Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 sobre Autónomo económicamente dependiente fallo : Desestima

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Fallo: Desestima Num. sentencia: 2942/2010 Num. recurso: 475/2009 Voces: Autónomo económicamente dependiente

Sentencia Social Nº 2942/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 475/2009 de 23 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 23/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 2942/2010 Núm. Recurso: 475/2009

Resumen: ...Transitòria Tercera de la Llei 20/2007 de 11 de juliol de l'Estatut del Treballador Autònom Econòmicament Dependent. Argumenta que l'article núm. 17 estableix la competència jurisdiccional de l'ordre social per conèixer les pretensions derivades del contracte amb un treballador autònom econòmicament dependent i el seu client. El contracte a què es refereix la norma és l'estès amb les formalitats de la Llei... ...Sentencia Social2942/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 475/2009 de 23 de Abril de 2010 Sentencia Social2942/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 475/2009, 23-04-2010...
1 Resultados