso: 1968/2007

Resumen: ...-I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) a la sentència del Jutjat Social 18 Barcelona de data 23 de novembre de 2006 dictada en el procediment núm. 589/2006 en el qual s'ha recorregut contra la partPrimer. En data 1 d'agost de 2006 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa grau, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i... ...CASTELL VALLDOSERA, LIDIA Sentencia Social Nº 3805/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1968/2007 de 08 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 3805/2008, TSJ Cataluña, Rec 1968/2007, 08-05-2008...
318 Resultados