Jurisprudencia Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2010 por ARAGO GASSIOT, MATILDE fallo : Desestima tipo : Sentencia

Filtros

Año

Tipo Sentencia

APLICAR

Orden: Social Tribunal: TSJ Cataluña Año: 2010 Ponente: Arago Gassiot, Matilde Fallo: Desestima Tipo Sentencia: Sentencia Num. sentencia: 3351/2010 Num. recurso: 684/2009

Sentencia Social Nº 3351/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 684/2009 de 07 de Mayo de 2010

Orden: Social Fecha: 07/05/2010 Tribunal: TSJ Cataluña Ponente: Arago Gassiot, Matilde Núm. Sentencia: 3351/2010 Núm. Recurso: 684/2009

Resumen: ...Fremap. Cita també els fets provats de les sentències relatives a la impugnació de l'alta mèdica, Jutjat Social 27 de Barcelona i TSJC, que consten en els folis 240 a 249 i 316 a 326, respectivament.En aquest cas, te raó el demandant que ja que al legava la impossibilitat d'assistència al treball per una malaltia impeditiva, el diagnòstic de els seves patologies ha de constar reflectit en els fets... ...ARAGO GASSIOT, MATILDE Sentencia Social3351/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 684/2009 de 07 de Mayo de 2010 Sentencia Social3351/2010, TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1, Rec 684/2009, 07-05-2010...
1 Resultados