Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2008 por FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2008 Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco

Sentencia Social Nº 5071/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 6177/2007 de 17 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 17/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 5071/2008 Núm. Recurso: 6177/2007

Resumen: ...sentència del Jutjat Social 7 Barcelona de data 25 d'abril de 2007 dictada en el procediment núm. 161/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part -I.N.S.S.- (Instituto Nacional dePrimer. En data 07.03.07 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa grau, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 5071/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 6177/2007 de 17 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5071/2008, TSJ Cataluña, Rec 6177/2007, 17-06-2008...

Sentencia Social Nº 4668/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2496/2008 de 05 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 05/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4668/2008 Núm. Recurso: 2496/2008

Resumen: ...INSTALACIONES ROBERT SUSIC S.L. a la sentència del Jutjat Social 3 Sabadell de data 14 d'agost de 2007 dictada en el procediment núm. 189/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part MINISTERIO FISCAL,Primer. En data 14 d'agost de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4668/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2496/2008 de 05 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4668/2008, TSJ Cataluña, Rec 2496/2008, 05-06-2008...

Sentencia Social Nº 4870/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2165/2007 de 10 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 10/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4870/2008 Núm. Recurso: 2165/2007

Resumen: ...ALACER MAS S.A. a la sentència del Jutjat Social 1 Lleida de data 24 de novembre de 2006 dictada en el procediment núm. 849/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part INSS, TGSS, ASEPEYO,MUTUA DEPrimer. En data 06.10.05 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Accident de treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4870/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2165/2007 de 10 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4870/2008, TSJ Cataluña, Rec 2165/2007, 10-06-2008...

Sentencia Social Nº 4251/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1194/2007 de 23 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 23/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4251/2008 Núm. Recurso: 1194/2007

Resumen: ...sentència del Jutjat Social 21 Barcelona de data 17 de novembre de 2006 dictada en el procediment núm. 836/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. SeguridadSocial), Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) i -FREMAP-, ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.Primer. En data 25.04.05 va arribar... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4251/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1194/2007 de 23 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4251/2008, TSJ Cataluña, Rec 1194/2007, 23-05-2008...

Sentencia Social Nº 4447/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1038/2007 de 29 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 29/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4447/2008 Núm. Recurso: 1038/2007

Resumen: ...NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LLEIDA a la sentència del Jutjat Social 1 Lleida de data 30 d'octubre de 2006 dictada en el procediment núm. 874/2005 en el qual s'ha recorregut contra la partPrimer. En data 11.10.05 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Invalidesa grau, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4447/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 1038/2007 de 29 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4447/2008, TSJ Cataluña, Rec 1038/2007, 29-05-2008...

Sentencia Social Nº 5027/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 6070/2007 de 16 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 16/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 5027/2008 Núm. Recurso: 6070/2007

Resumen: ...l'Instituto Nacional de la Seguridad Social i María Teresa a la sentència del Jutjat Social 31 Barcelona de data 6 de març de 2007 dictada en el procediment núm. 919/2006 en el qual s'ha recorregut contrala part -FREMAP-, Caprabo, S.A. i -T.G.S.S.- (Tesoreria General de la Seguridad Social), ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.Primer. En data 27.12.06 va arribar al Jutjat Social... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 5027/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 6070/2007 de 16 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 5027/2008, TSJ Cataluña, Rec 6070/2007, 16-06-2008...

Sentencia Social Nº 4727/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3065/2008 de 05 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 05/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4727/2008 Núm. Recurso: 3065/2008

Resumen: ...VALLES, SAU a la sentència del Jutjat Social 1 Granollers de data 17 de desembre de 2007 dictada en el procediment núm. 312/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part Pedro Francisco , haPrimer. En data 02.07.07 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4727/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 3065/2008 de 05 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4727/2008, TSJ Cataluña, Rec 3065/2008, 05-06-2008...

Sentencia Social Nº 4283/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5667/2007 de 26 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 26/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4283/2008 Núm. Recurso: 5667/2007

Resumen: ...ASEPEYO, MUTUA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROF.S.S.NÚM.151 a lasentència del Jutjat Social 2 Lleida de data 2 de març de 2007 dictada en el procediment núm. 734/2006 en el qual s'ha recorregut contra la part TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LL, INSTITUT CATALA DE LA SALUT LL, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL LL, Juan Antonio i FURAS, S.A., ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4283/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 5667/2007 de 26 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4283/2008, TSJ Cataluña, Rec 5667/2007, 26-05-2008...

Sentencia Social Nº 4234/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2158/2008 de 22 de Mayo de 2008

Orden: Social Fecha: 22/05/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4234/2008 Núm. Recurso: 2158/2008

Resumen: ...CINTERIA INDUSTRIAL, S.A. a la sentència del Jutjat Social 2 Terrassa de data 15 d'octubre de 2007 dictada en el procediment núm. 350/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part FONDO DE GARANTIAPrimer. En data 16.07.07 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4234/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2158/2008 de 22 de Mayo de 2008 Sentencia Social Nº 4234/2008, TSJ Cataluña, Rec 2158/2008, 22-05-2008...

Sentencia Social Nº 4688/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2565/2008 de 05 de Junio de 2008

Orden: Social Fecha: 05/06/2008 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Facorro Alonso, Alberto Francisco Núm. Sentencia: 4688/2008 Núm. Recurso: 2565/2008

Resumen: ...la sentència del Jutjat Social 15 Barcelona de data 17 de desembre de 2007 dictada en el procediment núm. 732/2007 en el qual s'ha recorregut contra la part ParvelondePrimer. En data 16 d'octubre de 2007 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés... ...FACORRO ALONSO, ALBERTO FRANCISCO Sentencia Social Nº 4688/2008, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Rec 2565/2008 de 05 de Junio de 2008 Sentencia Social Nº 4688/2008, TSJ Cataluña, Rec 2565/2008, 05-06-2008...
489 Resultados