Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por SOLE PUIG, ASCENSION fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 2942/2010 Num. recurso: 475/2009 Ponente: Sole Puig, Ascension

Sentencia Social Nº 2942/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 475/2009 de 23 de Abril de 2010

Orden: Social Fecha: 23/04/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Sole Puig, Ascension Núm. Sentencia: 2942/2010 Núm. Recurso: 475/2009

Resumen: ...a què te dret.Per aquests raonaments hem de desestimar aquest objecte del recurs i confirmar la sentència de la instància.Cinquè. En aplicació del previst en l'article 233 de la Llei de Procediment Laboral , s'ha de condemnar l'empresa que recorre al pagament de les costes processals i en concret als honoraris del lletrat de la part demandant que ha presentat l'escrit d'impugnació, que es fixen en... ...SOLE PUIG, ASCENSION Sentencia Social2942/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 475/2009 de 23 de Abril de 2010 Sentencia Social2942/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 475/2009, 23-04-2010...
1 Resultados